Jakie fundusze w listopadzie w mBanku i Multibanku
 Oceń wpis
   

Jakie fundusze w listopadzie w mBanku i Multibanku dały zarobić najlepiej ... 

Listopad mieliśmy bardzo trudny do inwestowania. Polski rynek to praktycznie ciągłe spadki a rynki zagraniczne działały z dużą zmiennością. Najlepiej sprawowały się najbardziej ryzykowne rynki - Turcja, Chiny, Rosja i fundusze krajowe typu short.

Analizując fundusze dostępne w mBanku popatrzmy w Tabelach jakie fundusze pozwalały najlepiej zarobić w listopadzie.

Tabela dla najlepszej 10 funduszy akcyjnych dla wzrostów za 1m (1 miesiąc) w listopadzie:

 

 

Największy wzrost miał Quercus Turcja 9,68%, dalej Quercus short 6,81% i Altus short 5,77%. Niestety fundusze TFI Quercus są osiągalne dla małej grupy inwestorów - pierwsza wpłata w mBanku wynosi 20 tys zł dla Quercus Turcja lub 200 tys zł dla Quercus short.

O wiele tańszą alternatywą jest Altus short, pierwsza wpłata wynosi 1 tys zł.

Fundusze typu short zarabiają na spadkach i dlatego są najlepszym wyborem dla okresów spadkowych na giełdzie na której inwestują - oba przedstawiane fundusze typu short inwestują na naszej giełdzie.

A ile te fundusze pozwalały zarobić wykorzystując nasz system OPI SuperTrend ?

Quercus short:

W okresie od 25 V do 10 IX pozwolił zarobić 10,4%, od 23 IX do 8 X stracił 2,7% a od 28 X zarobił do 15 XII 14,7%. Dodając te wzrosty mamy w sumie 22,5%. Narastająco w rachunku składanym mamy zysk 23,3%.

 

Altus short w okresie od 25 V do dzisiaj zarobił 24,0 %.

 

Quercus Turcja w okresie od 5 X do 26 XI pozwolił zarobić 13,3%. Następne krótkie wejście od 1 do 4 XII dało by już stratę 4,1%.

Mimo ryzykownego rynku w okresie od 1-01-2012 roku wykorzystując system SuperTrend można było zarobić na tym funduszu 43,9% przy zmianie wyceny na tym funduszu w tym okresie -13,7%.

 

Następnym funduszem, który miał spory wzrost w XI jest Investor Rosja.

O ile miał w XI wzrost 5,28% to jednak przy wyjściu z niego zgodnie z systemem wynik już mamy ujemny -1,3%. Jest to przykład ryzykownego rynku. Wskaźnik bezpieczeństwa WB dla tego funduszu wynosi -10,2%.

 

Kolejny fundusz to reprezentant rynku amerykańskiego MetLife Akcji Amerykańkich. W listopadzie miał wzrost 4,58%. Na koniec listopada od sygnału kupna 2 X miał zysk 10,1 %. Jednak po korekcie początkiem grudnia w efekcie sprzedaży 11 XII dał zysk 4,4%. Patrząc na wyniki tego funduszu za ostatni rok - a rynek amerykański w tym okresie był raczej wzrostowy ale z kilkoma korektami, widzimy, że po zarobku 24,3% za okres od 20 X 2014 roku do 25 III 2015 mieliśmy straty -3,1%, -6,9% i -4,4%. Od stycznia 2012 roku SuperTrend pozwolił zarobić na tym funduszu 52,7%.

 

 

Kolejny ciekawy fundusz to PKO Technologii i Innowacji Globalny - dał zarobić przez ostatnie 4 lata 47,5%. W listopadzie miał wzrost 3,51%. Jednak po korekcie początkiem grudnia po sygnale sprzedaży 11 XII dał stratę -4,0%.

 

Pozostałe fundusze z pierwszej dziesiątki największych wzrostów w listopadzie mamy w Tabeli.
 
Dwa podstawowe wnioski to:
- najlepsze zyski pozwalały uzyskiwać fundusze krajowe typu short,
- wzrosty danego funduszu w określonym czasie nie zawsze przekładają się na jego zyski w naszym portfelu - najpierw trzeba go wybrać z pośród wielu dostępnych, potem kupić w dogodnym dniu a w końcu w odpowiednim dniu sprzedać go.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Narzędzia inwestora w funduszach – Ranking funduszy
 Oceń wpis
   

 We wpisach Jak wybrać fundusze ? wskazywałem sposób wykorzystywany w systemie OPI do wyboru najlepszych funduszy do naszego portfela. Wykorzystujemy tam specjalnie utworzony wskaźnik WKA, który charakteryzuje zachowanie się danego funduszu w ostatnim roku analizując kilka okresów tego roku przy różnej ich wadze. Wskaźnik ma wartość relatywną czyli pozycja danego funduszu określana jest w porównaniu do tego samego wskaźnika dla innych funduszy w tym samym okresie.

Wybór funduszu wybierany był więc zależnie od wartości tego wskaźnika ale po sygnale KUP wygenerowanego przez stosowany system, np. system OPI SuperTrend.

Efektywność stosowania systemu OPI SuperTrend dla poszczególnych funduszy w wybranym okresie (np. w tabeli badamy wynik funduszu od 1-01-2013 roku), czyli osiągnięty zysk lub strata, zostały umieszczone w pierwszej kolumnie Tabel dostępnych dla każdego klienta. Możemy więc szybko sprawdzić jaki wynik można było osiągnąć na danym funduszu stosując dla niego sygnały generowane przez system. Druga kolumna SupT Fund to wynik jaki ma obecnie fundusz od swojego ostatniego sygnału KUP.

Przykładowe zestawienia pokazuję poniżej:
Fundusze akcyjne krajowe dostępne w TU Skandia

Fundusze akcyjne zagraniczne dostępne w TU Skandia

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU AXA

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Aegon

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Generali

Wyniki w Tabelach pokazują jakie potencjalne możliwości mieliśmy przy wykorzystaniu systemu OPI SuperTrend. Jednak jak to zawsze bywa w praktyce nie jest to tak łatwe do osiągnięcia w szczególności przy jednoczesnym pilnowaniu kilkudziesięciu funduszy. Okazało się, że do tworzenia optymalnego portfela przy wykorzystaniu funduszy zagranicznych nie wystarczą tylko sygnały KUP i wskaźnik WKA w portfelu możemy wykorzystać maksymalnie 10 funduszy a do wykorzystania mamy ich kilkadziesiąt i sygnały kupna są w bardzo różnych terminach.  Wykorzystując 10 funduszy uśredniamy swój wynik i zamiast zbliżać się do maksymalnych możliwości mamy wynik pośredni z najlepszego i najgorszego wybranego funduszu.

Pracowaliśmy więc dalej w poszukiwaniu metody umożliwiającej prawie automatyczne wskazywanie potencjalnie najlepszych funduszy w danym okresie. Jeden cel to dobór odpowiednich funduszy do portfelu a drugi, to podmiana najsłabszych funduszy w portfelu na pojawiające się lepsze fundusze.

Wstępnym etapem jest tzw. Ranking funduszy, który wykorzystuje przy doborze funduszy do portfeli oprócz wskaźnika WKA  jeszcze inne parametry i wskaźniki. Oprócz wcześniej obliczanych wskaźników dodano nowy WTK (wskaźnik trendu krótkoterminowego), który także warunkuje wskazanie funduszu do portfela.

Tak wyglądały np. wskazania rankingu w styczniu 2015 roku w TU Skandia dla jednego z produktów.

O wskazaniu funduszu do fazy (3) kupuj decyduje wartość wskaźnika WKA (1) czym wyższa wartość WKA  tym wyżej fundusz jest ustawiony w Rankingu. Warunkiem dodatkowym jest, aby wartość WKA dla danego funduszu była wyższa od wsk. WKA dla indeksu WIG oraz wartość wskaźnika WTK powinna być wyższa od określonej wartości (np. tutaj 3%).

Pierwsze 4 fundusze mają specjalne wskazania łapek OK (4) do umieszczenia funduszu w naszym portfelu ale kupić można każdy ze wskazaniem kup w kolumnie Fazy (3).

Powyższy Ranking funduszy szybko wskazuje nam sytuację funduszy w danym dniu czy są fundusze godne zainteresowania w danym okresie, co mamy robić z funduszami które nas interesują (różne fazy kup, sprzedaj, obserwuj, uważaj) itp.

Wstępne analizy automatycznego doboru funduszy potwierdzają przyjęte założenia. Dla np. pierwszej dziesiątki Wyników dla funduszy agresywnych zagranicznych TU Skandia średni wynik wynosi 46,4% - wynik automatu wyniósł dla tego okresu 36,2%. Analogicznie dla TU Aegon przy średniej dla pierwszej dziesiątki wyniku 81,9% - wynik automatu wyniósł 55,4%.

Ranking ponadto umożliwia ograniczenie ilości analizowanych funduszy do wybranych przez nas przez zaznaczenie w kolumnie M monitorowania funduszu.

O innych nowych narzędziach w następnym wpisie.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
 Oceń wpis
   

Podsumujmy więc wcześniejsze wyliczenia.
Oceniliśmy, że potrzebujemy wg dzisiejszych potrzeb dodatkowej emerytury w kwocie 2.500 zł netto.
Jej równowartość za 20 lat przy założeniu średniej rocznej inflacji 2,5%  będzie wynosiła 4.100 zł.
Nasz kapitał będzie nadal pracował z 8% kapitalizacją - a ja będę korzystał z co miesięcznej kapitalizacji mojego kapitału - po opodatkowaniu będę otrzymywał około 4.000 zł.
Aby tak pracował mój kapitał będę potrzebował w 2033 roku około 741.000 zł kapitału.


Teraz przeanalizujemy jakie warunki musimy spełniać aby osiągnąć określony cel - uzbierać około 700.000 zł. (piszę około bo w tabelach wyliczenia mamy dla okrągłych kwot inwestowania - wystarczy to na tego typu analizy).
1. Plan inwestycyjny z regularną składką dla średniej rocznej kapitalizacji inwestycji 15 %.
   Bez kosztów zarządzania: dla 20 lat oszczędzania potrzebujemy regularnie inwestować 500 zł na miesiąc lub 6 000 zł na rok.2. Plan inwestycyjny z regularną składką dla średniej rocznej kapitalizacji inwestycji 15 %.
   Z kosztami zarządzania 2,5% rocznie: dla 20 lat oszczędzania potrzebujemy regularnie inwestować 700 zł na miesiąc lub 8 400 zł na rok.


3. Plan inwestycyjny z jednorazową składką dla rocznej kapitalizacji 15 % bez kosztów zarządzania:
  Dla 20 lat oszczędzania należy wpłacić 43 000 zł.

4. Plan inwestycyjny z jednorazową składką dla rocznej kapitalizacji 15 % z kosztami zarządzania 2,5% rocznie:
  Dla 20 lat oszczędzania należy wpłacić 70 000 zł.Wszystkie te przypadki zakładają korzystanie tylko z odsetek z kapitału  - czyli cały kapitał pozostaje dodatkowo dla naszych potomnych.


A jak wyglądała by sytuacja gdy założymy korzystanie także z naszego kapitału - czyli część wykorzystujemy jak z odsetek a część poza odsetkami.
W analizach mamy cztery przypadki jak korzystać z naszego wcześniej wyliczonego kapitału około 700 000 zł.
Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 2 000 zł starczy nam kapitału na około 13 lat
Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 1 500 zł starczy nam kapitału na około 15,5 lat.
Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 1 000 zł starczy nam kapitału na około 19 lat.


Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 500 zł starczy nam kapitału na około 25 lat
Wszystkie wyliczenia przygotowane są na dynamicznych funkcjach dzięki czemu można przeanalizować praktycznie wszystkie interesujące nas przypadki.


Przedstawione przypadki należy przeanalizować aby wyrobić sobie pogląd na to jak wiele parametrów ma wpływ na realizację naszego ostatecznego celu jakim jest emerytura, dodatek do emerytury lub inny cel inwestycyjny.


Bardzo istotnym jest oczywiście sposób wyliczenia niezbędnego minimum jakie powinna zabezpieczyć nam emerytura - powinniśmy tutaj na pewno uwzględnić takie koszty jak:
- czynsz;
- media (prąd, woda, gaz);
- wyżywienie;
- chemia gospodarcza;
- lekarstwa;
- tv, telefon;
- obuwie i ubrania


Proponuje każdemu przygotowanie takiej minimalnej wartości potrzebnych środków na czas emerytury i dodanie do niej dodatkowej wartości potrzebnej do radosnego korzystania z wolnego czasu: wycieczki kilkudniowe, długie podróże, realizację wielu innych zainteresowań na które wcześniej nie mieliśmy czasu.

Następnie oszacowanie wartości swojej emerytury oraz ewentualnej sumy potrzebnej do realizacji podstawowych i dodatkowych wydatków.

Komentarze (1)
Moja własna emerytura - jaki kapitał będzie nam potrzebny?
 Oceń wpis
   

 

Moja własna emerytura - jaki kapitał będzie nam potrzebny?

Jak nam pokazał ostatni okres, jeszcze dobitniej powinniśmy założyć, że musimy sami zadbać o naszą przyszłą emeryturę. Obecnie ma ona wynosić około 50% naszych ostatnich zarobków.

Z biegiem lat kwota ta będzie coraz bardziej maleć - i za kilkanaście lat może to być już tylko 30% a może i mniej.

Podstawową miarą naszej emerytury lub dodatku do emerytury z ZUS będzie wartość kapitału jaki powinniśmy zgromadzić aby już bez dodatkowych wpłat korzystając tylko z odsetek od tego kapitału, starczyło nam na stałe oczekiwane wypłaty w stosunkowo długim okresie lat.

Najprościej można założyć, że powinniśmy zgromadzić taki kapitał który pozwoli uzyskiwać oczekiwaną co miesięczną wartość wypłat netto z kapitalizacji naszego kapitału.

Zakładamy więc w jaki sposób będzie pracował nasz kapitał po jego zgromadzeniu - czyli jakich odsetek będziemy mogli spodziewać się z naszej dalszej ale bezpiecznej inwestycji.

Przy założeniu, że nasz kapitał będzie inwestowany w bezpieczne fundusze obligacji - będziemy mogli spodziewać się około 8% zysku rocznego.


Jak to będziemy liczyli ?

Przykład wyliczenia nr 1.

Kapital zgromadzony  500 000 zł

rentowność inwestycji    8 %

podatek dochodowy      19 %


Wyliczamy miesięczny dochód brutto z takiej inwestycji:

500 000 * 0,08 / 12  = 3 333 zł

po opodatkowaniu mamy:

3 333 * 0,81 = 2 700 zł.

Takiej właśnie wartości wypłaty netto będziemy mogli się spodziewać.

Dla ułatwienia przedstawiam niżej tabele dla różnych przyjętych rentowności naszego dalszego inwestowania kapitału.
Jest to jednak tylko część prawdy o naszych przyszłych potrzebach - przecież za 10, 20 czy 30 lat inflacja zdecydowanie zweryfikuje nasze oczekiwania i założenia.

Dlatego aby wyliczyć wartość naszej przyszłej oczekiwanej emerytury musimy ją wstępnie  określić na naszych obecnych potrzebach (kosztach) i skorygować o inflację do planowanego rozpoczęcia korzystania z odsetek z naszego kapitału.

Poniżej mamy tabelę ułatwiającą przeliczenie przyszłej wartości naszych aktualnych oczekiwań przy średniorocznej inflacji 2,5 %.


600

Jak korzystamy z takiej tabeli ?

Pozycja nr 1 - określamy wartość naszej oczekiwanej emerytury na dzisiaj - tutaj 2500 zł

Pozycja nr 2 - wybieramy wiersz zgodny z okresem po jakim zaczniemy

                      korzystać z naszej emerytury                                  - tutaj przyjęliśmy za 20 lat

Na przecięciu kolumny 2 500 zł i wiersza 20 lat mamy przyszłą wartość naszej emerytury skorygowanej o inflację                                                                    - tutaj mamy 4097 zł.

 

Czyli, aby żyć na poziomie jak dzisiaj za 2500 zł (netto) będziemy potrzebowali za 20 lat około 4100 zł.

 

Teraz dopiero możemy wrócić do wcześniejszych tabel i wyszukać wartość potrzebnego kapitału np. zakładając, że będzie pracował z 8% kapitalizacją.

 

Dla 4 000 zł przychodu netto (w 2033 roku)  potrzebować będziemy więc około 741 000 zł.

Dokładnie możemy wyliczyć potrzebny kapitał przetwarzając wcześniejszy wzór:

 KAPITAŁ = ( 4100 * 1,19 ) / (0,08 / 12) = 731 923 zł


Jak można zgromadzić taki kapitał - zobaczymy w drugiej części artykułu.

Komentarze (0)
Jak wybrać fundusze, które zarobią najwięcej?
 Oceń wpis
   

W momencie wygenerowania sygnału zmiany strategii z funduszy bezpiecznych na akcyjne każdy inwestor staje przed dylematem - które fundusze wybrać?


Jednym ze sposobów oceny funduszy są tzw. ratingi. Zwykle są one oparte na wynikach wieloletnich, dlatego najczęściej wskazują fundusze, które kiedyś osiągały dobre wyniki, zamiast wskazywać na te, które w danym dniu wykazują największy potencjał wzrostu. Ponadto ratingi najczęściej określane są w skali kilkustopniowej (np. od 1 do 5 gwiazdek). W jednej grupie mamy więc kilka albo kilkanaście funduszy z najwyższą oceną i z nich znowu trzeba któryś wybrać.

Innym sposobem jest wybór na podstawie wskaźników wzrostu. Zazwyczaj badamy wzrosty w okresach 1, 3 i 6 miesięcy oraz 1, 3, 5 lat. Inaczej mówiąc wybieramy te fundusze, które np. w ciągu ostatniego roku osiągnęły najlepsze wyniki, licząc na to, że fundusze nadal będą dobrze zarabiać.

Czy takie postępowanie jest uzasadnione? Możemy to sprawdzić. Przeanalizujemy wyniki funduszy krajowych dostępnych w mBanku w okresie ostatnich 5 miesięcy, zaczynając od ostatniego sygnału wg strategii OPI-WIG. Wytypujemy fundusze akcyjne na podstawie danych dostępnych w dniu wygenerowania sygnału opierając się na wskaźnikach wzrostu oraz dla porównania przy wykorzystaniu wskaźników WM, WKA i DMax systemu OPI. Na koniec porównamy jakie wyniki  osiągnęły fundusze wybrane obiema metodami.

A więc cofnijmy się w czasie...

Mamy 19 czerwca 2012r., system OPI-WIG wygenerował sygnał do zmiany strategii z bezpiecznej na akcyjną. Ponieważ był to wtorek, dysponowaliśmy wynikami funduszy z piątku 15 czerwca. Na podstawie rankingu funduszy na ten dzień wytypujmy 5 najlepszych funduszy dla 6 i 12 miesięcznych wskaźników wzrostu:


Fundusze PKO Akcji MiSS Plus oraz Noble Akcji zostały wytypowane przez oba wskaźniki. Wydawać by się mogło, że potwierdza to trafność wyboru tych dwóch funduszy. Pozostałe fundusze w rankingach są już niestety zupełnie inne w obu przypadkach.

Typujemy wskaźnikami OPI

Następnie wybieramy 5 najlepszych funduszy wykorzystując wskaźniki WM i WKA systemu OPI:


W obu przypadkach pojawiły nam się 4 te same fundusze, w tym 2 oznaczone kolorem zielonym (czyli dobre) i 2 kolorem szarym (czyli średnie). Oba wskaźniki inaczej wytypowały piąty fundusz, w przypadku WM był to Noble Akcji a w przypadku WKA jest to UniKorona Akcje.

Sprawdźmy jeszcze co nam wytypuje ostatni wskaźnik DMax:


Wg notowań z piątku aż 4 fundusze miały już za sobą indywidualne sygnały do zakupu (DMax zielony) i osiągnęły już lekki wzrost, np. Investor Akcji Dużych Spółek od sygnału indywidualnego zarobił już 1,3%. Widzimy również, że fundusz ING Akcji oraz indeks WIG nie miały jeszcze sygnałów kupna (DMax niebieski), jednak odnotowały bardzo silne wzrosty od ostatniego dołka i wykazują mocną tendencję wzrostową, z szansą na sygnał zakupu.

Porównując wyniki uzyskane przy pomocy 3 wskaźników OPI stwierdzamy, że fundusze:

  • Investor Akcji Dużych Spółek,
  • Skarbiec Akcje
  • ING Akcji

zostały wytypowane przez wszystkie 3 wskaźniki OPI.  Natomiast fundusze:

  • PKO Akcji,
  • Noble Akcji
  • UniKorona Akcje

zostały wytypowane przez 2 wskaźniki.

W tamtym dniu nie mieliśmy pewności jak potoczą się dalsze wydarzenia i które wskaźniki lepiej wytypują nasze fundusze. Dziś możemy to już zrobić, sprawdźmy więc...

 

Co się wydarzyło przez ostatnie 5 miesięcy?

Przesuwamy się w czasie do ostatnich dni, mamy 19 listopada 2012. Minęło 5 miesięcy odkąd kupiliśmy fundusze akcyjne. Nadszedł czas na przeanalizowanie jakie zyski osiągnęły fundusze wybrane różnymi metodami.

Poniżej tabela funduszy krajowych na dzień 19 listopada 2012:


W górnej części tabeli znajdują się fundusze, które osiągnęły największy zysk w ciągu 5 miesięcy od sygnału zakupu. Zysk osiągnięty w tym okresie widzimy w trzeciej kolumnie OPI-WIG. Im niżej przesuwamy się wzdłuż tabeli, tym mamy fundusze o słabszych wynikach, aż na końcu widzimy fundusze, które odnotowały stratę (np. Idea Akcji -39%).

Na tabeli umieściłem dodatkowo kolorowe kółka z numerami, oznaczając nimi fundusze, które zostały wybrane przy pomocy danego wskaźnika.

Zwycięzcą jest...

Jak widać fundusze wytypowane przez nas na podstawie wskaźników WKA i WM systemu OPI poradziły sobie bardzo dobrze. Wszystkie 6 funduszy znalazło się w ścisłej czołówce 8 najlepiej zarabiających w tym okresie funduszy w mBanku. Fundusze wytypowane przez wskaźnik DMax zarobiły najwięcej, średni zysk w tym okresie wyniósł aż 9% (czerwone liczby nad tabelą), co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę, że od dłuższego czasu jesteśmy w trendzie bocznym. Niewiele mniej bo 8,5% i 8,3% zarobiły fundusze wytypowane przez wskaźniki WKA i WM.

Zdecydowanie słabiej zachowywały się fundusze wybrane wg wskaźników wzrostu. Tylko 2 fundusze znalazły się w ścisłej czołówce: UniKorona Akcji i Noble Akcji. Pozostałe fundusze osiągnęły bardzo słabe wyniki, a jeden z wytypowanych funduszy Allianz Selektywny (d. Budownictwo 2012) zajął przedostatnie miejsce ze stratą -2,9%. Fundusze wytypowane przez wskaźnik 6 miesięczny zarobiły średnio 4,3%, natomiast przez wskaźnik 12 miesięczny jedynie 3,8%.

Jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ bardzo często zakładamy, że skoro dany fundusz w ostatnim czasie dobrze zarabiał, to z dużym prawdopodobieństwem nadal będzie dobrze zarabiać. Jak się okazało na powyższym przykładzie jedynie 2 fundusze z 8 nadal uzyskiwały przyzwoite wyniki, a pozostałe 6 funduszy miało wyniki przeciętne albo bardzo słabe.

Wyniki te jeszcze raz potwierdzają jak trudny może być dobór funduszy do naszych portfeli - często możemy się całkowicie zawieść na funduszach które w niedalekiej przeszłości uzyskiwały bardzo dobre wyniki - np. fundusze Aviva czy Allianz.

Dla Abonentów OPI INVEST dobrą wiadomością jest to, że fundusze dobrane przy pomocy wskaźników dostępnych w systemie OPI znalazły się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających funduszy, co pozwoliło im na osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji w tym okresie.

W następnej części cofniemy się do marca 2009 roku.

Komentarze (0)
Wzrosty funduszy od początku 2012 roku i efekty systemu OPI.
 Oceń wpis
   

  Analiza wzrostów funduszy od początku 2012 roku i efekty stosowania systemu OPI.

W styczniu większość funduszy inwestycyjnych osiągnęła wzrosty. Poniżej przedstawiam rankingi najlepszych funduszy krajowych, polskich inwestujących za granicą dostępnych w mBanku oraz zagranicznych dostępnych w mBanku.
Najlepsze fundusze krajowe w ostatnim miesiącu osiągnęły następujące wzrosty:Duża część funduszy osiągnęła wzrosty powyżej 8,5% co jest wynikiem powyżej naszego benchmarku jakim jest indeks WIG. 15 funduszy osiągnęło wzrosty powyżej 10%.

Jakie zyski można było uzyskać stosując system OPI ?
Same wzrosty oczywiście to tylko potencjalne możliwości jakie dały nam fundusze w naszych inwestycjach. Żeby je optymalnie wykorzystać potrzebny jest system wskazujący kiedy kupić jednostki danego funduszu. Systemem wspomagającym w zakupie funduszy inwestycyjnych jest OPI-WIG.
Wzrosty od wystąpienia sygnału “kupuj” wygenerowanego przez system OPI widzimy w kolumnie Stan OPI.
Porównując wyniki funduszy za ostatni miesiąc i wzrosty od wystąpienia sygnałów “kupuj” można ocenić sprawność systemu OPI - różnice te średnio wynoszą około 3%.

Jak przedstawia się wykres z systemem OPI widzimy na poniższym rysunku:


System OPI wskazał zakup jednostek tego funduszu końcem października i do 3 lutego pozwolił zarobić na nim 10,5%.

Poniżej przedstawiam analogiczne zestawienia dla funduszy polskich inwestujących za granicą dostępnych w mBanku.
Pierwsze zestawienie to ranking funduszy wg najlepszych wzrostów w osatnim miesiącu.

Poniżej zestawienie wg wzrostów osiągniętych dzięki sygnałom systemu OPI:

Oraz system OPI z sygnałem “kupuj” dla najlepszego funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia.

Jak widzimy na wykresie po ostrzegawczym sygnale na początku sierpnia otrzymaliśmy szybki sygnał powrotu do funduszu dzięki czemu do 3 lutego można było zyskać na tym funduszu 18,7 %.

Teraz zobaczmy zestawienia dla funduszy zagranicznych.
Najlepsze wzrosty w ostatnim miesiącu uzyskały dwa fundusze HSBC - Indian Equity i Turkey Equity.

Inaczej przedstawia się zestawienie wyników jakie uzyskały monitorowane fundusze zagraniczne od ostatniego sygnału "kupuj" wygenerowanego przez system OPI.

Najlepszy wynik od sygnału “kupuj” systemu OPI uzyskano dla funduszu HSBC GIF Global Emerging Marqets Equity i  wynosi 18,4 %.
Wykres sygnału mamy poniżej.
System OPI wygenerował sygnał “kupuj” koło połowy lipca i pozwolił zarobić do dzisiaj 18,4 %.

Dla przykładu prezentuję inne fundusze zagraniczne.


Od sygnału "kupuj" wygenerowanego przez system OPI fundusz zarobił 17,7%.HSBC Global Equity zarobił 16,7%.

HSBC UK Equity zarobił 16,6%.

Jak widzimy w okresie ostatniej bessy od sierpnia 2011 roku były fundusze na których bezpiecznie można było sporo zarabiać. System OPI może być bardzo pomocny w wyszukaniu właśnie takich funduszy które pozwalają zarabiać w okresie ogólnych spadków.

 

 

 

Komentarze (0)
Czy to początek dużej korekty czy następna średnia korekta ?
 Oceń wpis
   

Od kilku tygodni mamy kolejną od dwóch lat korektę na rynkach światowych. Przez wielu analityków rynki oczekują tym razem o wiele większych korekt niż były wcześniej.

Aby spróbować przeanalizować ostatnie dwa lata wykorzystałem system OPI i wskaźniki rynków światowych MSCI:

- MSCI WORLD - indeks rynków rozwiniętych  - MXWO,

- MSCI AC WORLD - indeks rynków rozwiniętych i rynków wschodzących - MXWD.

Na ich tle przeanalizowałem przebieg indeksu SP500 i naszego WIG.

Patrząc na zmiany wszystkich czterech indeksów widzimy bardzo dążą ich korelację. Oczywiście narzuca się pytanie czy nadal indeks amerykański steruje nastrojami całego świata czy jednak są to całkowicie współzależne oddziaływania bardzo wielu czynników w różnych miejscach świata.

Gdybyśmy w miejscach korekt usytuowali główne ich przyczyny zobaczyli byśmy , że przyczyny powstały na całym świecie - w Europie, w Azji czy w USA.

Pocieszający jest jednak fakt, że nasz rynek zdecydowanie więcej miał wzrostu niż ogólnie rynek światowy czy USA. WIG od początku 2009 roku wzrósł prawie 94 % a pozostałe badane wskaźniki około 57 do 63 %.

Wracając do analizy korekt jakie wystąpiły od początku 2009 roku widzimy, że indeks MXWO krajów rozwiniętych stracił od swoich maksymalnych wartości 7,4 %. System OPI sygnalizuje nam, że jesteśmy jednak nadal w granicach jakie nie są określone przez wcześniej występujące korekty.

Przypomnę, że system OPI dobiera tolerancję dopuszczalnych zmian notowań zależnie od optymalnego zysku jaki można uzyskać wykorzystując sygnaly kup - sprzedaj dla średnioterminowego zarządzania inwestowaniem w funduszach.

Na dzień dzisiejszy brakuje nam już niewiele do wystąpienia sygnału sprzedaży sygnalizującego korektę większą nawet niż mieliśmy w marcu w wyniku katastrofy w Japonii. Jest to okolo 2 %.

Powyższe wykresy potwierdzają także jak stabilnym jest nasz rynek - o ile rynki światowe straciły od ostatnich maksimów 7,4 % nasz WIG stracił tylko 2,6 %.

Czy wystąpienie sygnału przecięcia się indeksu MXWO z granicą "sprzedaj" systemu OPI potwierdzi początek dużej korekty czy znowu jednak powrócimy do wzrostów - indeks "odbije" się od naszej granicy minimum.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?