Trend a MACD, ADX, %K - czy jednak średnie kroczące.
 Oceń wpis
   

Od dawna zastanawiamy się, czy aby średnie kroczące są optymalnym sposobem na opracowanie strategii zarządzania inwestycjami w funduszach.

Myślę, że nikogo nie trzeba już przekonywać, że wycena jednostek funduszy jest nierozerwalnie związana z wynikami giełd i zmianami wartości akcji jakie mają w swoim portfelu poszczególne fundusze.

Wielu z Was zastanawia się, czy inne wskaźniki oznaczające kierunek i siłę trendu nie są jednak lepsze. Przygotowałem więc na dzisiaj porównanie trzech wskaźników i oczywiście średnich kroczących.

Jak widzimy na naszym wykresie mamy wskazanie jak zachowują się cztery najczęściej wykorzystywane wskaźniki do badania trendu i określania, w którym momencie należy wykonać transakcję kupna a kiedy transakcję sprzedaży.

Na górnym wykresie mamy wykres wartości jednostek uczestnictwa funduszu Legg Mason Akcji jako czarne krótkie kreseczki. Czarna linia to średnia dwóch wartości j.u. Zielona linia to średnia krocząca z 35 ostatnich sesji. Linia czerwona - średnia krocząca z 35 ostatnich sesji przesunięta o 5 sesji w lewo.

Przecięcia linii czarnej i zielonej dają sygnały kupna i sprzedaży dodatkowo oznaczone okręgami czerwonym jako sygnał sprzedaży funduszy akcyjnych, i zielone jako sygnał kupna funduszy akcyjnych.

poniżej mamy bardzo dobry wskaźnik MACD - sygnały przecięcia linii zielonej i czerwonej oznaczają sygnały kupna - sprzedaży.

Jeszcze niżej mamy oscylator stochastyczny %K - sygnały kupna - sprzedaży występują także w momentach przecięć linii czerwonej i zielonej - ale ważna tez jest pozycja pionowa wystąpienia przecięcia.

Najniżej mamy wykres wskaźnika ADX. Trend wzrostowy jest w przypadku położenia linii zielonej powyżej wartości 50 - 60.

Jak widzimy wszystkie wskaźniki sygnalizują bez problemu mocne trendy ale w przypadku słabych i krótkich trendów dają sygnały fałszywe.

Dlatego praktycznie nie stosuje się tylko jednego wskaźnika określającego decyzję o kupnie czy sprzedaży. zaleca się np. stosowanie dwóch albo trzech wskaźników i czeka się na sygnał potwierdzający jeżeli już jeden wcześniej wystąpił.

Zakłada się, że np. wskaźnik MACD daje sygnał mocny i czeka się na potwierdzenie sygnału na  wskaźniku %K czy ADX.

Wracając do średnich kroczących. Widzimy, że sygnał bazowy dawał by też więcej błędnych wskazań i dlatego stosowane są przeze  mnie przesunięcia krzywej bazowej i jej tolerancję +/- dające sygnały sprzedaży i kupna.

Krzywe tolerancji dopuszczają po prostu pewne wahania wartości jednostek i chwilowe zmiany kierunku krótkoterminowego.

Myślę, że możemy przyjąć, że średnie kroczące mimo tak prostej postaci nie ustępują skuteczności pozostałych wskaźników a są o wiele łatwiejsze do przekształcania i dopasowywania do naszych danych.

Nie jest też zaskoczeniem wysoka efektywność zastosowanej metody OPI do budowy strategii zarządzania naszą inwestycją w funduszach.

Komentarze (1)
Jakie efekty daje wykorzystanie lepszych funduszy?
 Oceń wpis
   

Aby lepiej demonstrować efekty poszczególnych opcji metody OPI wykorzystywałem do obliczeń tylko dwa fundusze - Legg Mason Akcji i Skarbiec Obligacji. Przy takim założeniu można po prostu demonstrować obiektywne efekty.

Wiemy jednak, że te dwa fundusze nie były najlepszymi w badanym okresie od stycznia 2000 roku.

Myślę, że najwyższy czas wskazać możliwości metody OPI przy doborze najlepszych funduszy w kilku okresach czasowych.

Żeby nie "przedobrzyć" wybrałem tylko kilka funduszy. Zbyt duża ilość zmian funduszy także jest niekorzystna - kiedyś to bliżej wyjaśnię.

Jako fundusz bezpieczny zamiast Skarbiec Obligacji wybrałem tylko jedno zastępstwo - wymieniłem go na BPH Obligacji 2 - w badanym okresie miał wzrost około 158 % (Skarbiec Obligacja miał około 104 %).

Do funduszy akcji wybrałem -

- od stycznia 2000 r do maja 2002 - Unikorona Akcje +17,24 % (LM Akcji miał wtedy -16,98%)

- od maja 2002 r do marca 2009 r - Aviva Polskich Akcji +84,4 % (lipiec 2007 miał około 490 %); LM Akcji odpowiednio +71,2 %  (lipiec 2007 okolo 350%)

- od marca 2009 do czerwca 2010 - Quercus Agresywny +126,65 % (LM Akcji miał +66,73 %)

Powyższa tabela przedstawia efekty kilkakrotnej  podmiany funduszy - nie są to więc maksymalne możliwości , ale przedstawiają efekty jakich możemy oczekiwać przy odpowiednim doborze funduszy.

Jak widzimy średnioroczne stopy zwrotu z inwestycji okresowych wzrosły (jako różnice a nie iloczyny) o 3 do 7 %.

Z inwestycji narastających za ostatnie 10,5 roku wzrosty były o 9 do 11 %.

Jakie to daje efekty rzeczywiste proponuje przeliczyć samodzielnie.

Oczywiście są to wartości brutto - bez żadnych obciążeń. Aby przybliżyć je do realnych należy odjąć około 3 do 4 % za zarządzanie przez poszczególne TFI i chociaż na koniec odjąć podatek Belki 19%.

Przykładowo dla 35 % brutto liczymy:

35 % odjąć 4 % = 31 % x 0,81 = 25,1 %.

Komentarze (0)
Porównanie dwóch metod - OPI daje o wiele lepsze stopy zysku
 Oceń wpis
   

Od dłuższego czasu otrzymuje liczne pytania : która z metod jest efektywniejsza - OPI czy D+D ?

Nie jest łatwo porównać dwóch metod nie mając dokładnych parametrów drugiej metody. Jednak ponieważ opublikowano dokładne momenty konwersji dla metody D+D i przedstawiono liczne wyliczenia zgodnie z tymi dniami,  mogłem bez problemów przeliczyć efekty stosowania metody D+D wg analogicznych warunków z metodą OPI.

Dni konwersji wstawiłem do mojego programu symulacyjnego i otrzymałem wyniki metody D+D liczone dokładnie w ten sam sposób jak liczę dla metody OPI.

Do wyliczeń wykorzystałem oczywiście tą samą parę funduszy w całym badanym okresie od stycznia 2000 roku, czyli Legg Mason jako fundusz akcyjny i Skarbiec Obligacja jako fundusz bezpieczny.

Wyniki pokazałem w tabeli wykorzystanej w ostatnim poście, gdzie obok efektów stosowania kilku moich strategii umieściłem odpowiednie wyniki jakie daje metoda D+D.

I odpowiednio dla "wzrokowców" wykres:

Wnioski są w zasadzie oczywiste - możliwości metody OPI są zdecydowanie lepsze. Dla strategii Średnioterminowej mediana inwestycji 5-letniej jest wyższa o  całe 9,5 % co dla inwestycji 5-letniej daje wzrost o 57 % a dla całej inwestycji 10,5-letniej da wzrost zysku o 150%.

Np. zamiast zyskać 50 000 zł można zyskać po 10,5 latach 125 000 zł.

Jak poszczególne metody zachowywały się w poszczególnych latach:

Oraz w okresach bessy i między nimi:

Jakie wyniki daje metoda OPI przy wykorzystaniu najlepszych funduszy w ostatnich 10 latach przedstawię w następnym poście.

Komentarze (0)
Ile może zmienić liczba dopuszczonych konwersji w roku.
 Oceń wpis
   

Wielokrotnie sygnalizowałem różne możliwości strategii OPI w zależności od wielu parametrów. Dzisiaj chcę przedstawić jaki wpływ na efektywność strategii może mieć ilość dopuszczonych konwersji w roku i ile w związku z tym zwiększyć się może ilość konwersji "błędnych".

Konwersjami "błędnymi" nazywam te konwersje kiedy po mniej niż dwóch tygodniach następuje następny sygnał konwersji zwrotnej. W zasadzie nazwał bym je konwersjami "krótkimi" bo w przypadku inwestowania w platformie internetowej gdzie czas konwersji trwa 2-3 dni i wystąpienie takiej konwersji raz czy dwa razy w roku nie jest błędem a raczej konsekwencją zwiększenia "wrażliwości" naszej strategii w celu zwiększenia efektywności naszej inwestycji.

Poniżej przedstawiam zestawienie 5 typów strategii wraz z osiąganymi przez nie średnimi rocznymi stopami zwrotu.

Najbardziej zmieniającym się parametrem tych strategii jest oczywiście ilość konwersji jaka następuje w zależności od zastosowanej strategii.

Strategia Długoterminowa zakłada bardzo rzadkie występowanie konwersji a Maximum to strategia kiedy ilość spodziewanych konwersji wyniosła 6,4 na rok lub inaczej jedna na 57 dni.

Największe różnice na średnich stopach zwrotu  widzimy w inwestycjach narastających.

Np. dla ciągłej inwestycji od stycznia 2000 roku stopy zwrotu zwiększają się od 22,7 % przy zastosowaniu strategii Długoterminowej  do 28,5 % przy strategii Maximum.

Dla median przy inwestycjach okresowych od rocznych do pięcioletnich różnice są zaskakująco niewielkie: dla inwestycji rocznych mediany mieszczą się między 21,0% dla strategii Długoterminowej a 27,1 % dla strategii Maximum.

Dla inwestycji 5-letnich te różnice są zdecydowanie mniejsze - odpowiednio od 27,8 % do 30,7 %.

Oczywiście o wiele większe różnice występują przy badaniu wartości minimum lub maximum występujących przy okresowych inwestycjach. Potwierdza się jak ważny jest moment rozpoczęcia inwestycji i zdecydowany wzrost bezpieczeństwa inwestowania od inwestycji co najmniej 3- letnich.

Dla osób lubiących wykresy załączam powyższe dane na wykresie.

Może efekty dla inwestycji 5-letnich niewiele różnią się między zastosowaniem strategii Długoterminowej a strategii Maximum, 2,7 %, ale jeżeli sprawdzimy w jednym z poprzednich postów ile może być wart każdy procent docenimy jego znaczenie.

Wszystkie obliczenia są wykonane dla tej samej pary funduszy - Legg Mason Akcji i Skarbiec Obligacja. Można więc przyjąć, że powyższe wyniki są osiągalne przy zastosowaniu wielu średnich funduszy zestawianych w rankingach i praktycznie osiągalnych we wszystkich miejscach inwestowania.

Po analizie powyższych danych nasuwa się jeden generalny wniosek - metoda strategii oparta na badaniu trendów panujących na rynkach akcji krajowych ( w naszym przypadku wykorzystujemy WIG20 i sWIG80) , uzupełniona odpowiednimi narzędziami, jest doskonałym systemem dla aktywnego zarządzania inwestycjami w funduszach krajowych. Metoda ta daje stabilne i wysokie stopy zwrotu nawet przy dużej różnicy wrażliwości wykorzystywanej strategii.

Dla lepszej wizualizacji zamieszczam przebieg Strategii Długoterminowej i Maximum.

 

Powyższe wyniki można osiągnąć przy zastosowaniu abonamentu Standard dostępnego na mojej stronie. Jakie efekty będą przy wykorzystaniu następnych abonamentów przedstawię niebawem.

Jak pokazały powyższe analizy najważniejszym elementem stosowania aktywnej strategii jest prawidłowe określenie sygnału konwersji - i jeżeli określimy go odpowiednio wcześnie nasze korzyści  wyraźnie rosną.

Komentarze (0)
Jakie parametry są najważniejsze dla systemu zarządzania..
 Oceń wpis
   

W wielu postach przedstawiałem możliwości optymalizowania systemu zarządzania inwestycjami w funduszach przy wykorzystaniu metody OPI  ze względu na przewidywaną rentowność całkowitą inwestycji lub najlepszą rentowność średnią roczną.

Maksymalizowanie rentowności jest podstawowym celem budowania systemów zarządzania ale nie może być niezależny od jeszcze trzech parametrów:

- wrażliwości na czas opóźnienia konwersji od jej zadysponowania do jej realizacji,

- ilości wyznaczanych konwersji np. średnio w roku,

- ilości wyznaczanych "błędnych"  sygnałów konwersji.

"Błędne" sygnały - zaczynam od wyjaśnienia tego określenia ponieważ jest to najważniejszy parametr, który w zasadzie ogranicza wszystkie pozostałe. Można założyć, że "błędny" sygnał to taki, po którym następuje drugi w przeciągu np 10 sesji ( dla inwestujących przez platformy internetowe może to być np. 6 sesji) giełdowych - czyli od zadysponowania konwersji w ciągu dwóch tygodni (8 dni) następuje zmiana sygnału na odwrotny. Nie oznacza to, że sygnał był zły, ale mając na uwadze , że czas realizacji konwersji może wynosić od 2 do 6 dni, stwarza to określony kłopot.

Jeżeli ktoś inwestuje na platformie internetowej czas takiej konwersji to 2-3 dni - problem nie jest więc taki duży. Jeżeli jednak inwestujemy w towarzystwie ubezpieczeniowym gdzie czas realizacji wynosi od 3 do 6 dni może to być kłopotliwe.

Podjęcie decyzji pozostaje więc do osoby realizującej zarządzanie.

Ilość wyznaczanych sygnałów średnio na rok - jest bezpośrednio związana z ilością "błędnych sygnałów" - czym więcej dopuścimy konwersji tym więcej będzie występować konwersji "błędnych".

Przedstawiane wcześniej wersje moich systemów zakładały ilość konwersji około 3 w roku, a w tym kilka sygnałów błędnych w ciągu 10 lat.

Dlaczego w sumie ilość konwersji jest tak istotna - dzięki zwiększaniu ilości akceptowanych przez nas  konwersji możemy polepszyć rentowność naszej inwestycji.

Wrażliwość na czas realizacji konwersji od momentu zadysponowania jej - system można optymalizować na wartość jeden dzień - ale z góry jest to niemożliwe do wykonania ( co innego oczywiście przy inwestowaniu na giełdzie ).

Ja szukałem pierwotnie optymalnych parametrów dla czasu "jeden" ale później dopracowywałem je dla czasu 3 dni.

Jak widzimy, system symulacji OPI pozwala dopasować parametry do oczekiwań i możliwości danej osoby i w ten sposób maksymalnie poprawiać efektywność swojej inwestycji.

Jeżeli nie chcemy zbyt dużo czasu poświęcać pilnowaniu swoich inwestycji albo po prostu nie mamy go - decydujemy się na opcję np 2 do 3 konwersji w roku.

Jeżeli zaś mamy czas i możliwości na dokładniejsze pilnowanie inwestycji możemy dopuścić np. 6 do 7 konwersji mając w zamian szansę na większą rentowność ( a ile jest wart każdy procent pisałem w jednym z postów wcześniej ).

W następnym poście podam przykładowe wyniki przy różnych wariantach parametrów opisywanych dzisiaj.

Bardziej zainteresowanych zapraszam na stronę www.inwestujwfunduszach.pl - mam tam propozycję letniej promocji.

Poniżej przykładowa wersja systemu dla 3,6 konwersji w roku i jednej konwersji "błędnej".

Komentarze (0)
O ile poprawi rentowność Quercus ?
 Oceń wpis
   

Kontynuując analizy z ostatniego postu zapowiadałem sprawdzić jak zmieni się rentowność inwestycji od stycznia 2006 roku w przypadku wykorzystania od kwietnia 2008 roku zamiast funduszu Legg Mason Akcji fundusz Quercus Agresywny.

Jak widzimy na wykresie wartość inwestycji wzrosła z wartości 100 (umowna baza) do 687 - czyli otrzymaliśmy rentowność całkowitą 587 % co w przeliczeniu na średnią roczną wyniosło 53,7 %, czyli wynik średniej poprawił się o następne 8,6 %.

Podsumowując rentowność całkowita wzrastała nam następująco: ze

186 % dla opcji Legg Mason Akcji / Skarbiec Obligacji, do

430 % po wymianie Skarbiec Obligacji na UniDolar Obligacja PL i korekcie strategii, aż do

587 % po włączeniu od kwietnia 2008 roku zamiast LM Akcji Fundusz Quercus Agresywny.

Jak łatwo obliczyć rentowność całkowita po "zabiegach" z wykorzystaniem metody OPI zwiększyła nam się 3-krotnie. Widzimy więc, jak o wiele można poprawić naszą rentowność mając do wykorzystania narzędzie typu OPI.

Są to oczywiście analizy oparte o dane historyczne i nie znaczy to, że te opcje powtórzą się w przyszłości, ale sugerują w jak dużym stopniu można regulować swoje wyniki mając tak kreatywne narzędzie.

Przypominam, że OPI to narzędzie umożliwiające bieżącą analizę trendów na rynku ogólnym funduszy krajowych na bazie WIG-u 20 czy sWIG-u 80, oraz bieżącą analizę poszczególnych funduszy optymalizując dla każdego z nich strategię zarządzania tym funduszem - czyli określać warunki w jakich powinniśmy stosować konwersje.

Po szczegóły zapraszam na stronę www.inwestujwfunduszach.pl

Komentarze (0)
Jak korzystać z OPI - przykłady.
 Oceń wpis
   

Jak pisałem w ostatnim poście metoda OPI jest świetnym narzędziem umożliwiającym nie tylko opracowanie i optymalizację ogólnej strategii inwestowania w funduszach przez dobór określonych parametrów dla tej  strategii, ale także umożliwia szybkie badanie efektywności nowych koncepcji a w tym np. korektę parametrów strategii dla określonych grup funduszy.

Przykład 1.

Mamy określoną strategię OPI-max która daje nam określoną już wcześniej efektywność. Interesuje nas np. jakie efekty będziemy mieli jeżeli zamiast 3 konwersji na rok dopuścimy 6.

Przykład 2.

Badamy naszą strategię dla dwóch wybranych funduszy. Ale widzimy, że jest fundusz który w czasie spadków na WIG20 ma zdecydowanie lepsze wyniki - więc możemy szybko sprawdzić przy pomocy metody OPI czy rzeczywiście efekt będzie korzystny i o ile, przy wykorzystaniu nowego funduszu, kiedy mamy spadki na  funduszach akcyjnych.

Powyższy rysunek pokazuje wariant wykorzystania funduszu UniDolar Obligacja PL. Dla pary LM Akcji / Skarbiec Obligacja mieliśmy średnią rentowność 26,4 %. Po zamianie Skarbca na UniDolar poprawił nam się efekt na rentowności do 34,4 % przy tych samych parametrach strategii. Ilość konwersji dla tej opcji wyniosła 3,8 na rok.

Badając dalej nową parę LM Akcji i UniDolar Obligacje PL okazało się, że zmieniając parametry strategii możemy zdecydowanie poprawić rentowność na tej parze zwiększając ilość konwersji tylko do 4,2.

Korygując parametry strategii przy 4,2 konwersjach w roku, osiągnięty wynik, dla pary LM Akcji/Skarbiec Obligacja, średniej rentowności wyniósł 30,2 %, a  dla pary LM Akcji / UniDolar Obligacji PL  wartość średniej rocznej wzrosła do 45,1 %. Dla tego przypadku wystarczyło zwiększyć ilość konwersji z 3,8 do 4,2 i otrzymaliśmy dla pary LM Akcji / Skarbiec Obligacja, poprawę rentowności średniej o 3,8 %.

Jak widzimy przy zastosowaniu bardzo korzystnego funduszu obligacji zmieniają nam się parametry optymalnej strategii i możemy osiągnąć nawet wzrost średniej rentowności o 70% - z 26,4% dla pary LM Akcji / Skarbiec Obligacji do 45,1 % dla pary LM Akcji / UniDolar Obligacja PL.

A co będzie, jeżeli zamiast Legg Mason Akcji wykorzystamy Quercus Agresywny - zobaczymy w następnym poście.

Powyższe analizy zostały przeprowadzone dla okresu od 2 stycznia 2006 roku do 25 czerwca 2010.

Jako parametry strategii należy rozumieć :

- ilość sesji z których tworzona jest średnia krocząca (np.40),

- granica konwersji dla sprzedaży funduszy akcyjnych (np. -3,0 % od średniej kroczącej),

- granica konwersji dla sprzedaży funduszy bezpiecznych ( np. +2,0 % od średniej kroczącej).

Komentarze (1)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?