Jakie stopy zwrotu pozwala uzyskać wskaźnik MACD ?
 Oceń wpis
   

Drugim bardzo popularnym wskaźnikiem stosowanym przez inwestorów różnych rynków finansowych jest MACD. Krótki jego opis przedstawiam poniżej.

W wyniku analizy i optymalizacji otrzymałem następujące wyniki:

Na wykresie widzimy trzy wersje wskaźnika MACD na tle wykresu OPI-max na górze rysunku.

W pierwszej pozycji wskaźnika MACD mamy jego wersję najpopularniejszą dla wartości parametrów 12, 26 i 9. Dla tych parametrów w przypadku naszego funduszu Legg Mason Akcji rentowność całkowita od 1999 roku wyniosła 284 % i odpowiednio średnia roczna rentowność 12,3 %. Ilość zakupów wyniosła 110. Jak widzimy mamy tutaj za dużo zakupów i wynik rentowności też jest skromny.

Najlepsza rentowność wyszła dla parametrów 25, 49, 6 i wyniosła 327 %, śrr = 13,3 % i ilość zakupów 78.

Dla nas interesująca wersja dla ilości zakupów 56, parametry wyniosły 25, 50, 12 a rentowność całkowita 293 %, śrr = 12,5 %.

Momenty zakupów wyznaczone są przez przejście białego wykresu przez linię zero.

Na wykresie przedstawiłem dodatkowo linie które wyznaczają punkty konwersji dla ostatniej wersji wskaźnika MACD.

Jak widzimy często potwierdzają sygnały systemu OPI ale wprowadzają także dodatkowe sygnały nawet w okresie kiedy wartość funduszu wzrasta (np od września 2009 r do stycznia 2010 r).

Należy więc w naszym przypadku (dla funduszy) wykorzystywać  ten wskaźnik jako potwierdzenie sygnału otrzymanego z systemu OPI.

Komentarze (1)
Jakie stopy zwrotu pozwala uzyskać wskaźnik RSI ?
 Oceń wpis
   

Dla sprawdzenia, czy system OPI jest najbardziej skutecznym systemem wspomagającym aktywne zarządzanie inwestowania w funduszach inwestycyjnych, postanowiłem wykorzystać profesjonalne narzędzie stosowane przez inwestorów - program Amibroker.

Program ten umożliwia budowanie wszelkich wskaźników jakie sobie wymyślimy, analizę ich skuteczności, opracowywanie mechanicznych systemów inwestowania oraz optymalizację parametrów jakie stosujemy w ramach naszej strategii.

Na początek przyznam się, że budowę systemu OPI rozpocząłem bez wcześniejszych analiz skuteczności szeroko znanych wskaźników, bo krzywe średnich kroczących było można najłatwiej liczyć przy pomocy arkusza kalkulacyjnego i przy pomocy arkusza kalkulacyjnego można wyliczać jednocześnie wiele innych funkcji niedostępnych w programach profesjonalnych.

Taką funkcją jest np. możliwość liczenia skuteczności inwestowania przy jednoczesnych zmianach rodzajów wybieranych funduszy, czy to akcyjnych czy bezpiecznych.

Ponieważ w efekcie otrzymałem bardzo dobre wyniki i zdecydowanie lepsze od stosowanych przez innych . pozostałem przy tej metodzie wykorzystującej arytmetyczne średnie kroczące.

Aby nasze wyniki były porównywalne założyłem analizę i optymalizację poszczególnych wskaźników dla znanego nam już funduszu Legg Mason od momentu jego wejścia na rynek, tj od stycznia 1999 roku.

Pamiętać także należy, że program liczy sygnały konwersji a my wykorzystujemy je do kupna albo sprzedaży naszego waloru, nie uwzględniając efektów między sprzedażą j.u. naszego funduszu a ponownym ich zakupem. Nie badamy więc efektów z zakupu funduszu bezpiecznego. Z analiz wynika, że efekty wykorzystania funduszu bezpiecznego pozwala dodać do średniej rocznej stopy zysku z funduszu akcji około 1 do 3 % rocznie.

Na początek przeanalizujemy wskaźnik RSI.

Dla oszczędności czasu opisy wskaźników przytaczam za innymi portalami.


Tutaj  wykorzystałem waluty.com.

A teraz efekty naszej analizy.

Na powyższym rysunku mamy w pozycji 1 wykres przebiegu wartości j.u. naszego funduszu Legg Mason. Pozycje  2 do 5 to wykresy naszego wskaźnika RSI w "ubarwionej" przeze mnie formie.

Wykres 2 przedstawia zachowanie się RSI przy najpopularniejszej jego wartości parametru równej 9 i przy zaznaczonych zakresach wartości ponad 70 i poniżej 30. Dla naszej analizy wykorzystałem wariant dla granicy 50 - przekroczenie której wyznaczało punkty konwersji, zakupu zielona część i sprzedaży część czerwona.

Dla parametru równego 9 otrzymaliśmy rentowność całkowitą 470 % co dało średnią roczną stopę zwrotu 16,2 % ale jak widzimy wiele punktów konwersji bo 171 , czyli około 15 na rok.

Wykorzystując program optymalizujący otrzymałem wartość parametru równą 33 (wykres 4 ) dla której rentowność całkowita wyniosła 566 %, średnia roczna stopa zwrotu 17,8 % a ilość punktów konwersji 69 czyli około 6 na rok.

Dla drugiej popularnej wartości parametru równej 15 rentowność wyniosła 498 % i śrr 16,7 % przy 135 punktach konwersji ( 12 na rok ).

Jak widzimy, efektywność skorygowanego wskaźnika RSI jest wysoka i warto go wykorzystać. Potwierdza się także potrzeba dostosowania wartości  parametru wskaźnika do cech naszej inwestycji - dla nas jest najważniejszy czas inwestycji, czyli typ długoterminowy przy względnie małej ilości punktów konwersji.

O ile funkcje wskaźników używane w programie są automatyczne to programy zliczające rentowność i optymalizujące opracowałem  sam.

Komentarze (0)
Jakie mamy do wykorzystania systemy analizy technicznej ?.
 Oceń wpis
   

Jak wielokrotnie wykazywałem, zmienność wartości jednostek uczestnictwa jest nierozerwalnie powiązana z kursami akcji na giełdach. Jest to jednoznaczne z możliwością wykorzystania do analizy przebiegu wartości j.u. poszczególnych funduszy, narzędzi stosowanych do analizy technicznej wartości akcji. W jednym z postów przedstawiłem jak zachowują się podstawowe wskaźniki - MACD, ADX i oscylator stochastyczny %K%D.

Jak pamiętamy w wielu przypadkach wskazania wskaźników były zbliżone do momentów wskazywanych przez system OPI.

Dzisiaj przedstawię wskaźniki - systemy, które wykorzystują do swoich analiz kilka wskaźników jednocześnie.

Powyżej widzimy cztery złożone wskaźniki które w bardzo zbliżony sposób wskazują momenty konwersji - do wykorzystania ich trzeba mieć jednak profesjonalne programy.

Powyższe wskazania obejmują okres od grudnia 2009 roku.

Jak widzimy podobnie, jak wcześniejsze wskaźniki, ostatni sygnał konwersji jest koło 12-14 lipca, dokładnie zgodnie ze wskazaniem systemu OPI.

Obecnie jestem na etapie adaptacji powyższych systemów do wykorzystania w ramach mojego systemu.

Na dzień dzisiejszy mogę kontrolować wszystkie  fundusze przy pomocy systemu OPI,  sprawdzając jednocześnie potwierdzenie otrzymanych sygnałów powyższymi narzędziami.

Komentarze (0)
Dlaczego aktywne zarządzanie i metoda OPI ?
 Oceń wpis
   

Ponieważ mamy nowych czytelników naszego bloga, a nie każdemu chce się cofać do pierwszych postów, przedstawiam powód i cel dla którego redaguje cały mój blog.

Jak wiemy, w czasie bessy większość osób które miały rozpoczęte swoje inwestycje w planach oszczędnościowych w ramach  produktów towarzystw ubezpieczeniowych czy zainwestowali bezpośrednio w TFI, stracili wiele na wartości swoich kapitałów. Straty te mogły wynieść nawet do 60%  swoich wkładów.

W związku z tą sytuacją wiele osób straciło całkowicie zaufanie do inwestycji w funduszach inwestycyjnych jako alternatywnego do banków i efektywniejszego źródła oszczędzania.

Większość tych osób nie miało jednak wiedzy, że ich oszczędzanie w funduszach bez aktywnego zarządzania tymi wkładami zdane jest na przypadek losu - na sytuację finansową panującą na rynku kapitałowym. Niestety ani towarzystwa ubezpieczeniowe ani towarzystwa funduszy nie stosują aktywnego zarządzania - a jedynymi mającymi takie możliwości są doradcy finansowi z których tylko garstka stosuje te techniki.

Dla "ratowania" naszych oszczędności, i co najważniejsze, umożliwienia zarządzania swoimi inwestycjami w funduszach każdej osobie, nawet nie specjalnie znającej się na funduszach, powstał system mailowego powiadamiania o potrzebie zastosowania konwersji w naszych funduszach w momencie zmiany trendu na rynku kapitałowym.

System ten był w zasadzie konsekwencją umożliwienia przez same towarzystwa, tak funduszy jak i ubezpieczeniowe, i powstające platformy inwestycyjne w internecie, zarządzania naszymi inwestycjami bezpośrednio przez nasze konta inwestycyjne  przez internet podobnie jak to robimy z naszymi kontami bankowymi.

Jakie możliwości daje nam zastosowanie aktywnego zarządzania inwestycjami w funduszach inwestycyjnych obrazuje nam poniższy rysunek.

Mamy tutaj zobrazowanie efektów trzech podstawowych systemów oszczędzania jakie stosowaliśmy do tej pory. Jako założenie mamy tutaj oszczędzanie, przez jednorazową wpłatę 1000 zł początkiem 2000 roku, jako lokatę bankową, inwestycję w fundusz bezpieczny (obligacyjny) i fundusz agresywny -  akcyjny.

Jak widzimy, o ile lokata bankowa i inwestycja w bezpieczny fundusz są bardzo stabilne w całym okresie czasu, tak inwestycja w fundusz akcyjny podlega bardzo dużym wahaniom.

Bank pozwolił nam zarabiać średnio w roku około 4,3 % a fundusz obligacji 7,1 %.

Fundusz akcyjny praktycznie do połowy 2003 roku dawał nam straty. Następny rok potrzebowaliśmy na przekroczenie efektów oszczędzania w banku, a dopiero po 5 latach przekroczyliśmy efekty oszczędzania w funduszu obligacji.

Oczywiście dzięki bardzo długiej hossie fundusz akcyjny pozwolił nam zarobić w połowie 2007 roku nawet 270 %, ale jeżeli nasze finanse zostały pozostawione dalej - a tak najczęściej się działo przy polisach wykupionych przecież na co najmniej 10 lat, wartość naszych oszczędności spadła do wartości z połowy 2005 roku - zazwyczaj o około 60 % do wartości z połowy 2007 roku.

Na dzień dzisiejszy stan średniej rocznej stopy zysku jest na poziomie 8,8 %.

A co obrazuje ta piękna czerwona krzywa powyżej - jest to efekt zastosowania aktywnej strategii zarządzania naszymi oszczędnościami w funduszach wykorzystując jedynie oba wcześniej przedstawione fundusze.

W prostych słowach, w odpowiednich momentach podmieniano fundusz akcyjny w fundusz obligacji i odwrotnie.

Aby aktywnie zarządzać trzeba jednak umieć określić momenty w których należy zastosować konwersję naszych funduszy - czyli kupowanie jednostek uczestnictwa funduszu akcyjnego w momencie powstania trendu wzrostowego i odwrotnie, w momencie zmiany trendu wzrostowego na trend spadkowy sprzedanie j.u. funduszu akcyjnego i zakup j.u. funduszu bezpiecznego, np. funduszu obligacji.

Właśnie do takiej analizy funduszy służy system OPI - Optymalny Plan Inwestycyjny, który wykorzystuje odpowiednio dopasowane krzywe średnich kroczących, do wyznaczania sygnałów określających newralgiczne momenty konwersji.

Określaniem tych sygnałów konwersji zajmuje się właśnie portal www.inwestujwfunduszach.pl, który poprzez mailowe powiadamianie przekazuje te informacje zainteresowanym.

Jak widzimy efekty zastosowania metody OPI są imponujące. Średnia stopa zysku wynosi na dzień dzisiejszy około 22,8 %.

Na tak wysoki wynik wpłynęła na pewno bardzo długa hossa, ale podstawowe zadanie tej metody to optymalne ograniczanie strat i maksymalne wykorzystanie wzrostów.

Metoda ta sprawdza się nie tylko od roku 2000 jak tutaj pokazałem, ale także od 1996 roku.

Nasz blog służy właśnie przybliżeniu wiedzy na temat wątpliwości jakie mają zainteresowani czytelnicy i bliższe wyjaśnienie zastosowanej metody w systemie OPI.

Komentarze (1)
Inwestowanie w fundusze zagraniczne - jak wybierać ?
 Oceń wpis
   

Wybór dobrych zagranicznych funduszy inwestycyjnych nie jest oczywiście trudne. Przeglądamy zestawienia wyników osiągniętych przez wszystkie fundusze lub ograniczamy się do tych które mamy w swoim TU lub na swojej platformie. Wg jakiego okresu oceniać - myślę, że najlepszy okres to 1 rok. Możemy sprawdzić także jak zachowywał się względem innych funduszy w sąsiednich okresach - półrocznym i dwuletnim. Dalej trzeba sprawdzić jakie minimalne wpłaty ten fundusz wymaga i oczywiście czy jest otwarty.

Dla ominięcia podatku powinno się dobrać do najlepszych funduszy akcji najlepsze fundusze obligacji dla tego samego TFI.

Poniżej przedstawiam przykładowe zestawienia z mBanku.

Fundusze akcji.

Fundusze obligacji.

Jak widzimy najlepsze wyniki mają fundusze HSBC jednak minimalne wartości pierwszych wpłat to 4000  zł.

Przed wejściem w któryś z tych funduszy powinniśmy sprawdzić na prostych wykresach jak zachowują się w czasie.

Jak widzimy większość tych funduszy ma bardzo dynamiczne zmiany swoich wartości. Nie jest więc obojętne w jakim momencie wchodzimy w wybrany, fundusz jeżeli nie chcemy zaraz na początku za dużo stracić. Niektóre z nich mają także największe wzrosty za sobą.

Do określenia momentu wejścia proponuje metodę wykorzystującą średnie kroczące - czyli system OPI. Najpierw wykres zmienności notowań funduszu HSBC GIF Turkey Equity i średniej kroczącej.

Jak widzimy już momenty przecięć obu krzywych sugerują momenty konwersji ale czy można je ograniczyć ? Sprawdzimy dodaniem granic "pasa tolerancji" w jakim pozwolimy zmieniać się wartościom funduszu.

Jak widzimy wprowadzenie granic "+" i "-" określające momenty kupna lub sprzedaży, oznaczone są żółtymi kółkami, ogranicza nam ryzyko większych strat i określenie momentu kiedy możemy wejść w ten fundusz.

Jakie efekty w cyfrach możemy osiągnąć stosując metodę OPI ?

Jak widzimy na wykresach obejmują one okres od 3 marca 2009 roku. W tym okresie wzrost wartości tego funduszu wyniósł 234 % - z wartości 9,79 EUR (3 marca 2009 r) do 22,93 EUR (23 lipca 2010 r). Widzimy także, że największe wzrosty na tym funduszu zakończyły się początkiem maja.

Analizując wzrosty wykorzystując metodę OPI - zakładając, że między sprzedażą a zakupem funduszu zmiany są zero, otrzymałem całkowitą rentowność 261 % a średnioroczna rentowność wyniosła 152 %.

Jak widzimy wykorzystanie metody OPI do indywidualnego zarządzania funduszami jest bardzo dobrym narzędziem. Najczęściej stosowane wchodzenie w fundusz wg dobrych wyników w okresie 7 do 14 dni powoduje stratę największych wzrostów które są zazwyczaj na początku każdej zmiany trendu.

Dalsze analizy w następnym poście.

Komentarze (1)
Na czym można więcej stracić - złym doborze funduszu czy ?
 Oceń wpis
   

W przypadku aktywnego  zarządzania inwestycją w funduszach inwestycyjnych zachodzi jedne z istotnych pytań - co jest ważniejsze: wybranie najlepszego funduszu czy wybór odpowiednich momentów konwersji?

Dla zbadania tego problemu wykorzystałem notowania w ostatnich 10 latach najlepszych,średnich i najgorszych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i pieniężnych dla systemu OPI i systemu D+D - które wcześniej analizując, wykazywało o wiele mniejszą efektywność przy wielu przesunięciach sygnałów konwersji.

W wykresach poniżej pokazuję przebieg wartości funduszy akcyjnych, obligacyjnych i pieniężnych od 2000 roku.

Jak widzimy najlepszy fundusz akcji to:

UniKorona Akcji    +221,77 %   czyli 11,7 % średniorocznie;

średni to Legg Mason Akcji    +143,13 %   czyli  8,8 % średniorocznie;

najgorszy to  Pioneer akcji Polskich    +46,43 %  czyli  3,7 %  średniorocznie.

Dla funduszy obligacji:

najlepszy fundusz to  BPH Obligacji 2 i UniKorona Obligacji  odpowiednio 158,78% i 147,23 % rentowności i średniorocznie  9,5% i 9,0 %.

Średni fundusz to  Skarbiec Obligacji 106,67 % i średniorocznie  7,1 %;

Najsłabszy to  DWS Dłużnych Papierów Wartościowych +74,06 %; średniorocznie  5,4 %.

Dla funduszy pieniężnych:

najlepszy  to UniKorona Pieniężny +114,67 %; średniorocznie 7,5%,

średni fundusz to Skarbiec Pieniężny - Kasa 102,52 %; średniorocznie 6,9%,

najgorszy to Arka Ochrony Kapitału 93,37 %; średniorocznie 6,5%.

Dla zbadania wpływu doboru optymalnej pary i określonej metody równolegle przeliczono efekty zastosowania momentów konwersji uzyskanych przy pomocy metody OPI i metody D+D.

Powyższa tabela przedstawia efekty rentowności różnych układów funduszy: najlepszych, średnich i najgorszych, i ich wyników za 10,5 lat dla strategii OPI oraz dla strategii D+D.

Jak widzimy straty na rentowności średnio rocznej wynikłe z dobrania gorszej pary funduszy od UniKorona Akcji + BPH Obligacji 2 w inwestycji od 2000 roku stosując strategię OPI wyniosły od  1,5 % do maksymalnie 23 % przy wykorzystaniu pary najsłabszej Pioneer Akcji i Skarbiec Obligacji.

Dla porównania strategii - gdzie było wiele błędnie dobranych momentów konwersji wybrałem metodę D+D, dla której straty te wyniosły od 31,1 % do 45,0 % na wartości średniej rocznej rentowności, co w całkowitej rentowności za 10,5 lat dawało straty od 57 % do 71 %. Odpowiednio największa strata całkowita na dobraniu najgorszej pary dla metody OPI wyniosła 46,2 %.

Wniosek ogólny jest prosty - lepiej pomylić się przy doborze optymalnej pary funduszy przy lepszej metodzie (tutaj OPI ) niż wybrać nawet najlepszą parę dla złego systemu (np. D+D).

Inaczej : jeżeli stosując metodę D+D dla najlepszej pary funduszy zarobiliśmy przez 10,5 lat 100 000 zł to dla najgorszej pary funduszy stosując metodę OPI zarobilibyśmy 125 000 zł, a wykorzystując tą sama najlepszą parę zarobiliśmy nie 100 000 zł ale 233 000 zł.

Komentarze (0)
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
 Oceń wpis
   

Analizując dokładniej zestawienie wskazań analizowanych narzędzi badających trendy - MACD, ADX, %K i nasze średnie kroczące MA, proponuje zobaczyć jakie mają korzystne a jakie negatywne wskazania.

Poniżej zamieszczam ponownie wykresy czterech wskaźników ale w większym zakresie czasowym i dopasowanym dokładnym wykresem wartości jednostek uczestnictwa funduszu UniKorona Akcji ze średnimi kroczącymi oraz sygnałami konwersji wskazanymi przez system OPI.

Dla ułatwienia analizy poprowadziłem pionowe linie przez punkty konwersji oznaczone na linii brążowj narastającej wartości inwestycji w UniKoronie Akcji. Linie zielone oznaczają zakup funduszy akcji a czerwone sprzedaż funduszy akcji.

Poniżej brązowej linii z punktami konwersji, mamy zmiany wartości jednostek ze średnią kroczącą oraz jej granicą "-". Te dane mamy na dolnym wykresie (wykres zielony).

Patrząc od góry mamy wykres MACD, %K%D i ADX.

Linia nr 2 - patrząc na zmiany wartości j.u. punk zakupu jest opóźniony. Wcześniej sygnalizują nam potrzebę wszystkie trzy wskaźniki.

Linia nr 3 - moment zakupu na rysunku bazowym (pierwszy od dołu) jest w dobrym momencie i wszystkie pozostałe wskaźniki sygnalizują ten moment w tym samym czasie.

Linia nr 4 - na rysunku bazowym zakup raczej trochę spóźniony. Pozostałe wskaźniki sygnalizują wcześniejszy zakup ale zaraz potem kasują go aby potwierdzić moment zakupu linii zielonej.

Linia nr 5 - wszystkie wskaźniki sygnalizują sprzedaż praktycznie w tym samym czasie - jedynie %K%D lekko jest do przodu.

Linia nr 6 - znowu kupujemy za późno względem wskazań MACD, ADX i %K%D.

Linia nr 7 - wskaźniki sygnalizują sprzedaż o około 2 tygodnie wcześniej niż MA.

Linia nr 8 - zakup praktycznie potwierdzony przez pozostałe wskaźniki.

Linia nr 9 - miedzy linia 8 i 9 mamy bardzo ciekawa sytuację - praktycznie sprzedaż sygnalizowana jest przez MACD, ADX i %K%D już na początku września 2009 roku a później ADX i %K%D praktycznie nie daje zdecydowanego sygnału co dalej. Jedynie MACD słabo, ale podtrzymuje sprzedaż ( małe sygnały na plusie możemy pominąć) do momentu z końca stycznia 2010 roku kiedy wszystkie wskaźniki zdecydowanie potwierdzają sprzedaż. Tymczasem w okresie tych wahań wskaźników wartość j.u. mimo pewnych krótkoterminowych zmian ciągle rosła do momentu zaznaczonego przez linię nr 9.

Linia nr 10 - zakup jednocześnie sygnalizują wszystkie wskaźniki oprócz ADX - spóźnia sie o około 10 dni.

Linia nr 11 - wskaźniki MACD, ADX i %K%D sygnalizują sprzedaż o około tydzień wcześniej.

Linia nr 12 - Praktycznie wszystkie wskaźniki jednocześnie sygnalizują sygnał zakupu funduszy akcyjnych - to było dokładnie 13 lipca.

Mimo tej dużej zgodności wskaźników 13 lipca, praktycznie do dzisiaj nie było zdecydowanego ruchu do góry - czy potwierdzą się wzrosty zobaczymy.

Wnioski:

Na sześć zakupów trzy mieliśmy spóźnione względem sygnałów MACD, ADX i %K%D - co ciekawe wystąpiły one w czasie spadków. W okresie wzrostów idealnie pokrywały się.

Odwrotnie mamy z sygnałami sprzedaży - na sześć sprzedaży trzy w okresie spadków są zgodne a trzy w okresie wzrostów opóźnione względem sygnałów pozostałych wskaźników.

Wszystkie sygnały generowane przez system OPI potwierdzane są przez pozostałe wskaźniki - przy niektórych opóźnieniach względem tych wskaźników. Przewaga OPI to jednak podtrzymanie funduszy akcyjnych w okresie między 8 i 9 linią kiedy wartości j.u. w mniejszym tempie ale rosły a wskaźniki sugerowały raczej wyjście z funduszy akcyjnych albo po prostu gubiły się - nie umiały dokładnie ocenić trendu.

Mała uwaga -  parametry wykorzystanych wskaźników zostały zmienione względem tzw. standardowych i dostosowane do charakteru naszego rynku funduszy.

Jak widzimy, mimo wysokiej efektywności naszego systemu OPI, są jeszcze rezerwy nad którymi można popracować w celu dalszej poprawy osiąganych już obecnie wartości stóp zysku naszych inwestycji.

 

Komentarze (1)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?