Systemy zarządzania na bazie danych historycznych.
 Oceń wpis
   

Wielokrotnie spotykam się z opinią, że strategie inwestowania oparte na danych historycznych mijają się z prawdą. Osoby te albo nie maja do nich zaufania albo wręcz twierdzą, że są to jedynie chwytliwe materiały aby pozyskać sobie nowych klientów.

Co ciekawe, osoby te jednocześnie stosują wiele instrumentów zbudowanych na bazie danych historycznych - przecież większość wskaźników stosowanych w analizach technicznych na rynkach finansowych opracowane są na bazie danych z przeszłości.

Oczywiście nie ma idealnego wskaźnika, który przewidział by przyszłość na rynkach w 100 % - ale celem opracowania takiego wskaźnika jest, aby na tyle przewidzieć zachowanie się instrumentu (akcji, funduszu..) w przyszłości, żeby w efekcie otrzymywać optymalnie duże zyski w wyniku jego stosowania.

Czytałem książki kilkunastu najlepszych traderów na rynkach finansowych i okazało się, że praktycznie każdy stosował inne strategie w swoim inwestowaniu, a wszyscy uzyskiwali wysokie zyski. Mam tutaj dwa podstawowe wnioski. Jeżeli opracujemy strategię która będzie się sprawdzała na danych historycznych to sprawdzi się także w przyszłości. Jest jednak dodatkowy warunek - trzeba tą strategię stosować konsekwentnie bez zbędnych modyfikacji (chyba, że modyfikacje potwierdzą się na danych historycznych).

Szukając ostatnio nowych strategii pod okres kiedy mamy trend boczny, jak mamy od stycznia 2010 roku, opracowałem strategię o nowych parametrach która w badanym okresie dała by lepsze efekty, ale jak zauważył jeden z czytelników, strategia ta nie sprawdziła by się wcześniej ani nie sprawdzi się kiedy zmieni się charakter naszego rynku. Można to będzie zobaczyć na poniższym rysunku.

Aby sprawdzić jak zachowuje się strategia opracowana na danych historycznych w dalszym okresie, opracowałem parametry strategii za okres od roku 1998 do końca 2008, zakładając, że będę tą strategię stosował od początku 2009 roku.

Do analizy wybrałem jeden konkretny fundusz UniKorona Akcji.

Dla badanego okresu otrzymałem określone parametry metody OPI i otrzymałem całkowity wzrost 446 % przy średniej rocznej rentowności (śrr) 15,3 %.

Sprawdzając tą strategią wyniki za okres do 16 września 2010 roku wzrost całkowity wyniósł 743 % a śrr wyniosła a 16,9 %.

Za okres od 1 stycznia 2009 roku wzrost wyniósł 61,7 % a śrr 32,7 %.

Aby poprawić strategię za lata 1998 – 2008 sprawdziłem jak się zmieni uwzględniając nowy zakres czasowy. Za okres od 1998 roku do 30 czerwca 2009 roku okazało się, że otrzymałem te same parametry jak wcześniej. Korygując czas historyczny do końca 2009 roku i dalej do 30 czerwca 2010 roku otrzymywałem nadal te same parametry strategii.

Tutaj byłem w zasadzie sam zaskoczony takimi wynikami. Okazało się, że wcześniejszy okres 11 lat był wystarczający aby określić optymalny plan.

A jaki wynik osiągnęła strategia ogólna OPI-max oparta na WIG20 ?

Do końca 2008 roku otrzymałem wzrost całkowity 351 % przy śrr 13,4 %. Za okres 2009 do dzisiaj 71,6% przy śrr 37,2 %. A za cały okres od 1998 roku do dzisiaj wzrost całkowity wyniósł 639 % i śrr 15,8 %.

Dalej opracowałem strategię na bazie danych od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Otrzymałem teraz już inne parametry które pozwoliły by uzyskać wzrost od 1 stycznia 2009 roku do dzisiaj 91,3 % przy śrr 46,5 %.

Licząc wg nowej strategii wynik od 1998 roku otrzymałem wzrost 383 % i śrr 12,2 %. To potwierdza, że zbyt krótkie okresy badawcze nie wyznaczą nam optymalnej strategii.

Na pierwszym rysunku mamy trzy wykresy w okresie 2009 do dzisiaj określające momenty konwersji. Najwyżej jest wynik dla systemu OPI-max, poniżej dla systemu dla samego funduszu UniaKorona Akcji oraz najniżej dla optymalizacji okresu 2009 do dzisiaj. Na rysunkach tych możemy zobaczyć na ile przesuwały się sygnały konwersji zależnie od strategii.

Na następnym rysunku mamy wykres dla OPI 2009-2010 i OPI 2010. Jak widzimy, co wcześniej wspomniałem, OPI 2010 w roku 2009  już by się  nie sprawdził – mieli byśmy zbyt często niepotrzebne sygnały konwersji.

Wniosek z przedstawionych wyliczeń jest prosty i oczywisty – budowa strategii na bazie danych historycznych jest całkowicie zasadna i sprawdza się w bieżącym zarządzaniu, jeżeli jest zbudowana na odpowiednio długim okresie czasowym.

W kwestii założeń do wyliczeń. Obliczenia zostały wykonane dla pojedynczego funduszu – nie ma tutaj efektu wypełnienia przerw funduszami bezpiecznymi. Wartości jednostek uczestnictwa do wyliczenia wzrostów dobrano 2 dni po wystąpieniu sygnału konwersji.

Na koniec – myślę że wszyscy oportuniści i niedowiarkowie powinni się wstydzić - bo albo nie rozumieją zasad tworzenia systemów optymalizujących albo nie wyciągają odpowiednich wniosków z tego co robią.

 

Komentarze (1)
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
 Oceń wpis
   

W trakcie występowania trendu bocznego mamy do czynienia z krótkotrwałymi wzrostami o małym wskaźniku wzrostu - przez co większość systemów mających zbyt długie czasy reakcji nie jest w stanie określić jednocześnie szybko sygnału zakupu, a potem sygnału sprzedaży. Jeden i drugi sygnał powinien być potwierdzony, bo mając poślizg 2 do 3 dni między decyzją a realizacją nie bylibyśmy w stanie nadążyć za zmianami.

Jak zmieniały się wartości funduszy od marca pokazuje nam poniższy wykres.

Jak widzimy powyżej, od 3 marca WIG20 mieścił się w zakresie wzrostów między -3,5 % a 10,5 % - czyli pełna amplituda wyniosła około 14 %. Fundusze na szczęście dzięki ostatnim wzrostom mieściły się między -1% a 20% (najlepszy). Z zasady zarabianie na tak małych zmianach wartości jest bardzo utrudnione.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości opracowania we własnym zakresie optymalnego systemu transakcji dla swoich funduszy, skorygowanego np. do najnowszego okresu ( od początku 2010 roku), sprawdźmy inny prosty system inwestowania stosowany także często na giełdzie.

Na poniższych wykresach widzimy efekty stosowania systemu OPI-max w tym roku. Mamy tam określone momenty konwersji, wartości WIG20 w dniu wystąpienia sygnału konwersji oraz wartość WIG20 w dniu realizacji zlecenia konwersji. W dniach sprzedaży wyliczone są osiągnięte wzrosty od zakupu. Zbyt małe wzrosty przy trendzie bocznym powodują małe zyski.

Dla poprawy efektywności skorygowałem system dla WIG20 do okresu od stycznia 2010 roku. Efekty jego ewentualnego stosowania widzimy na następnym wykresie. Co ciekawe, daje on sygnały zakupu funduszy akcji w tych samych dniach ale przyśpiesza sygnały sprzedaży - dzięki czemu mamy o wiele lepsze efekty na inwestycjach.

Wracając do metody małych kroków - za dzień zakupu funduszy akcyjnych przyjmujemy oczywiście sygnały zgodne z systemem OPI. Moment sprzedaży określamy jednak w inny sposób.

Badamy na bieżąco przyrosty na indeksie WIG20 od dnia w którym nastąpiła realizacja zlecenia konwersji do dnia wystąpienia np. wartości 5 % - po przekroczeniu tej wartości, bez względu na to, co dzieje się na rynkach giełdowych, zlecamy konwersję dla naszych funduszy akcyjnych.

Następny zakup robimy oczywiście znowu zgodnie z sygnałem systemu OPI. Pierwszy sygnał zakupu nastąpił 3 marca a drugi 13 lipca.

Poniższe wyliczenia pokazują jak zmieniały się przyrosty WIG20 i wybranych funduszy w okresie od 3 marca do 7 maja kiedy nastąpiła ich sprzedaż.

Jak widzimy wzrost WIG20 powyżej 5,0 % nastąpił 1 kwietnia i wyniósł w tym dniu 6,8 %. Po 2 dniach po realizacji zlecenia konwersji wzrost WIG20 wyniósł 7,2 % a wzrosty przykładowych funduszy wyniosły od 6,2 do 9,4 %.

Gdybyśmy czekali do sygnału konwersji wg systemu OPI - do 5 maja,  wzrosty były by od -0,7 do +5,1 %.

Następny sygnał konwersji wystąpił 13 lipca.

Po 13 lipca WIG20 przekroczył wzrost o 5 % w dniu 2 sierpnia. W momencie realizacji zlecenia konwersji jego wzrost wyniósł 6,7% a na naszych funduszach od 3,2 do 6,2 %.

Dokonując kolejnego zakupu teraz zgodnie z zoptymalizowaną strategią OPI do roku 2010 - jesteśmy 14 września do przodu o następne 1,1 %.

Ponieważ nie wystąpił jeszcze sygnał sprzedaży zgodnie z systemem OPI-max, obecny wzrost WIG20 wynosi 6, 6 % a wzrosty naszych funduszy wynoszą od 3,7 do 9,7 %.

Teraz zachodzi oczywiście pytanie - czy kontynuować inwestycję czy dokonać konwersji, zadawalając się aktualnymi wynikami ?

System ten ma także inny plus - jeżeli fundusze będą dalej rosły to skorzystamy na tym dalszy wzrost, a jeżeli zaczną maleć - trochę stracimy, ale zostaniemy jeszcze na plusie. Czekając na sygnał systemu możemy niestety zarobić bardzo mało albo nawet stracić, Jest to oczywiście konsekwencją trendu bocznego, kiedy krótkoterminowe wzrosty są niewielkie.

Oczywiście bardzo istotnym elementem jest tutaj  moment zakupu, który powinien być określony koniecznie wg systemu który oznaczy prawidłowy trend.

Komentarze (4)
Trend boczny - czy system OPI może nam pomóc ?
 Oceń wpis
   

Zanim dojdziemy do taktyki małych kroków zbadajmy, co można uzyskać wykorzystując system OPI optymalizując przy jego pomocy nasze bazy (WIG20, sWIG80) za okres od stycznia 2010 roku - czyli okres trwania trendu bocznego.

Szukając różnych metod na sposób zarządzania funduszami w okresie jaki mamy ostatnio, sprawdziłem, czy okres od stycznia 2010 roku jest wystarczająco długi aby system optymalizujący dał pozytywne wyniki.

Przeprowadziłem więc optymalizację systemu dla wszystkich indeksów naszej giełdy - WIG, WIG20, MWIG40 oraz sWIG80.

Jako wskaźniki wybrałem wszystkie wcześniej analizowane i wstępna selekcja wykazała, że najlepsze są jednak średnie kroczące. Przeliczyłem więc optymalizacje dla średnich SMA, EMA i DEMA.

Wyniki krzywych przedstawiam na wykresach poniżej.

Powyżej mamy optymalizacje dla WIG20. Pierwszy od góry to wskazania systemu OPI-max.

Jak widzimy nowe optymalizacje potwierdziły konwersję z 12-13 lipca ale dodały nowe umożliwiając dodatkowe zyski.

I tak System Transakcyjny z MA pozwolił na zysk w tym roku 14,1 % ( ś=18,3%),

EMA dała zysk w tym roku 11,6 % (śrr=18,3%),

DEMA dała  zysk w tym roku 17,8% (śrr=28,4%).

Teraz poniżej optymalizacje dla sWIG80.

Otrzymane zyski w tym roku wyniosły dla MA 13,6% (21,5%), dla EMA 13,1% (20,6%), dla DEMA 15,4% (24,5%).

 A jakie efekty dał system na bazie WIG20 dla  funduszu np Legg Mason Akcji - wykres poniżej.

Dla OPI-max zysk jest 3,4%, dla ST MA 7,0%, dla ST EMA 6,6%, dla DEMA 1,9%.

To mamy przykład na średnim funduszu. Dla Avivy Nowych Spółek zysk z OPI-max 8,5%, przy ST MA 15,1%, przy ST EMA 14,9%.

A co nam da zoptymalizowanie indywidualne danego funduszu - np Avivy Nowych Spółek ?

Poniżej mamy zachowanie się Avivy NS dla ST na bazie WIG20.

A teraz wykres Avivy NS dla systemów na swojej bazie.

Zyski wzrosły na ST MA do 21,6% (śrr=38,4%), a dla ST EMA do 20,1 %.

Na wykresach widzimy jak poszczególne systemy transakcyjne generują nowe sygnały konwersji dzięki którym można uzyskać znaczną poprawę rentowności.

Nie będę się bardziej rozpisywał bo wszystko widzimy na wykresach. Zakładam, że wszyscy macie możliwość podglądania wykresów w ich naturalnej wielkości.

Mamy tutaj jeszcze jedno potwierdzenie, jak bardzo przydatny jest system oparty na optymalizacji sygnałów konwersji przy pomocy zasady OPI (Optymalnego Planu Inwestowania), który wykorzystuje analizę przypadków które zaszły w określonych okresach i sytuacjach na rynku giełdowym i buduje na tej bazie odpowiednie krzywe kroczące.

cdn.

Komentarze (0)
Trend boczny - może taktyka małych kroków ?
 Oceń wpis
   

Od dłuższego już czasu rynki giełdowe i co za tym idzie nasze fundusze nie pozwalają nam praktycznie wiele zarobić. Wartości funduszy mieszczą się w zasadzie w kilku procentach swoich zmian.

Analizując zmiany wartości funduszy akcji od 5 marca tego roku (moment konwersji w fundusze akcji) WIG 20 zamknął swoje zmiany w 14 % (-5% do 9%). Najlepsze fundusze także nie przekroczyły granic zmian 14%. AVIVA nowych Spółek oscylowała między 0 a 13 %, Idea Akcji między 0 a 14 % i Fortis Akcji miedzy 0 a 13,5 %. Pozostałe fundusze mieściły się w granicy -5% a 10 %.

Analizując okres między konwersjami 5 marca i 7 maja ( dni realizacji), maksymalne wartości wzrostów wystąpiły 30 kwietnia i wyniosły do 13% Funduszu Aviva Nowych Spółek i od 5% do 11,5 % pozostałych funduszy. W dniu realizacji konwersji 7 maja wzrosty wyniosły już tylko max 5,12 % dla Avivy Nowych Spółek a część spadła nawet do poziomu -2% czyli bez szans na naszą reakcję.

Czyli średnio można było zarobić około 3 do 4%.

Okres między 7 maja a 10 lipca to wybitnie trend boczny - zmiany na funduszach oscylowały między +6,5 %% a -4 % w  krótkich odstępach czasu.

    Dopiero od 2-3 lipca nastąpił wzrost trwający do 5 sierpnia gdzie pełny przyrost na wartościach funduszy wyniósł znowu około  13 %.

12 lipca nasz system wskazał sygnał konwersji i zakup funduszy akcji z datą realizacji zlecenia konwersji w dniu 15 lipca pozwoliła osiągnąć wzrost około 7%  dla najlepszego funduszu a większość funduszy osiągnęła wzrost 2 do 5 %.

Po 6 sierpnia nastąpiły znowu spadki i 31 sierpnia byliśmy na wartościach wzrostów od 15 lipca od -1,5% do +4 %.

Zachodzi oczywiście pytanie, czy można było w okresie od 5 maja do 31 sierpnia coś zarobić na funduszach ?

Dalszy ciąg w następnym poście - w między czasie proszę o propozycje czytelników.

Komentarze (1)
Systemy dla funduszy dolarowych i złota.
 Oceń wpis
   

Po analizach efektywności badanych wskaźników  dla budowania mechanicznych systemów zarządzania funduszami krajowymi akcji myślę, że powinniśmy sprawdzić jak zachowują się te wskaźniki w przypadku funduszy zachowujących się przeważnie odwrotnie do zachowań naszego indeksu WIG.

Do analizy wybrałem UniDolar Obligacji, PIONEER Obligacji Dolarowych, PIONEER Obligacji Dolarowych Plus i DWS Gold.

Jak zachowywały się te fundusze na tle WIG20 od 2009 roku przedstawia poniższy wykres.

Na wykresie tym widzimy jak często fundusze dolarowe wzrastały kiedy mieliśmy spadki na WIG20. Ale nie zawsze jest to regułą i aby odpowiednio z korzyścią wykorzystać te fundusze, powinniśmy opracować indywidualne systemy zarządzania nimi.

Poniżej przedstawiam optymalne systemy otrzymane w ten sam sposób jak robiłem wcześniej, ale ograniczyłem się tylko do średnich kroczących SMA.

 

Jak widzimy otrzymane systemy dają wysoki stopień trafności decyzji i możliwość optymalnego wykorzystania w okresach kiedy mamy spadki na giełdach.

Mając więc  wcześniejsze systemy dla funduszy akcyjnych polskich, możemy optymalnie i bezpiecznie zarządzać naszymi funduszami.

Powyższe, oraz wiele innych systemów można otrzymywać na bieżąco w ramach rozszerzonego abonamentu dostępnego na moim portalu www.inwestujwfunduszach.pl.

Komentarze (0)
Jakie stopy zwrotu pozwolą uzyskać wskaźniki SMA,EMA,DEMA ?
 Oceń wpis
   

Dotarliśmy do najbardziej popularnych wskaźników - średnich kroczących. Do niedawna trochę były niedocenione. Poszukując lepszych wskaźników pozostawiono je trochę na boku - myślano chyba, że stosując coraz bardziej wyszukane metody dzięki dostępności systemów komputerowych otrzyma się bardziej skuteczne systemy zarządzające transakcjami giełdowymi.

Prawda jest chyba inna - od pewnego czasu można zauważyć powrót do najprostszych postaci wskaźników. Jak zobaczymy posiadają one wiele dodatkowych wariantów obliczania dzięki czemu osiągają wciąż najwyższe efektywności.

Na początek trochę opisów.

Dwa następne typy średnich to podwójnie wygładzana - DEMA i potrójnie wygładzana - TEMA.

Aby nie przedłużać analizy i optymalizacji wykorzystałem dla oceny poszczególnych średnich SMA, EMA i DEMA od razu trzy możliwe funkcje: wiązkę tolerancji - zakładając optymalny korytarz dopuszczanych zmian wartości bez naszej reakcji, oraz przesunięcie krzywych do przodu o kilka sesji.

Nie chwaląc się muszę jednak stwierdzić, że nie znalazłem wcześniejszego zastosowania wykorzystywanych przeze mnie interpretacji - granic plus - minus oraz przesunięć w czasie.

Zapraszam do wykresów.

Okres optymalizacji obejmuje oczywiście lata 1999 do dzisiaj przy analizie funduszu akcji Legg Mason Akcji. Wykresy mamy dla zakresu od  2007 roku. Rentowności obejmują tylko efekt wynikający z zakupu i sprzedaży naszego funduszu Legg Mason Akcji - nie ma tutaj efektu wykorzystania funduszu bezpiecznego. Zasady są stałe dla wszystkich optymalizacji.

Na powyższym wykresie mamy 4 pozycje.

Pozycja nr 1 to stosowana ostatnio przeze mnie wersja OPI-max.

Dla przyjętych parametrów rentowność w tym teście wyniosła 509%, czyli śrr=16,8% i ilość zakupów 23.

Pozycja nr 2 to optymalna wersja średniej typu MA lub inaczej SMA.

Całkowita rentowność wyniosła 674%, czyli średnia roczna rentowność 19,3 %. Ilość zakupów 34.

Pozycja nr 3 to optymalna wersja średniej typu EMA.

Całkowita rentowność wyniosła 716%, czyli śrr = 19,8% a ilość zakupów 28.

Pozycja nr 4 to optymalna wersja średniej typu DEMA.

Całkowita rentowność wyniosła 603%, czyli śrr = 18,3%, a ilość zakupów 38.

Jak widzimy najlepszą efektywność otrzymaliśmy dla średniej typu EMA  i jest ona najwyższa jaką dały nam wszystkie analizowane wskaźniki. Niewiele gorszy wynik dała średnia SMA ale nadal pozostawiając inne wskaźniki z tyłu. Jeżeli uwzględnimy jeszcze ilość występujących zakupów przewaga tych dwóch wskaźników nad pozostałymi jest zdecydowana.

Porównując otrzymaną optymalną średnią ze stosowaną jako OPI-max możemy zyskać na średniej rocznej rentowności około 3,0%.

Pamiętać jednak musimy, że parametry dla OPI zostały dobrane wg analizy indeksu WIG20 i obejmowały okres od 2000 roku.

W drugim etapie sprawdziłem jak zachowują się optymalne wskaźniki otrzymane za okres 12 lat, w okresie od początku 2009 roku.

Dla średniej typu MA parametry określone wcześniej okazały się nadal najlepsze - śrr wyniosła za okres od początku 2009 roku 35,0%.

Dla średniej EMA parametry optymalnej krzywej zmieniły się i pozwoliły podnieść śrr z 34,4% (za okres od 2009 r) do 36,7%.

Dla średniej DEMA także nowe parametry średniej pozwoliły podnieść śrr z 20,2% do 37,6 %.

Przebiegi dla okresu od 2009 roku z nowymi parametrami przedstawia następny wykres.

A jak sprawdzają się optymalne średnie za okres od 2009 roku - w całym badanym okresie od 1999 roku - w następnym poście.

 

Komentarze (0)
Jakie stopy zwrotu pozwala uzyskać wskaźnik %K%D ?
 Oceń wpis
   

Kolejnym bardzo popularnym wskaźnikiem wykorzystywanym do analizy technicznej przez inwestorów rynków finansowych jest oscylator stochastyczny %K%D. Bliższe informacje na jego temat podaję poniżej.

Zgodnie z powyższymi danymi przeprowadziłem analizę i optymalizację tego oscylatora dla dwóch podstawowych interpretacji. Dla przypadku, kiedy momenty konwersji wskazywane są przez wzajemne przecięcia krzywej %K i %D oraz przecięcia tych krzywych z poziomami między 20 a 80%.

Powyższy wykres przedstawia sześć pozycji.

Pozycja nr 1 to wykres systemu OPI-max z momentami konwersji. Badany okres to lata od początku 1999 roku. Wykres obejmuje zakres od początku 2009 roku.

Pozycja nr 2 to przypadek najczęściej stosowanej postaci analizowanego wskaźnika - dla parametrów 8, 3 i 3. Rentowność w przypadku wykorzystania tego wskaźnika dla funduszu akcyjnego Legg Mason Akcji od 1999 roku wyniosła 134 % przy średniej rentowności rocznej 7,6%. Ilość konwersji wyniosła jednak 350. Jak widzimy, ta opcja zupełnie nie pasuje dla naszych potrzeb.

W pozycji nr 3  mamy przypadek optymalnej postaci naszego wskaźnika przy jego interpretacji polegającej na wzajemnym przecinaniu się krzywej %K i %D. Dla otrzymanych parametrów 16, 30 i 2 rentowność całkowita wyniosła 410%, (śrr = 15,1%) a ilość konwersji niestety nadal duża : 198.

W następnej pozycji nr 4 mamy optymalny przypadek przy wykorzystaniu przecięcia się krzywych %K i %D z wartościami granicznymi między 20% a 80%.

Rentowność maksymalna wyniosła 619 % , śrr=18,5% a ilość konwersji 83 przy wykorzystaniu wartości granicznych 60% i 20%. Ilość konwersji mamy jednak nadal wysoką.

W pozycji nr 5 mamy przypadek dla parametrów 16, 8 i 6 dla granic 60% i 20% - rentowność całkowita wyniosła 556%, śrr=17,6% a ilość konwersji 40. Jest to optymalny przypadek dla naszych potrzeb.

W pozycji nr 6 przedstawiam ciekawy przypadek - dla 7 konwersji otrzymaliśmy rentowność całkowitą 513 % (śrr = 16,9%). Parametry wyniosły 8, 20 i 2 przy granicach 80% i 20%.

Na wykresie są przedstawione zielone i czerwone linie dla zaznaczenia momentów konwersji dla optymalnego przypadku z pozycji nr 5. Momenty konwersji powstają przy przecięciu przez krzywą %D z linią 20% - sygnał sprzedaży, oraz przy przecięciu linii %K z linią 60% dla sygnału zakupu.

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?