Mechaniczny system transakcyjny - nowe wskaźniki.
 Oceń wpis
   

Najczęściej dostępne dane dotyczące notowań jednostek uczestnictwa jakie mamy ogólnie dostępne, to bieżące notowania, dzienne wzrosty oraz wzrosty za 1, 3, 6 miesięcy oraz za 1, 3 lub 5 lat.

Analizy na podstawie tych danych są oczywiście możliwe ale porównywanie tych danych względem innych funduszy jest już sporym utrudnieniem.

Dlatego wprowadziłem trzy wcześniej przedstawione wskaźniki które zdecydowanie przyśpieszają nasze analizy funduszy.

Powyższa tabela jak widzimy dodane mają wzrosty za ostatnie 7 dni i 14 dni. Te dane umożliwiają oczywiście określić wskaźnik szybki który wykorzystuje te dwie dane.

Wskaźnik mocy jak widzimy nie zawsze potwierdza wzrost funduszu za ostatnie 12 miesięcy. Wskaźnik ten koryguje wzrost za 12 miesięcy o ostatnie zachowanie się funduszu za 1 i 3 ostatnie miesiące.

W ostatniej kolumnie mamy wskaźnik kupna A , który uwzględnia wszystkie trzy podstawowe wskaźniki. Wskaźnik ten będzie wykorzystywany w przypadku wyboru funduszu akcyjnego do zakupu przy pierwszym zakupie lub przy podmianie na lepszy fundusz.

Przedstawiona analiza funduszy krajowych wskazuje na dzień 30 listopada 2010 roku ich dużą słabość. Jak wyglądała taka analiza dla funduszy polskich inwestujących za granicą ?

Tutaj mamy wskaźniki kupna zdecydowanie wyższe - wynika to oczywiście z bardzo dynamicznego zachowania się naszych funduszy szczególnie w ostatnich 7 dniach.

Praktycznie dobrze mieć wgląd do takich analiz codziennie - można wtedy bez większych trudności wychwycić z pośród kilkuset funduszy najbardziej rokujące w danym okresie wzrosty w przyszłych okresach uwzględniając jednocześnie kilka ważnych cech tego funduszu.

Dla funduszy bezpiecznych wprowadziłem wskaźnik kupna B, który ujmuje wskaźnik bezpieczeństwa i wskaźnik mocy tych funduszy.

Przedstawione wskaźniki kupna nie muszą oczywiście być decydującymi przy wyborze funduszu ale zawierają bardzo istotne informacje powiązane ze sobą.

Poniżej przykładowy ranking dla wszystkich funduszy dostępnych w mBanku.

Obecnie jestem na etapie sprawdzania skuteczności wybranych proporcji składowych wskaźników mocy, szybkiego i bezpieczeństwa we wskaźnikach kupna.

Mając dodatkowo dostępne wykresy OPI  możemy wizualnie zobaczyć zachowanie się tych funduszy.

A jak zachowywały się te fundusze do dzisiaj?

Jak widzimy nie wszystkie fundusze potwierdziły sygnalizowane wzrosty w dłuższym terminie.

Faktem jest też, że nasze wejście było spóźnione kilka dni.

Co ciekawe wzrosty funduszy z Rosji wyprzedziły wzrosty na rosyjskiej giełdzie indeksu RST.

Na bieżąco będą dostępne tego rodzaju zestawienia tabel i wykresów po uruchomieniu nowej stronki. Kiedy - to zależy od przygotowujących tę stronę - ostatni termin to około 10 lutego.

Komentarze (0)
Automatyczny system zarzadzania na funduszach ...
 Oceń wpis
   

Mało ostatnio udzielam się na moim blogu bo oprócz prac nad nową postacią mojej stronki ( umożliwiającą na bieżącą analizę systemów OPI i rankingów wg niżej przedstawionych wskaźników ) pracuję równolegle nad opracowaniem kompleksowego mechanicznego systemu umożliwiającego bez naszej ingerencji proponować optymalne działania w ramach zarządzania naszymi inwestycjami w funduszach.

System decyzyjny w kwestii określenia  kupna i sprzedaży funduszy w newralgicznych momentach zmiany trendów potwierdził dużą swoją skuteczność - chodzi tutaj oczywiście o system OPI.

Do opracowania systemu transakcyjnego niezbędne są jednak jeszcze wskaźniki i zasady wykorzystywania ich przy wyborze samych funduszy.

Opracowałem więc trzy nowe wskaźniki które w dużym stopniu umożliwią dobór odpowiedniego funduszu w danych okolicznościach.

Pierwszy wskaźnik to tzw. wskaźnik mocy - określa potencjalne możliwości każdego funduszu na podstawie wyników osiągniętych w ostatnim roku z uwzględnieniem wzrostów w określonych przedziałach czasowych z podkreśleniem ważności wzrostów bliższych dnia jego wyboru.

Drugi wskaźnik to tzw. wskaźnik szybki, a może kupna ( jeszcze nie zdecydowałem się na ostateczną nazwę) - uwzględnia zachowanie się funduszu w okresie  ostatnich14 dni - czyli sygnalizuje rozpoczęcie się jego trendu wzrostowego i wartość tego "przyśpieszenia" które w porównaniu z "przyśpieszeniami" innych funduszy oraz przy równoczesnym porównaniu ich wskaźników mocy, ułatwi dobór funduszu do zakupu sygnalizującego potencjalnie najbardziej prawdopodobne wzrosty w najbliższym  okresie.

Trzeci wskaźnik tzw. wskaźnik bezpieczeństwa - określa jakiej straty możemy się spodziewać przy wykorzystaniu danego funduszu w okresie jednego miesiąca - inaczej wskazuje nam, że z 99% prawdopodobieństwem nie powinniśmy przy wyborze tego funduszu w przeciągu 30 dni stracić więcej niż określa ten wskaźnik.

Wskaźnik ten jest bardzo ważny przy wyborze funduszu bezpiecznego (czym większa jego wartość ujemna - jego wybór może spowodować zamiast zabezpieczenia przed stratami, spowodowanie  strat na naszych inwestycjach) ale równie pomocny będzie przy wyborze funduszu akcyjnego.

Patrząc na powyższy wykres widzimy dwa fundusze o tym samym wzroście w ostatnim roku ale o bardzo różnym zachowaniu się ich - z tej dwójki powinniśmy wybrać właśnie fundusz o czerwonym wykresie - jego krótkoterminowe zmiany wzrostów nie wymuszą ewentualnych konwersji jak w przypadku funduszu niebieskiego - mamy tutaj chwilowe ponad 5% straty.

Wykorzystanie rankingów na podstawie powyższych wskaźników umożliwi automatyczne wyznaczenie potencjalnie najlepszych funduszy jakie powinniśmy zakupić czy to z pośród funduszy akcyjnych czy z funduszy bezpiecznych. Jednocześnie wybór funduszy będzie można ograniczyć do możliwości wyboru w danym miejscu inwestowania czy zakresu funduszy w jakich chcemy inwestować - krajowe, krajowe inwestujące za granicą czy wszystkie fundusze jakie mamy do dyspozycji w danym miejscu inwestowania ( platformy mBanku, MultiBanku - wg nawet parasoli, czy TU).

Można oczywiście stwierdzić, że żadna metoda mechaniczna nie jest w stanie zastąpić dodatkowych analiz potrzebnych przy wyborze funduszu, ale dla osób początkujących które mają mało czasu na analizy sytuacji na rynkach kapitałowych czy nie posiadają wystarczającej wiedzy w zakresie inwestowania w funduszach inwestycyjnych jest to narzędzie, które pozwoli w wystarczający sposób na osiągnięcie co najmniej kilkunastu procentowego  zysku w poszczególnych latach.

Niebawem zamieszczę wyniki skuteczności tego systemu na danych historycznych.

Przykładowe rankingi wg przedstawionych wskaźników są dostępne na mojej stronie a wszystkie w ramach abonamentu.

Komentarze (2)
Jak system OPI i Ichi oceniały sytuację na rynkach 3 grudnia
 Oceń wpis
   

Wielu z nas czekało na "rajd św. Mikołaja" i myślę, że raport systemu OPI z 3 grudnia wyraźnie wskazuje kiedy rajd rozpoczął się u nas.

Potwierdza się także jak przydatnym narzędziem jest stosowanie systemu OPI. Jak widzimy od sygnału z 13 lipca o konwersji z funduszy  bezpiecznych do akcyjnych, system wskazuje, że powinniśmy pozostać w funduszach akcyjnych. System pozwolił zachować tę pozycję także dwukrotnie kiedy wartości indeksu WIG20 dwa razy "otarły' się o granicę kiedy wygenerowane były by sygnały konwersji w fundusze bezpieczne.

Jak trudny był to okres od drugiej połowy października pokazuje metoda ICHI - dwukrotnie wygenerowała "średnie" sygnały sprzedaży i jeden "mocny" sygnał kupna. Jak na razie górą był system OPI.

W tym okresie wartość indeksu WIG20 wzrosła 13,3 %.

Jak widzimy najlepsze wzrosty w tym okresie osiągnęły aż trzy fundusze AVIVy. Najlepszy wynik wyniósł 19,18 %. Co ciekawe tylko 7 funduszy osiągnęło wyniki lepsze od WIG20. W tym okresie MWIG40 osiągnął wzrost 13,36 % a  SWIG80 tylko 3,19 %.

Wniosek z tego, że albo zarządzający wybrali słabe firmy z WIG20 i MWIG40 albo mają w swoich portfelach za dużo akcji spółek z SWIG80 który bardzo słabo zachowywał się w tym okresie a razem z nim fundusze małych i średnich spółek.

Oczywiści dzisiaj mamy inne pytanie - rajd już się kończy czy ma tylko mały przystanek do dalszych wzrostów ?

 

 

 

 

Komentarze (1)
Czy obecne mocne korekty negują wystąpienie Rajdu Św. M. ?
 Oceń wpis
   

W ostatnim poście przedstawiłem przykłady jak zachowywały się indeksy światowe i fundusze w okresie tzw. rajdu Św. Mikołaja. Ale myślę, że jeszcze ciekawsze mogą być analizy jak wyglądały wzrosty w okresie poprzedzającym nasze "rajdy"

Obecnie mamy na rynkach dość mocną korektę - czy to oznacza, że tym razem "rajd" nie wystąpi ?

Sprawdźmy więc jak wyglądały okresy przed wystąpieniem "rajdów".

Najpierw przypominam 2009-2010 rok.

A tydzień wcześniej sytuacja na rynkach światowych:

Jak widzimy na wielu rynkach w okresie od 19 listopada wystąpiły spadki od 2 do 9 %. WIG20 z opóźnieniem także miał dołek około 4%.

Jak reagowały na tę sytuację nasze fundusze akcji?

Jak widzimy fundusze najpierw zyskały mniej niż WIG20 a później straciły więcej niż WIG20. Gdy sprawdzimy wykres z wcześniejszego postu dopiero w drugiej części grudnia dogoniły WIG20.

Rok wcześniej.

Pytanie - czy Rajd zaczął się 24 XI czy może dopiero 5 XII ?

A sytuacja od 14 XI wyglądała następująco:

W tym krótkim okresie mamy spadki od 6 do 18 %. Może poprawkę trzeba dać na to, że jest to jeszcze okres bessy.

Fundusze zachowywały się następująco:

Fundusze dołowały od 5 do 7,5 % a WIG20 prawie 10%.

Jak widzimy w obu tych przypadkach wcześniejsze spadki nie przeszkodziły w wystąpieniu "rajdu".

Nie potwierdza to oczywiście żadnej zasady a jedynie potwierdza, że spadki w tym okresie nie negują możliwości wystąpienia naszego "rajdu".

Czas pokaże jak będzie w tym roku ...

Komentarze (1)
Rajdy Św. Mikołaja w poprzednich latach - czy można zarobić.
 Oceń wpis
   

Rajd Świętego Mikołaja - odbywa się prawie co roku na rynkach giełdowych i każdy grający na giełdzie liczy wtedy na co najmniej kilku procentowe wzrosty.

Oczywiście równolegle do wzrostów na giełdach wzrastają także wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Jest więc szansa na pewne zarobki ?

Pamiętajmy, że czas naszych reakcji jest bardzo długi i szanse są oczywiście mniejsze niż grających na giełdzie.

Aby się lepiej przygotować do tego okresu przypominam "jak to niegdyś bywało".

Najpierw zobaczmy jak przebiegały wzrosty w interesującym nas okresie na różnych rynkach świata.

Na przełomie 2009 i 2010 roku dniem bazowym był 27 listopada i  zdecydowanie najwyższe wzrosty były w Japonii - koło połowy stycznia wzrost wyniósł na indeksie Nikkei około 21 %.

U nas WIG20 osiągnął pierwszy szczyt 4 grudnia a drugi dopiero w styczniu 2010 i maksymalne wzrosty wyniosły 5 do 7 %.

Trafienie przez nas w szczyt 4 grudnia był raczej niemożliwy a dopiero w styczniu można było realizować 6 - 7 % zyski. Ale kto by trafił w pierwszy szczyt mógł zaliczyć jeszcze jeden w styczniu wchodząc ponownie koło 16 do 20 grudnia.

A jak ten okres wyglądał w przypadku funduszy?

W przypadku funduszy pierwszy szczyt 4  i 7 grudnia maksymalne wzrosty osiągnęły tylko dwa fundusze - około 4%. Reszta była w zakresie od 1,7 do 3,5 %. Dopiero po nowym roku fundusze znowu przekroczyły wzrosty z 4 grudnia i osiągnęły od 5,4 % Legg Mason do 9,3% Quercus Agresywny.

Dla porównania na poniższych rysunkach prezentuje zachowanie się rynków światowych we wcześniejszych latach.

2008 - 2009       Mimo ogólnej bessy ten grudzień pozwolił na zarobki.

Dla funduszy także był to dobry "Rajd". Można było w łatwy sposób - jeżeli trafiło się z zakupem przed 20 listopada, zarobić od 5 do 15 %.

2007 - 2008   W tym przypadku raczej trudno było mówić o zyskach.

2006 - 2007

2005 - 2006   Bardzo różne zachowanie się rynków

2004 - 2005

Na ostatnim rysunku przedstawiłem zaznaczone okresy nas interesujące, na pełnym przebiegu wzrostów rynków światowych od listopada 2002 roku. Kto będzie chciał ewentualnie uchwycić pewne prawidła najlepszych wzrostów grudniowych od ogólnego trendu na poszczególnych rynkach - będzie to pomocnym narzędziem.

Myślę, że ten materiał pozwoli nam się lepiej przygotować do próby zarobienia na tegorocznym "Rajdzie". Mamy także przegląd jak różne scenariusze mogą nas spotkać.

Komentarze (0)
Sytuacja na rynkach wg OPI i ICHI - indeksy światowe.
 Oceń wpis
   

Podobnie jak w ostatnim poście zamieszczam wykresy Systemu OPI i metody Ichimoku dla najważniejszych indeksów giełd światowych.

Zainteresowani mogą sami ocenić jak w ujęciu obu metod wygląda obecnie sytuacja na rynkach światowych.

 

Jak widzimy indeks HANGSENG był najbliższy przekroczenia granicy generującej w systemie OPI sygnał konwersji dla funduszy inwestujących w obszar chiński.

Także B-SHARES w Hongkongu bardzo mocno zareagował.

 

 

Indeks DAX najsłabiej zareagował na ostatnią korektę.

Jak widzimy wszystkie rynki po małym przyśpieszeniu wzrostów - skorygowały te wzrosty spadkami proporcjonalnie do ostatniego przyśpieszenia.

Najkorzystniej prezentuje się ostatnio rynek japoński - co oczywiście przekłada się na wzrosty funduszy inwestujących w tamtej strefie.

Ogólnie można chyba przyjąć, że obserwacja określonych indeksów pozwala nam na lepszą kontrolę ewentualnych zachowań funduszy inwestujących w tamte regiony. Fundusze te będą zachowywać się podobnie jak nasze fundusze krajowe względem indeksu WIG20 czy sWIG80.

Tym bardziej taka obserwacja może być przydatna - jeżeli wyceny wielu funduszy zagranicznych opóźniają się kilka dni.

 

Komentarze (0)
Sytuacja na rynkach wg OPI i ICHI - indeksy WIG.
 Oceń wpis
   

Jak pamiętamy system OPI wygenerował ostatni sygnał zakupu funduszy akcyjnych 13 lipca. Od tego dnia praktycznie system wskazuje kontynuowanie inwestowania w funduszach akcyjnych.

Obecnie mamy  trzeci dołek w czasie trwania trendu wzrostowego który zaczął się początkiem lipca.

Wielu zastanawia się co dalej - jak długo jeszcze będziemy mieli wzrosty, kiedy może nastąpić odwrócenie trendu na spadkowy.

Aby przedstawić jakie wskazania mamy na naszych systemach - OPI i ICHI zamieszczam najnowsze wykresy. Na początek nasze krajowe indeksy WIG, WIG20, MWIG40 i sWIG80.

W górnym lewym rogu umieściłem wiele pomocnych wskaźników.

System OPI opisują dwa parametry:

- C/baza - to wartość odległości ostatniej wartości indeksu od wartości bazy OPI (biała linia na szarej wstążce),

- C/gr-   - to wartość najważniejsza dla systemu OPI - mówi nam jak jesteśmy daleko ( w % ) od sygnału konwersji sprzedaży - linia czerwona wstążki.

Dla powyższego wykresu C/baza=0,9% - czyli jesteśmy nad sygnałem bazowym OPI 0,9 %;

C/gr- = 3,5 %  - do sygnału sprzedaży brakuje nam spadku 3,5 % na wartości indeksu WIG20.

Dla systemu ICHI mamy wskaźnik C/TL - czyli usytuowanie wartości indeksu do linii TL (czerwona linia, której przecięcie linii czarnej generuje sygnał ostrzegawczy o sprzedaży).

Mamy tutaj C/TL = -1,0 % - czyli jesteśmy poniżej linii TL 1,0 %.

Ostatnie dwa wskaźniki to max i min - czyli wartości maksymalne i minimalne jakie mieliśmy w ostatnich 22 notowaniach. Wskaźniki C/max i C/min mówią nam jak daleko wartość bieżąca indeksu oddalona jest od max i min.

Wartość C/max (tutaj -2,9 %) mówi nam, że bieżąca wartość jest 2,9% poniżej maksymalnej wartości jaką mieliśmy w ostatnich 22 notowaniach (około miesiąca). Wykorzystać możemy tą wartość jako warunek stop loss dla naszego systemu - tutaj mamy 3,0% i wyznaczona jest przerywaną linią czerwoną.

 

 

Jak widzimy przebiegi dla poszczególnych indeksów bardzo się różnią. Mają jednak wspólny podstawowy sygnał - wszystkie wygenerowały sygnał zakupu w  tym samym dniu - zielone kółko z cyrą 1 w środku - jest to sygnał zakupu generowany przez system OPI.

Dla porównania zamieszczam poniżej jak zachowywał się fundusz akcji - UniKorona Akcji i fundusz akcji z grupy MiŚ - UniAkcje MiŚ Spółek.

 


Jak widzimy zarządzanie funduszami przy pomocy systemu OPI i metody Ichimoku zdecydowanie ułatwia nasze decyzje i umożliwia bezpiecznie zarabiać.

Tutaj mamy przykłady dla funduszy akcji krajowych uniwersalnych i małych i średnich spółek.

Komentarze (5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?