Jak wybrać fundusze, które zarobią najwięcej?
 Oceń wpis
   

W momencie wygenerowania sygnału zmiany strategii z funduszy bezpiecznych na akcyjne każdy inwestor staje przed dylematem - które fundusze wybrać?


Jednym ze sposobów oceny funduszy są tzw. ratingi. Zwykle są one oparte na wynikach wieloletnich, dlatego najczęściej wskazują fundusze, które kiedyś osiągały dobre wyniki, zamiast wskazywać na te, które w danym dniu wykazują największy potencjał wzrostu. Ponadto ratingi najczęściej określane są w skali kilkustopniowej (np. od 1 do 5 gwiazdek). W jednej grupie mamy więc kilka albo kilkanaście funduszy z najwyższą oceną i z nich znowu trzeba któryś wybrać.

Innym sposobem jest wybór na podstawie wskaźników wzrostu. Zazwyczaj badamy wzrosty w okresach 1, 3 i 6 miesięcy oraz 1, 3, 5 lat. Inaczej mówiąc wybieramy te fundusze, które np. w ciągu ostatniego roku osiągnęły najlepsze wyniki, licząc na to, że fundusze nadal będą dobrze zarabiać.

Czy takie postępowanie jest uzasadnione? Możemy to sprawdzić. Przeanalizujemy wyniki funduszy krajowych dostępnych w mBanku w okresie ostatnich 5 miesięcy, zaczynając od ostatniego sygnału wg strategii OPI-WIG. Wytypujemy fundusze akcyjne na podstawie danych dostępnych w dniu wygenerowania sygnału opierając się na wskaźnikach wzrostu oraz dla porównania przy wykorzystaniu wskaźników WM, WKA i DMax systemu OPI. Na koniec porównamy jakie wyniki  osiągnęły fundusze wybrane obiema metodami.

A więc cofnijmy się w czasie...

Mamy 19 czerwca 2012r., system OPI-WIG wygenerował sygnał do zmiany strategii z bezpiecznej na akcyjną. Ponieważ był to wtorek, dysponowaliśmy wynikami funduszy z piątku 15 czerwca. Na podstawie rankingu funduszy na ten dzień wytypujmy 5 najlepszych funduszy dla 6 i 12 miesięcznych wskaźników wzrostu:


Fundusze PKO Akcji MiSS Plus oraz Noble Akcji zostały wytypowane przez oba wskaźniki. Wydawać by się mogło, że potwierdza to trafność wyboru tych dwóch funduszy. Pozostałe fundusze w rankingach są już niestety zupełnie inne w obu przypadkach.

Typujemy wskaźnikami OPI

Następnie wybieramy 5 najlepszych funduszy wykorzystując wskaźniki WM i WKA systemu OPI:


W obu przypadkach pojawiły nam się 4 te same fundusze, w tym 2 oznaczone kolorem zielonym (czyli dobre) i 2 kolorem szarym (czyli średnie). Oba wskaźniki inaczej wytypowały piąty fundusz, w przypadku WM był to Noble Akcji a w przypadku WKA jest to UniKorona Akcje.

Sprawdźmy jeszcze co nam wytypuje ostatni wskaźnik DMax:


Wg notowań z piątku aż 4 fundusze miały już za sobą indywidualne sygnały do zakupu (DMax zielony) i osiągnęły już lekki wzrost, np. Investor Akcji Dużych Spółek od sygnału indywidualnego zarobił już 1,3%. Widzimy również, że fundusz ING Akcji oraz indeks WIG nie miały jeszcze sygnałów kupna (DMax niebieski), jednak odnotowały bardzo silne wzrosty od ostatniego dołka i wykazują mocną tendencję wzrostową, z szansą na sygnał zakupu.

Porównując wyniki uzyskane przy pomocy 3 wskaźników OPI stwierdzamy, że fundusze:

  • Investor Akcji Dużych Spółek,
  • Skarbiec Akcje
  • ING Akcji

zostały wytypowane przez wszystkie 3 wskaźniki OPI.  Natomiast fundusze:

  • PKO Akcji,
  • Noble Akcji
  • UniKorona Akcje

zostały wytypowane przez 2 wskaźniki.

W tamtym dniu nie mieliśmy pewności jak potoczą się dalsze wydarzenia i które wskaźniki lepiej wytypują nasze fundusze. Dziś możemy to już zrobić, sprawdźmy więc...

 

Co się wydarzyło przez ostatnie 5 miesięcy?

Przesuwamy się w czasie do ostatnich dni, mamy 19 listopada 2012. Minęło 5 miesięcy odkąd kupiliśmy fundusze akcyjne. Nadszedł czas na przeanalizowanie jakie zyski osiągnęły fundusze wybrane różnymi metodami.

Poniżej tabela funduszy krajowych na dzień 19 listopada 2012:


W górnej części tabeli znajdują się fundusze, które osiągnęły największy zysk w ciągu 5 miesięcy od sygnału zakupu. Zysk osiągnięty w tym okresie widzimy w trzeciej kolumnie OPI-WIG. Im niżej przesuwamy się wzdłuż tabeli, tym mamy fundusze o słabszych wynikach, aż na końcu widzimy fundusze, które odnotowały stratę (np. Idea Akcji -39%).

Na tabeli umieściłem dodatkowo kolorowe kółka z numerami, oznaczając nimi fundusze, które zostały wybrane przy pomocy danego wskaźnika.

Zwycięzcą jest...

Jak widać fundusze wytypowane przez nas na podstawie wskaźników WKA i WM systemu OPI poradziły sobie bardzo dobrze. Wszystkie 6 funduszy znalazło się w ścisłej czołówce 8 najlepiej zarabiających w tym okresie funduszy w mBanku. Fundusze wytypowane przez wskaźnik DMax zarobiły najwięcej, średni zysk w tym okresie wyniósł aż 9% (czerwone liczby nad tabelą), co jest świetnym wynikiem biorąc pod uwagę, że od dłuższego czasu jesteśmy w trendzie bocznym. Niewiele mniej bo 8,5% i 8,3% zarobiły fundusze wytypowane przez wskaźniki WKA i WM.

Zdecydowanie słabiej zachowywały się fundusze wybrane wg wskaźników wzrostu. Tylko 2 fundusze znalazły się w ścisłej czołówce: UniKorona Akcji i Noble Akcji. Pozostałe fundusze osiągnęły bardzo słabe wyniki, a jeden z wytypowanych funduszy Allianz Selektywny (d. Budownictwo 2012) zajął przedostatnie miejsce ze stratą -2,9%. Fundusze wytypowane przez wskaźnik 6 miesięczny zarobiły średnio 4,3%, natomiast przez wskaźnik 12 miesięczny jedynie 3,8%.

Jest to pewnego rodzaju zaskoczenie, ponieważ bardzo często zakładamy, że skoro dany fundusz w ostatnim czasie dobrze zarabiał, to z dużym prawdopodobieństwem nadal będzie dobrze zarabiać. Jak się okazało na powyższym przykładzie jedynie 2 fundusze z 8 nadal uzyskiwały przyzwoite wyniki, a pozostałe 6 funduszy miało wyniki przeciętne albo bardzo słabe.

Wyniki te jeszcze raz potwierdzają jak trudny może być dobór funduszy do naszych portfeli - często możemy się całkowicie zawieść na funduszach które w niedalekiej przeszłości uzyskiwały bardzo dobre wyniki - np. fundusze Aviva czy Allianz.

Dla Abonentów OPI INVEST dobrą wiadomością jest to, że fundusze dobrane przy pomocy wskaźników dostępnych w systemie OPI znalazły się w ścisłej czołówce najlepiej zarabiających funduszy, co pozwoliło im na osiągnięcie maksymalnego zwrotu z inwestycji w tym okresie.

W następnej części cofniemy się do marca 2009 roku.

Komentarze (0)
Trzy miesiące w funduszach akcyjnych krajowych z OPI.
 Oceń wpis
   

Trzy miesiące w funduszach akcyjnych krajowych z OPI.

19 kwietnia minęły 3 miesiące od wygenerowania sygnału konwersji funduszy bezpiecznych w fundusze akcyjne.
Poniżej przedstawiam wyniki funduszy krajowych jakie osiągnęły od 19 stycznia do 19 kwietnia .Zdecydowanie najlepsze wzrosty osiągnął Copernicus FIO Akcji Dywidendowych - jego zysk to 19,0 %. Następne pozycje to już fundusze małych i średnich spółek PZU, Aviva i PKO. W sumie mamy 9 spółek z zyskami powyżej 10%. Patrząc na wzrost indeksu WIG (jego wzrost wyniósł w badanym okresie tylko 2,7%) widzimy, że aż 29 funduszy osiągnęło lepsze wyniki. Wyniki były by lepsze ale niestety w ostatnim miesiącu  wszystkie fundusze krajowe miały straty, a te fundusze które mamy w tabeli straciły od 1,1 do 5,5%.

Poniżej mamy wyniki funduszy krajowych dostępnych w mBanku.

i w MultiBanku:


Wzrosty w kolumnie 3m  za ostatnie 3 miesiące, odpowiadają  wzrostom od daty wystąpienia sygnału konwersji w dniu 17 stycznia plus dwa dni na realizację zleceń konwersji, czyli są to wzrosty od dnia 19 stycznia  jeżeli zastosowaliśmy system OPI-WIG oparty na zmienności indeksu WIG.
W pierwszej kolumnie mamy pozycję StanOpi która wskazuje nam wzrosty w przypadku stosowania indywidualnego monitorowania funduszu własnym systemem OPI.

Porównując wzrosty z kolumny StanOPI i 3m większośc funduszy osiągnęła lepsze wyniki wg własnego systemu - najczęściej wyprzedziły sygnał WIG o jeden czy dwa dni.
Zdecydowanie najbardziej odbiega tutaj od reszty Copernicus Akcji Dywidendowych. Fundusz ten wygenerował sygnał konwersji już pod koniec grudnia  i osiągnął wzrost 25,7%.

A jak wyglądały rankingi funduszy krajowych 17 stycznia wg wskaźnika WM i WKA ?
Mamy tutaj zaznaczone 6 funduszy które zgodnie z rankingiem z 17 stycznia znalazły się także w czołówce najlepszych funduszy za 3 miesiące. Łatwo zauważyc, że najbardziej zawiodły fundusze TFI Allianz które do 17 stycznia miały bardzo dobre wyniki.
Mamy tutaj przykład, że nawet wybór funduszy na podstawie bardzo dobrych wyników za ostatni rok jakie miały fundusze Allianz nie gwarantuje nam powodzenia. Dlatego trzeba na bieżąco monitorowac nasze portfele w celu ich ewentualnej korekty.

Jak widzimy powyżej po 1 miesiącu 20 lutego w czołówce mamy już 7 funduszy z 10 najlepszych po 3 miesiącach.

Przykład dla TU AXA.

Wyniki funduszy krajowych za trzy miesiące od 19 stycznia do 19 kwietnia dostępnych w AXA widzimy w poniższej tabeli.


W tabeli tej mamy zaznaczoną pierwszą piątkę najlepszych funduszy z 19 stycznia.
Tutaj mamy zaznaczone w ramce 5 najlepszych funduszy oraz podkreślone są fundusze które osiągnęły pięc najlepszych wzrostów po 3 miesiącach.
Gdybyśmy skorygowali skład portfela wg wyników funduszy po 1 miesiącu mielibyśmy już kompletną najlepszą piątkę funduszy po 3 miesiącach.
Także wskaźniki WM są dla tych funduszy największe.
Powyższa analiza potwierdza dużą przydatnośc stosowania  systemu OPI do generowania sygnałów konwersji funduszy oraz systematyki rankingów funduszy na podstawie wskaźnika WM i WKA.

Komentarze (0)
Wzrosty funduszy od początku 2012 roku i efekty systemu OPI.
 Oceń wpis
   

  Analiza wzrostów funduszy od początku 2012 roku i efekty stosowania systemu OPI.

W styczniu większość funduszy inwestycyjnych osiągnęła wzrosty. Poniżej przedstawiam rankingi najlepszych funduszy krajowych, polskich inwestujących za granicą dostępnych w mBanku oraz zagranicznych dostępnych w mBanku.
Najlepsze fundusze krajowe w ostatnim miesiącu osiągnęły następujące wzrosty:Duża część funduszy osiągnęła wzrosty powyżej 8,5% co jest wynikiem powyżej naszego benchmarku jakim jest indeks WIG. 15 funduszy osiągnęło wzrosty powyżej 10%.

Jakie zyski można było uzyskać stosując system OPI ?
Same wzrosty oczywiście to tylko potencjalne możliwości jakie dały nam fundusze w naszych inwestycjach. Żeby je optymalnie wykorzystać potrzebny jest system wskazujący kiedy kupić jednostki danego funduszu. Systemem wspomagającym w zakupie funduszy inwestycyjnych jest OPI-WIG.
Wzrosty od wystąpienia sygnału “kupuj” wygenerowanego przez system OPI widzimy w kolumnie Stan OPI.
Porównując wyniki funduszy za ostatni miesiąc i wzrosty od wystąpienia sygnałów “kupuj” można ocenić sprawność systemu OPI - różnice te średnio wynoszą około 3%.

Jak przedstawia się wykres z systemem OPI widzimy na poniższym rysunku:


System OPI wskazał zakup jednostek tego funduszu końcem października i do 3 lutego pozwolił zarobić na nim 10,5%.

Poniżej przedstawiam analogiczne zestawienia dla funduszy polskich inwestujących za granicą dostępnych w mBanku.
Pierwsze zestawienie to ranking funduszy wg najlepszych wzrostów w osatnim miesiącu.

Poniżej zestawienie wg wzrostów osiągniętych dzięki sygnałom systemu OPI:

Oraz system OPI z sygnałem “kupuj” dla najlepszego funduszu PZU Energia Medycyna Ekologia.

Jak widzimy na wykresie po ostrzegawczym sygnale na początku sierpnia otrzymaliśmy szybki sygnał powrotu do funduszu dzięki czemu do 3 lutego można było zyskać na tym funduszu 18,7 %.

Teraz zobaczmy zestawienia dla funduszy zagranicznych.
Najlepsze wzrosty w ostatnim miesiącu uzyskały dwa fundusze HSBC - Indian Equity i Turkey Equity.

Inaczej przedstawia się zestawienie wyników jakie uzyskały monitorowane fundusze zagraniczne od ostatniego sygnału "kupuj" wygenerowanego przez system OPI.

Najlepszy wynik od sygnału “kupuj” systemu OPI uzyskano dla funduszu HSBC GIF Global Emerging Marqets Equity i  wynosi 18,4 %.
Wykres sygnału mamy poniżej.
System OPI wygenerował sygnał “kupuj” koło połowy lipca i pozwolił zarobić do dzisiaj 18,4 %.

Dla przykładu prezentuję inne fundusze zagraniczne.


Od sygnału "kupuj" wygenerowanego przez system OPI fundusz zarobił 17,7%.HSBC Global Equity zarobił 16,7%.

HSBC UK Equity zarobił 16,6%.

Jak widzimy w okresie ostatniej bessy od sierpnia 2011 roku były fundusze na których bezpiecznie można było sporo zarabiać. System OPI może być bardzo pomocny w wyszukaniu właśnie takich funduszy które pozwalają zarabiać w okresie ogólnych spadków.

 

 

 

Komentarze (0)
Ile trzeba stracić aby maksymalnie zarobić w funduszach ....
 Oceń wpis
   

 Ile trzeba stracić aby maksymalnie zarobić w funduszach inwestycyjnych ?

Jesteśmy obecnie w bardzo trudnym okresie dla inwestycji w funduszach. Zanotowaliśmy pierwszą stratę tak w strategii ST, jak w ostrożniejszej strategii DT - od początku 2009 roku.

Obecny kryzys różni się nawet od ostatniej bessy – system DT chroniący nas w okresie bessy przed stratami pozwolił obecnie na stratę. Różnica ta polega generalnie na tym, że w czasie bessy mieliśmy tylko kryzys finansowy a obecnie to kryzys ekonomiczny i coraz bardziej polityczny. W wyniku kryzysu politycznego zmienność rynków jest tak wielka, że większość systemów nie potrafi się obecnie obronić.

Wielu niedoświadczonych inwestorów traci wiarę w tym momencie w inwestowanie w funduszach a inni w korzystanie z określonych systemów. Prawda jest taka, że inwestując na jakimkolwiek rynku finansowym można zarobić bardzo dużo ale po drodze będziemy też tracić.

Zachodzi więc pytanie ile można stracić aby nasza inwestycja była nadal opłacalna.

Czy systemy sprawdzone na danych historycznych potrafią także obecnie i w przyszłości ochronić nasze inwestycje przed nadmiernymi startami i pozwolić na osiąganie w długoterminowych okresach na duże zyski.

Aby lepiej zrozumieć, że inwestowanie w funduszach daje duże zyski w okresie wielu lat mimo kilku strat po drodze, przedstawię analizę stosowanych systemów ST i DT na podstawie przebiegu inwestycji w funduszu UniKorony Akcji.

Na początek zobaczmy jakie efekty były stosując strategię OPI-WIG-ST od 1999 roku.

OPI-WIG-ST od 1999 roku dla UNIA.jpg

Wizualnie widzimy wejścia w fundusze akcyjne i efekty tych wejść na powyższym wykresie – mamy tutaj w sumie 30 konwersji w fundusz UniKorona Akcji na bazie sygnałów uzyskanych w strategii OPI-WIG-ST opartej na indeksie WIG.

Całkowity zysk wynosi około 600 % a średnia roczna stopa zwrotu wynosi 16,1%.

Pamiętać należy, że nie mamy tutaj efektów wykorzystania funduszy bezpiecznych w okresach strategii miedzy funduszami akcji.

Jak dokładniej przedstawiały się efekty naszej inwestycji widzimy dokładniej w poniższej tabeli. Mamy tutaj następujące kolumny: datę i wartość jednostki przy jej zakupie, datę i wartość jednostki przy jej sprzedaży, %chg – procent zmiany na wartości jednostki między jej zakupem a sprzedażą, %Profit – procent zmiany na naszym zysku, #bars – ilość notowań w czasie posiadania funduszu, Position value – wartość naszego kapitału przy wejściu w nasz fundusz, Profit – zysk (strata) na naszej transakcji, Cum.Profit – zysk na naszej inwestycji narastająco.


Na 30 wejść w fundusz akcyjny UniKorona Akcji mieliśmy 16 wejść zyskownych a 14 stratnych. Udział wejść zyskownych wyniósł więc około 53%.

 Całkowita stopa zysku wyniosła 600 % przy średnio-rocznej stopie zysku 16,1 %.

 Inwestując jednorazowo 10.000. zł  5 stycznia 1999 roku zarobiliśmy 59.965 zł. Analizując dokładnie efekty wejść stratnych i zyskownych okazało się że w 14 wejściach stratnych straciliśmy 25.799 zł a w 16 wejściach zyskownych zarobiliśmy 85.764 zł. W ujęciu procentowym nasze straty wyniosły 30,1 % z uzyskanego całkowitego zarobku.

Najwyższe straty w wejściach stratnych wyniosły około 9%.

Dalej zobaczmy analizę inwestycji w fundusz UniKorona Akcji wg strategii OPI-WIG-DT.

Najpierw zobaczmy wykres. Widzimy tutaj ilość wejść (zmniejszyła się z 30 do 18) oraz ich efekty (zyski lub straty).

OPI-WIG-DT od 1999 roku dla UNIA.jpg

Wyraźnie widzimy tutaj, że ominęliśmy całkowicie straty w czasie bessy w 2008 roku.

System DT określiłem jako długoterminowy ale efekty w całym okresie od 1999 roku otrzymaliśmy zdecydowanie lepsze dzięki ominięciu strat w okresie bessy.

Teraz tabela analizy inwestycji w fundusz UniKorona Akcji od 1999 roku wg strategii OPI-WIG-DT na bazie sygnałów z indeksu WIG.

UNIA - analiza zysków i strat wg OPI-WIG-DT.jpg

Udział wejść zyskownych zwiększył się do 66,7 %. Zysk całkowity mamy 88.948 zł przy całkowitej rentowności około 890 % i średnio-rocznej stopie zysku 19,2 %.

Na wejściach stratnych straciliśmy w sumie 11.889 zł a zarobiliśmy na wejściach zyskownych 100.837 zł – w efekcie zarobiliśmy właśnie 88.948 zł. Udział strat w całkowitym zysku wyniósł 11,8 %. Maksymalna strata w wejściu stratnym wyniosła 7,3 % a następne są już poniżej 5,5%.

Porównując oba systemy i efekty ich stosowania widzimy, że system DT pozwolił nie tylko ograniczyć wyraźnie straty – zmniejszył straty w wejściach stratnych z 25.799 zł do 11.889 zł, ale poprawił także zysk z wejść zyskownych z 85.764 zł do 100.837 zł.

Dlaczego nie stosowaliśmy od razu systemu DT – po pierwsze nie miałem go wcześniej, a po drugie, kiedy miałem już system DT,  system ST (średnioterminowy) jako bardziej wrażliwy pozwalał więcej zarabiać w trakcie długoterminowego trendu wzrostowego od marca 2009 roku i w końcu zachował się bardzo dobrze w lipcu. Zauważmy, że system DT generował sygnał zmiany strategii w lipcu tylko 1 dzień po systemie ST.

System ST pozwolił zarobić (stopa zwrotu) dla UniKorony Akcji od marca 2009 roku 88,9% do ostatniej straty a ze stratą 79,0%.

System DT pozwolił by zarobić analogicznie 79,1% i ze stratą 70,3%.

Jak widzimy na wykresach i w tabeli, od 2009 roku, większość zysku mieliśmy do końca stycznia 2010 roku – odpowiednio 58,9 % przy strategii ST i 50,5%  przy strategii DT. Dlatego pewnie wielu inwestorów przystępując do systemu OPI w późniejszych okresach ma niewielkie zyski - ale patrząc na wykresy wieloletnie powinny jeszcze wystąpić większe wzrosty aby pozwolić zarobić nam o wiele więcej.

Aktualna sytuacja na rynkach może nam to jeszcze utrudniać ale w końcu rynki na pewno pójdą zdecydowanie w górę.

A co z inwestorami, którzy chcieli by maksymalnie ograniczyć swoje straty – np. osoby w wieku powyżej 50 – 55 lat ?

Oczywiście nadal poszukuję lepszych systemów. Po niewielkiej korekcie systemu DT okazało się, że można bardziej poprawić swoje bezpieczeństwo nie tracąc na całkowitym efekcie zyskowności.

Zobaczmy wykres dla nowej wersji systemu DT2.

Najważniejsze co widzimy - system ten pozwolił nam ominąć ostatnią stratę.

Ilość wejść w strategię funduszy akcyjnych zmalała do 15 a udział wejść zyskownych zwiększył się do 73%.

Dzięki ograniczeniu dalszych strat poprawiła się rentowność całkowita do 929 % - średnioroczna stopa zwrotu wzrosła do 19,6%.

Na wejściach stratnych straciliśmy już tylko 4.415 zł i przy całkowitym zysku na wejściach zyskownych zmniejszonych do 97.337 zł, całkowity zysk wyniósł 92.922 zł.

Analizują okres od marca 2009 roku do dzisiaj, zmniejszyła się jednak zyskowność inwestycji w UniKoronie Akcji wg systemu DT2  do 65,5 %. Maksymalne straty w wejściach stratnych  wyniosły 5,3 % i 3,5%. 

  Powyższa tabela zawiera wszystkie najważniejsze dane z wcześniejszych analiz.

Widzimy tutaj, że wystarczyło 53 % wejść zyskownych aby uzyskać wysoki zysk całkowity 600%.

Zmniejszenie stratnych wejść zdecydowanie zmniejszyło sumę strat – z 25,8 tys zł w ST do 4,4 tys. zł w DT2.

Zmniejszenie czułości strategii (z ST do DT i do DT2) powoduje zmniejszenie efektów inwestowania w długoterminowym trendzie wzrostowym (tutaj od marca 2009 roku) – dla ST 88,9% a dla DT2 65,5%. Wytłumaczyć to można oczywiście opóźnieniem się sygnałów zmiany strategii wraz ze zmniejszeniem czułości.

Jak wizualnie wygląda efekt inwestowania w okresie ostatnich 13 lat zobaczmy na poniższe wykresy na przykładzie analizowanych strategii OPI-WIG-ST, DT i DT2.

 

 

Na wykresie widzimy, że największe efekty inwestowania mamy oczywiście na większych spadkach. System DT2 jest też skuteczniejszy w okresie od 1999 roku do 2007.

Szukałem także czy metoda OPI pozwoli określić takie jej parametry aby wszystkie wejścia w fundusze były zyskowne – niestety nie udało się uzyskać mniej niż 2 wejść stratnych.

Wnioski:

- Praktycznie jest niemożliwe opracowanie takiej metody aby nie dopuściła do ani jednego wejścia w fundusze akcyjne bez straty.

- Nawet kiedy ponad 50% wejść jest stratnych nie przeszkadza w uzyskaniu odpowiednio wysokich zysków w okresie powyżej 10 lat.

- Nie można wyeliminować małych strat zakładając, że przede wszystkim chronimy się przed większymi spadkami.

Nasz mechanizm porównał bym do zaworu bezpieczeństwa – jeżeli ustawimy go na określone ciśnienie graniczne (np. 5 atm) to będzie działał doskonale przy 10 atm ale zadziała także przy małym przekroczeniu – np.  przy 5,5  atm.

Powyższe analizy przedstawiłem na przykładzie wykorzystania jednego funduszu w całym badanym okresie. Jak wprowadzimy w okresach między posiadaniem funduszy akcyjnych fundusz bezpieczny (pieniężny) wynik poprawi się o około 200% do 350%.

Wykorzystując dodatkowo fundusz pieniężny UniKorona Pieniężny dla metody ST będziemy mieli całkowitą stopę zwrotu 800%, dla DT – 1200% a dla DT2 – 1277%.

Gdy wprowadzimy możliwość podmiany naszego funduszu na lepszy w danym okresie wyniki będą jeszcze lepsze.

Tylko w okresie od 2009 roku fundusz np. Aviva Nowych Spółek pozwolił zarobić 114 % (UniKorona 79%).

Generalny wniosek – cząstkowe straty na inwestycjach w funduszach są ich normalnym i nierozerwalnym elementem. Nawet kilka stratnych wejść w długoterminowym inwestowaniu nie spowoduje znaczących efektów.

Cały problem polega na tym, aby opracować system ograniczający  straty do minimum przy niewielkim ograniczeniu wzrostów w trendach wzrostowych.

 

www.opi-invest.pl


Komentarze (0)
Ile można było zarobić na funduszach krajowych bez OPI.
 Oceń wpis
   

 Jak łatwo zauważyć w ostatnim poście, założenia do analizy wzrostu wartości jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych krajowych, lub inaczej wzrostu stóp zwrotu osiągniętych przez te fundusze, w okresie od 2 marca 2009 roku do 20 lipca 2011 roku to raczej hipotetyczne dane dla których można było uzyskać największe wzrosty.

Przyjęta data 2 marca to dzień w którym rozpoczął się okres wzrostów i zakończyła się bessa.

O tym wiedzieliśmy jednak dopiero po kilku miesiącach. Datę końcową analizy 20 lipca przyjęto dla daty wygenerowanego sygnału sprzedaży jednostek przez OPI skorygowaną o dwa dni na realizację zleceń umorzenia jednostek. Zdecydowane spadki rozpoczęły się 2 sierpnia.

Rzeczywisty sygnał zakupu funduszy akcyjnych wygenerowany został 18 marca 2009 roku – tyle czasu uplynęło aby system OPI wygenerował ten sygnał a nastąpiło to już przy wzroście 5,2 % indeksu WIG.

 

Powyżej mamy wykres pokazujący jakie stopy zwrotu uzyskały fundusze przy zakupie ich 20 marca stosując system OPI (zielony pasek) i nie stosując żadnego systemu (czerwony pasek) ale także zakładając ich zakup 20 marca, na dzień 5 września 2011 roku.

Mediana dla wszystkich analizowanych funduszy przy wykorzystaniu systemu OPI wyniosła 68,7 % a bez stosowania OPI 48,2 %. Nie stosując systemu OPI jesteśmy więc około 20% do  tyłu.

Jak działa efekt stosowania systemu OPI w czasie zobaczmy na innych wykresach.

 

 

Powyzej mamy przebieg wartości indeksu WIG (linia czarna) oraz efekt stosowania systemu OPI od 20 marca 2009 roku do 5 września 2011 roku.

Zielone obszary to okres posiadania funduszy akcyjnych a żółte funduszy bezpiecznych.

Możemy się zastanawiać na ile potrzebne były dwa wejścia w fundusze bezpieczne  w 2010 roku. Zależy to oczywiście od parametrów jakie zastosujemy dla naszej „wstążki” – jej szerokość decyduje o przyjętej tolerancji dopuszczanych strat. Stosowana obecnie wstążka ma optymalną szerokość. Aby ominąć wyjścia z funduszy akcyjnych w 2010 roku musieli byśmy rozszerzyć szerokość wstążki do odpowiedniej wartości. Efekt końcowy nie jest jednak pozytywny.

Optymalne parametry dały zysk 91,5% a przy nowej szerokości wstążki ominęliśmy cztery konwersje ale sygnał na początku sierpnia był zbyt późny i w efekcie nasz zysk wyniósł by 77,1 %, czyli był by gorszy o 14,4 %.

 Wykres dla tej opcji mamy ponizej.

 

Widzimy tutaj, że każda zmiana parametrów systemu ma bardzo duży wpływ na końcowy wynik naszej inwestycji. Ominięcie kilku konwersji które w efekcie były „mylne” może w przypadku wystąpienia dużych spadków spowodować zdecydowanie większe straty.

Ja nazwał bym te małe straty wynikające z „mylnych” wyjść kosztem własnym jaki trzeba ponieść stosując stałe systemy, aby uchronić się o wiele większych strat w trafionych konwersjach.

Jeszcze lepiej możemy zobaczyć działanie efektu systemu w czasie na wykresach obejmujących lata 1999 do 2011.

Dla lepszej widoczności podzieliłem okres od 1999 roku do dzisiaj na dwie części. Trochę zaburzyła się proporcja ale dla nas najważniejszy jest stosunek wartości portfela (wysokość obszarów zielonego i żółtego) do wartości indeksu (linia czarna).

 

 

Jak widzimy największe efekty stosowania systemu OPI mamy w okresach większych spadków.

Stwierdzę nawet, że czym większe okresowe spadki (najlepiej co najmniej kilku miesięczne) na rynkach finansowych tym więcej możemy zarobić stosując system OPI.

 

Komentarze (0)
Ile można było zarobić na funduszach krajowych z OPI.
 Oceń wpis
   

 Mamy za sobą prawie 2 i pół roku inwestowania w funduszach inwestycyjnych po długiej i mocnej bessie w latach 2007 - 2008.

Jest to wystarczający okres czasu aby dokonać podsumowania naszych możliwości i wykorzystanych szans na spore zyski. Ponizej zamieszczam wykres przedstawiający stopy zwrotu jakie uzyskały fundusze akcyjne krajowe od 2 marca 2009 do 20 lipca 2011 roku.

 

Zdecydowanie najlepsze wyniki uzyskały fundusze Aviva - ich stopy zwrotu przekraczają nawet 140%. Jedynie Quercus Agresywny zbliżył się do ich wyniku.

Stopy zwrotu powyżej 100 % uzyskało 11 funduszy. Wzrost indeksu WIG przekroczyło tylko 5 funduszy a wzrost indeksu WIG20 13 funduszy. Wyniki te potwierdzają jak trudny to był okres dla zarządzających funduszami.

Po za funduszem Investor Top 25 Małych Spółek, który uzyskał zdecydowanie najsłabszy wzrost, wszystkie pozostałe fundusze osiągnęły wzrosty powyzej 60 %.

Jakie wyniki można było uzyskać stosując system OPI-WIG zobaczymy na następnym wykresie.

Na początek przypomnę jak system OPI-WIG generował sygnały kupuj i sprzedaj dla funduszy akcyjnych krajowych w badanym okresie.

 

Mamy tutaj trzy sygnały kupna jednostek uczestnictwa i trzy sygnały ich sprzedaży.

Wyniki zysków jakie mogliśmy uzyskać stosując metodę OPI-WIG widzimy poniżej.

 Wyniki uzyskane przy stosowaniu systemu OPI-WIG, przede wszystkim chroniącym nas przed zbyt dużymi stratami ale i maksymalnie wykorzystującym możliwe zyski, sa niewiele mniejsze. Jezeli weźmiemy pod uwagę, ze WIG od momentu rozpoczęcia analizy stóp zwrotu naszych funduszy (2 marca) do sygnału kupuj (18 marca) wzrósł 5,2 % to różnica między maksymalnymi wzrostami a osiąganymi przy pomocy systemu OPI jest jeszcze mniejsza.

Ciekawie przedstawia się wykres na którym mamy naniesione wyniki wzrostów w trzech etapach - okresach, kiedy inwestowaliśmy w funduszach akcyjnych.Widzimy tutaj, ze zdecydowaną część wzrostów osiągnęły fundusze w pierwszym roku wzrostów do końca stycznia 2010 roku.

 Widzimy tutaj takze, ze część funduszy w trzecim okresie zachowywała się słabiej niz  wcześniej. Niektóre fundusze uzyskały nawet straty (rózowa część wykresu).

 Oczywiście tak dobre wyniki osiągnęliśmy dzięki dobremu wyjściu z funduszy kolo 20 lipca - jezeli ktoś przespał ten moment lub system którym się posilkował za późno generował sygnał sprzedazy  mógł stracić dodatkowe kilkanaście procent. Jezeli ponadto ktoś kupił fundusze w gorszym momencie (np. w kwietniu 2011 roku) to jego straty mogły przekroczyć 20 %. 

Mamy tutaj przykład, ze o efektywności danego systemu nie decydują rozbudowane analizy przeszłości  - "co by było gdyby", ale przede wszystkim bieząca skuteczność.

Niebawem analiza rynków zagranicznych. 

 

Komentarze (0)
Czy to powtórka z 2006 roku?
 Oceń wpis
   

 Ostatnia "mini bessa" była całkowitym zaskoczeniem dla większości analityków rynkowych.Oczywiście nie sam fakt wystąpienia spadków ale ich wielkość. Stagnacja rynków od przeszło pół roku i jednoczesny brak dalszego rozwoju najwazniejszych gospodarek świata, musiała w konsekwencji rozładować się spadkami.

Zaskoczeniem były oczywiście wielkości i szybkość spadków. Patrząc jednak na coraz większą komputeryzację zleceń giełdowych powinniśmy chyba coraz częściej być przygotowani na takie ruchy na rynkach finansowych.

Minęły już czasy kiedy inwestorzy w funduszach inwestycyjnych spokojnie przetrzymują spadki  powyzej 10-15%. Po takich spadkach na giełdach zaczynają być uruchamiane zlecenia umorzeń w funduszach co w konsekwencji automatycznie pogłębia dalsze spadki. Takie ruchy inwestorów indywidualnych są oczywiście ułatwione przez powszechnie wprowadzone możliwości on-line wystawiania zleceń czy to przez platformy internetowe czy w ramach poszczególnych towarzystw ubezpieczeniowych.

Pierwszą taką mini bessę mieliśmy w maju 2006 roku.


Powyższy wykres przedstawia zachowanie się indeksu WIG w okresie od maja do lipca 2006 roku.

W 9 sesjach indeks stracił 14,2% a po 8 następnych próbach odwrócenia trendu ponownie w 7 sesjach stracił 12,7%. W sumie indeks w 4 tygodnie stracił 21,5%. Po następnych prawie 2 miesiącach indeks wrócił na maksimum z maja.

Pytanie jest proste - czy obecne zachowanie się rynków powtórzy się.

Jeżeli tak, to obecnie jest to dopiero przystanek przed następnymi spadkami. Lepiej oczywiście, gdyby tym razem to było od razu odbicie na poziomy przed spadkami.

Chyba, że potrafimy wykorzystać takie zachowanie się rynków na naszą korzyść. Ale to jest mozliwe jezelii potrafiliśmy wyjść z rynku przed spadkami. Mamy teraz okazję na załapanie się na o wiele tańsze fundusze. Przeznaczamy część kapitału na zakup funduszy i czekamy spokojnie co będzie się działo dalej. Jak będą dalej spadki kupujemy następne jednostki funduszy i martwimy się tylko jak wysoko i długo rynek będzie wzrastał. Jak rynek pójdzie jednak teraz w górę czekamy na sygnał systemu i kupujemy jednostki.

Mamy tutaj przykład jak wiele są warte rzeczywiste efekty działania naszego systemu.

Na nic np. zdają się analizy historyczne i setki stron obliczeń skoro system ciągle albo nie reaguje na wzrosty albo jest zaskakiwany przez nagłe spadki.

Tylko rzeczywiście skuteczny system pozwala na wykorzystanie takze spadków na rynkach.

Jest wiele systemów (narzędzi stosowanych w analizie technicznej) które potrafiły dać sygnał wyjścia przed ostatnimi spadkami ale nie pozwalają z kolei za dużo  zarabiać na inwestowaniu w funduszach.

Jest to właśnie cała sztuka aby pogodzić możliwość optymalnego wykorzystania wzrostów na rynkach i jednoczesne zabezpieczenie się przed spadkami.

Dla przypomnienia przedstawiam działanie systemu OPI od roku 2007.

System pozwolił całkowicie ominąć bessę od końca 2007 roku do marca 2009.

Mamy więc minimum sygnałów, maksimum zysków i minimum strat.

Cdn.

Komentarze (2)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?