A może minima i maxima z n sesji jako granice konwersji ?
 Oceń wpis
   

Istnieje wiele metod budowania strategii inwestowania. Pamiętać jednak należy, że podstawowym ich zadaniem jest blokować straty a nie przeszkadzać kiedy są wzrosty. Przy okazji oczywiście powinno być jak najmniej naszych ingerencji i lepiej jak jest mało "błędnych" sygnałów.

Przedstawię poniżej skorygowaną metodę OPI-max dla średniej ilości konwersji 4 na rok i pokażę jak pracuje inna koncepcja określania sygnałów konwersji - jest ona oparta tym razem na badaniu sygnałów aby nie przekraczały minimów lub maksimów z n ostatnich sesji. Jak widzimy pozwoliła ona zmniejszyć ilość średnich konwersji na rok do 3,4  przy obniżeniu średniorocznych wartości rentowności w układzie min-mediana-max odpowiednio z 14,5%-26,7%-37,4% do 14,8%-21,8%-31,4%.

Interesujący jest fakt, że metoda min-max zachowuje się lepiej przy spadkach i spokojnych wzrostach - co widzimy od roku 2000 do początku 2006.

Podsumowując - narzędzie które zbudowałem pozwala praktycznie dobierać różne strategie i optymalizować je zgodnie z oczekiwaniami danej osoby. Mogę dopasować je do możliwości danej osoby i jego celów - jeżeli ktoś chce dokładniej pilnować sytuacji na rynku finansowym i częściej przeprowadzać konwersje może uzyskać o wiele wyższe stopy zwrotu.

 

Komentarze (2)
Ile na rocznych lub 2-letnich inwestycjach możesz stracić ?
 Oceń wpis
   

Z analiz wynika, że inwestycje roczne lub dwuletnie są najbardziej narażone na ewentualne straty. Przypomnę tutaj zestawienie wartości średniorocznych rentowności jakie uzyskano dla badanego zakresu czasowego od 2000 roku w zależności od długości inwestowania dla pierwszej wersji OPI WIG20.

Po optymalizacji tej strategii do wersji OPI-max uzyskałem poniższe wyniki średniorocznych rentowności.

Wyniki polepszyły się przede wszystkim dla minimalnych wartości w krótkich inwestycjach.

Co ważne pozostajemy nadal przy średnich rocznych konwersjach w ilości 6,4 na rok.

A na wykresie średnich rocznych rentowności dla inwestycji jedno- i dwuletnich zależnie od momentu rozpoczęcia inwestycji widzimy jak bardzo ważny a wręcz decydujący jest moment rozpoczęcia inwestycji. Większość ujemnych rentowności pojawiają się w inwestycjach rozpoczętych kiedy wartość WIG20 była maksymalnych wartości między kwietniem 2007 roku a majem 2008 roku lub ogólniej jeżeli trafi się na krótkoterminowe maksima w okresie inwestycyjnym czyli w roku lub w dwóch.

Proponuję więc konstruktywnych własnych analiz.

Komentarze (1)
Eureka - mam świetny system zarządzania funduszami ...
 Oceń wpis
   

System jest łatwy i prosty w stosowaniu. Opiera się na wartościach WIG-u 20. Nie trzeba pilnować zachowania się kilkudziesięciu funduszy i czekać aż zostaną opublikowane ich wyniki. Zaraz po zakończeniu sesji na GPW możemy ocenić co robić dalej z naszymi funduszami - odpada nerwowe wyczekiwanie przez kilkadziesiąt godzin jak zachowały się fundusze, gdzie są po kilku dniach złych wyników.

Co nam będzie potrzebne do oceny:

- wartość indeksu po zakończeniu się sesji na warszawskiej giełdzie,

- wartość  średniej z określonej liczby wcześniejszych wartości WIG-u 20,

- zakresy odchyleń które decydowały będą o naszym zachowaniu się względem posiadanego portfela.

Poniższy wykres pokazuje wskazania systemu za okres od stycznia 2000 roku.

 Zielone słupki to okresy posiadania funduszy akcyjnych a czerwone funduszy bezpiecznych.

Dokładne wskazania dla wczorajszego dnia i bliższa zasada działania na wykresie poniżej.

 Wyniki jakie można osiągnąć tą metodą - całkowite rentowności dla poszczególnych rodzajów inwestycji,  prezentuje następny wykres.

 Oraz osiągane średnioroczne rentowności :

 Więcej szczegółów na mojej stronie www.dorfin-agib.pl i w następnych postach.

 

 

 

Komentarze (0)
Jak wybierać najlepsze fundusze ?
 Oceń wpis
   

Najczęściej spotykaną metodą wybierania dla naszych inwestycji najlepszego funduszu w celu wykonania konwersji jest sprawdzenie jego standingu i aktualnie osiąganej stopy zwrotu np. za ostatni miesiąc. Do tego możemy sprawdzić najwyższą i najniższą osiąganą w naszym badanym okresie ( tutaj miesiąc ) osiąganą stopę zwrotu.
Metoda ta ma oczywiście wiele pozytywnych cech - ale wynik funduszu na dany dzień i za określony okres (np. miesiąc ) nie mówi nam wszystkiego o tym funduszu a tym bardziej o aktualnym trendzie w jakim się znajduje rynek czy konkretny fundusz.

Ja proponuję wykorzystanie metody graficznej prezentującej wszystkie wyżej wymienione dane a ponadto pokazujące jak zmieniała się rentowność badanego funduszu w czasie oraz porównanie zachowania się naszego funduszu na tle innych.

 

Dla lepszej czytelności przedstawiam w powyższej tabeli część analizowanych funduszy. Jak widzimy mamy tam przedstawione wartości rentowności w okresie 28 dni i ich zmiana w okresie ostatnich 60 dni. Kolorami oznaczone są pozycje poszczególnych funduszy w zależności od wartości stopy zwrotu za ostatnie 28 dni. Mocno zielone to trzy najlepsze fundusze, zielone to 4 i 5 fundusz, jasno zielone od 6 do 10 funduszu. Czerwone to trzy najsłabsze fundusze itd.
Wyraźnie widzimy jak zachowywałe się nasze potencjalne fundusze w ostatnich 60 dniach. Nie mamy tutaj jednego zdecydowanie najlepszego funduszu. Widzimy jak najlepsze fundusze przez wiele dni potrafią być w krótkim okresie czasu w grupie najgorszych. Daje to wiele danych do analizy.

Wykorzystując metodę graficzną możemy także "głębiej" analizować moment zaistnienia konwersji. Tabela poniżej.

 

Przedstawiam tutaj część całej tabeli dla lepszej czytelności. Jak widzimy w ostatnich dniach najbliżej momentu konwersji byliśmy 6 i 7 maja ale decydujący moment jeszcze nie zapadł.
W najbliższym czasie pokażę inny sposób analizy funduszy który daje lepsze sygnały na moment konwersji - pokazuje ten moment np tutaj na 5 maja, czyli w konsekwencji dokonalibyśmy już konwersji i spokojnie patrzeli co przyniosą obecne dynamiczne zmiany na rynku finansów. Badanie stanu poszczególnych funduszy na dany dzień względem 28 dnia do tyłu omija wiele istotnych zjawisk jakie mamy między tymi dniami.

Więcej będzie na mojej stronie.

Komentarze (0)
Ile kosztuje nas obsługa inwestycji w funduszach ?
 Oceń wpis
   

Koszty związane z obsługą naszych inwestycji w fundusze inwestycyjne znane są nam ogólnie.

Za obsługę administracyjną, pobierane np. przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wynoszą od 7 zł do 13 zł za miesiąc.

Koszty zarządzania pobierane przez poszczególne fundusze zależnie od typu funduszu wynoszą najczęściej od 1% ( fundusze pieniężne) do 5 % ( fundusze akcyjne ) a potrącane są co miesiąc w wartości 1/12 wartości rocznej opłaty za zarządzanie.

Do tego dochodzi niekiedy opłata wstępna stosowana najczęściej przy wpłatach jednorazowych od 1% do 5 %. Jest tez opłata za ryzyko ubezpieczeniowe - ale do 60 roku życia jest symboliczna - od 0,01 zł do 0,30 zł miesięcznie.

Dla przeanalizowania jakie efekty niosą za sobą podstawowe koszty - za zarządzanie i administracyjne, przeliczyłem kilka wersji inwestycji regularnych i dla wpłat jednorazowych trwających w moim przypadku około 10 lat i 4 miesiące.

Tabela przedstawia wiele ważnych wyników ale najwięcej mówi ostatnia kolumna.

Patrząc na ostatnią kolumnę widzimy na wstępie, że bardzo duży wpływ na skutek opłat za fundusze ma wielkość wpłacanych kwot.

Dla wpłat jednorazowych niewielka różnica jest od minimalnej wpłaty 30 000 zł i mieszczą się w wartości rocznej opłaty za zarządzanie czyli do 4 %

W przypadku wpłat regularnych wydaje się, że stosunkowo niewielkie koszty zaczynają się od składki 200 zł miesięcznie wzwyż i są rzędu 3 %.

Są to oczywiście średnie roczne koszty o które należy pomniejszyć wartość średniej rocznej rentowności liczonej bez kosztów.

Praktycznie, jeżeli obliczamy sobie przewidywane efekty naszej inwestycji np. dla śrr=15% to powinniśmy przeliczyć je dla realnej śrr pomniejszonej odpowiednio o 3% do 4%, czyli nie liczyć dla 15%  ale dla 11% albo 12%.

Powyżej przedstawiam wykres prezentujący procentowe udziały poszczególnych elementów naszej inwestycji.

Komentarze (0)
Ile więcej zarobimy na wpłacie jednorazowej niż regularnej?
 Oceń wpis
   

Jak zmienia się efektywność inwestycji przy jednorazowej wpłacie i wpłatach regularnych, zakładając te same wartości zainwestowanej kwoty przy jednakowej średniej rentowności rocznej równej 13,82 % - którą otrzymałem przy analizie inwestycji z wpłaty jednorazowej po potrąceniu kosztów administracyjnych i za zarządzanie w okresie 10 lat od 3 stycznia 2000 roku do 28 grudnia 2009 roku.
 

Jak można było oczywiście przewidzieć efekt końcowy jest bardzo różny. Przy składce regularnej realna średnia roczna stopa zwrotu wyniosła 8,1 % i całkowita stopa zwrotu wyniosła 118,9 %.
Przy wpłacie jednorazowej realna średnia roczna stopa zwrotu wyniosła oczywiście 13,82 % a stopa zwrotu z inwestycji wyniosła 264,9 %.
A jak to wygląda w przypadku inwestycji rzeczywistych ?
Wyniki prawie się nie różnią. Jak widzimy z powyższych porównań inwestycja jednorazowa jest zdecydowanie bardziej korzystna – w pełni wykorzystujemy potencjał corocznego wzrostu wartości naszego pakietu inwestycyjnego. Możemy oczywiście stosować tą metodę – jednorazowej dużej wpłaty, w przypadku kiedy jesteśmy w stanie chronić naszą inwestycję przed stratami a taką możliwość daje jedynie aktywny system zarządzania funduszami.
W przypadku strategii „kup i trzymaj” zdecydowanie nie doradzam tej metody.
Metoda jednorazowej wpłaty dała nam około 113 % wzrostu stopy zwrotu względem wpłat regularnych.

Oczywiście kilka wpłat np co kilka miesięcy dadzą podobny efekt - powinno się po prostu wpłacić jak najwięcej w początkowej fazie inwestycji. Zakłada się nawet, że w ten sposób powinno się wpłacać większe kwoty - powoduje to dodatkowe wyrównanie kwoty bazowej względem zmienności rynku.
 

A ile trzeba by było wpłacać przez 10 lat w sposób regularny aby osiągnąć kapitał docelowy około 220 000 zł ?

jak pokazuje poniższa tabela składka regularna będzie musiała wynosić 850 zł na miesiąc czyli 10 200 na rok, a koszt takiej inwestycji wyniesie 102 000 zł.

Komentarze (2)
Kiedy jest nam bardziej potrzebna średnia roczna rentowność?
 Oceń wpis
   

Kiedy wystarcza nam całkowita stopa zysku z wieloletniej inwestycji a kiedy bardziej przydatna jest wartość średniorocznej rentowności ?
Na początku przypomnę znaczenie obu tych terminów.
Zakładając, że zainwestowaliśmy np. 60 000 zł w 5 letnią inwestycję w fundusze inwestycyjne czy w inną wysoko opłacalną inwestycję i otrzymaliśmy po tych pięciu latach kwotę 225 000 zł.


Całkowita stopa zysku czy całkowita rentowność tej inwestycji wyniosła 275 %.
Obliczyliśmy to następująco : ( 225 000 / 60 000 ) – 1 = 2,75 * 100 % = 275 %
Inaczej : zysk z inwestycji wyniósł 225 000 – 60 000 = 165 000
I tą wartość odnosimy do naszego zainwestowanego kosztu 60 000.
Czyli 165 000 / 60 000 = 2,75 a wartość tą zamieniamy na procenty mnożąc tę liczbę przez 100 % i otrzymujemy tę sama stopę zwrotu, czyli 275 %.
Aby dowiedzieć się ile średnio co roku zarobiliśmy na naszej inwestycji wyciągamy pierwiastek 5 stopnia z bezwzględnej wielkości wzrostu wartości naszej inwestycji, czyli z wartości stopy zysku powiększonej o liczbę 1 i otrzymaną wartość pomniejszamy o liczbę 1.
Czyli (2,75 +1 ) = 3,75 a 5 pierwiastek z tej liczby wynosi 1,3026 pomniejszony o 1 daje nam wartość 0,3026 którą mnożąc przez 100 % otrzymamy w procentach wartość średniej rocznej rentowności 30,26 %.
Oczywiście docelowo najważniejsza jest wartość całkowitej rentowności naszej inwestycji. Ale jak ją osiągnąć kiedy nasza inwestycja nie będzie wpłatą jednorazową ale regularną np. co roku po 12 000 zł czy co miesiąc po 1000 zł.
Zachodzi więc pytanie zasadnicze – po ile powinienem odkładać pieniędzy co roku aby uzbierać kwotę np. 225 000 zł w 20 lat.
Wtedy właśnie wykorzystujemy średnią roczną wartość rentowności i zakładając realną jej wartość np. 10 %, możemy wyliczyć sobie jaką kwotę powinniśmy odkładać aby uzbierać po 20 latach planowaną kwotę 225 000 zł. W wyniku obliczeń otrzymujemy wartość raty miesięcznej 300 zł.


A tak z ciekawości - ile otrzymamy z inwestycji 60 000 zł ale składanej regularnie 1000 zł miesięcznie po 5 latach przy założeniu średniorocznej rentowności właśnie 30, 26 % ?
Jaki otrzymamy rezultat : z odłożonych 60 000 zł oszczędzimy sumę 141 000 zł, czyli całkowita stopa zwrotu wyniesie 135 % wobec 275 % przy składce jednorazowej.


Jak porównać np. kilka funduszy od początku ich działalności a rozpoczynały ją w różnych momentach.
Np. fundusz F1 działa 5 lat i 6 miesiące i ma całkowitą stopę zysku 25%, i drugi fundusz który w 4 lata i 6 miesięcy zarobił 20 %. Wyliczając średnioroczne rentowności dla obu funduszy okazało się, że wyniki są praktycznie jednakowe – jeden i drugi fundusz średnio w roku zarobił około 4,1 %.


Reasumując – średnioroczna stopa zwrotu potrzebna jest nam zasadniczo w dwóch przypadkach:
- dla wyliczenia regularnej składki przy wieloletnich planach oszczędnościowych ( miesięcznej lub rocznej);
- dla wzajemnego porównania kilku funduszy kiedy nie mamy dokładnych danych za równe lata działalności.

 

Komentarze (0)
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?