Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?
 Oceń wpis
   

Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?

Ostatnie kilka lat mamy bardzo zmienne i  niekorzystne notowania na rynkach funduszy krajowych. Trend mamy najczęściej boczny a okresy wzrostów na tyle krótkie, że trudno jest zarobić więcej niż np. 5%.

Dla przykładu zastosowania dodatkowych narzędzi wykorzystaliśmy notowania dla indeksu krajowego WIG. Mamy tutaj okres od początku 2013 roku i 7 pełnych transakcji  w których mamy dwa pozytywne wyniki - w transakcji nr 3 mamy zysk 6,2 % i w transakcji nr 7 mamy zysk 5,4 %.


WIG od 2013 do 1-03-2016 wykres

Jednym z prostszych narzędzi umożliwiających poprawę skuteczności systemu jest zastosowanie dostępnych w ramach naszego portalu narzędzi stop loss i take profit - czyli wykorzystanie ograniczenia straty zaraz po zakupie funduszu ( w systemie SuperTrend mamy wbudowany kroczący stop loss) i zakończenie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.

Narzędzie to widzimy poniżej - dostępne jest po każdym kliknięciu na nazwę funduszu. Po wybraniu funkcji (1) StopLossTakeProfit i aktywacji wykresu (2) klikając na pozycję Edytuj będziemy mogli dobrać dla naszej transakcji poziom StopLoss i TakeProfit  z określonym dniem zakupu (3). Poniżej mamy przykład aktywowania narzędzi StopLoss i TakeProfit dla transakcji dla indeksu WIG z sygnałem zakupu w dniu 27 Luty 2015 roku (patrz na wykres powyżej - transakcja nr 7 od 27 lutego 2015 roku).

Wybieramy np walor WIG, tutaj aktywujemy narzędzie StopLossTakeProfit (1) i klikamy na pozycję Edytuj(2). Teraz możemy wpisać datę zakupu naszego waloru (3) - czyli np dwa dni po sygnale kup (27 luty) wypadło na 3 marca. Dalej wprowadzamy wartość StopLoss do pozycji Ogranicz stratę [%] (4) - wartość -2,5% i wartość TakeProfit do pozycji Realizuj zysk [%] (5) - wartość +8%. Dalej klikamy pozycję Testuj (8) - na wykresie pojawią się dwa poziomy: (5) poziom StopLoss i (7) poziom TakeProfit. Po przekroczeniu wartości notowania naszego waloru poziomu TakeProfit (10) otrzymujemy powiadomienie o występującym sygnale (pozycja (1) StopLossTakeProfit na żółto i opis ON). Analogicznie otrzymali byśmy powiadomienie przy przekroczeniu poziomu StopLoss. Nie wyłączając tego narzędzia otrzymamy takie sygnały jeszcze 8 maja, 18 maja i 21 maja. Zakładając, że sprzedamy walor po pierwszym sygnale 27 kwietnia zamknie nam się transakcja po 2 dniach 29 kwietnia z zyskiem 7,2%. Bez tej funkcji mieliśmy wynik 5,4%.

WIG stoploss+takeprofit

Podobnie postępując przy każdej transakcji będziemy mieli wyniki jak w Tabeli nr 2 niżej.


Poniżej mamy wyniki transakcji dla samego systemu SuperTrend w Tabeli nr 1 i z zastosowaniem dodatkowo narzędzi StopLoss i TakeProfit w Tabeli nr 2. Zysk skumulowany liczony jest dla wartości początkowej inwestycji 10 000 zł.

tab1 + tab2

Jak widzimy powyżej Stopa zwrotu narastająco dla badanych 7 i rozpoczętej 8 transakcji wyniósł 10,4%. Przy zastosowaniu narzędzi StopLoss i TakeProfit wynik narastający wynosi 22,9%. Dzięki funkcji TakeProfit skorzystaliśmy na zysku w transakcjach nr 2 (6,98% zamiast 2,34%), nr 6 (6,53% zamiast 1,61%) i nr 7 (7,03% zamiast 5,43%). Skorzystaliśmy więc w transakcjach typu Long(profit) - tam gdzie osiągaliśmy w trakcie transakcji zysk co najmniej 7%. Transakcja typu Long(max loss) nr 4, czyli z wykorzystaniem StopLoss dała nam korzyść tylko z -2,21% do -2,05%.

Przedstawiliśmy tutaj efekt zastosowania do aktualnego optymalnego systemu SuperTrend narzędzi StopLoss i TakeProfit. Zysk wzrósł nam przeszło dwukrotnie.

wykres 1+2

Jak zmieniała się narastająca stopa zwrotu dla tego przypadku mamy pokazane na powyższym wykresie.

A co, gdybyśmy parametry systemu SuperTrend od razu dobrali z parametrami StopLoss i TakeProfit ? Wyniki takiej operacji pokazujemy dalej. Dla optymalnych parametrów mamy wyniki w Tabeli nr 3. Mimo ograniczenia StopLoss pojawiła się strata w przed ostatniej transakcji -4,44%.

tab 3 + tab 4

Ilość transakcji zwiększyła się z 8 do 11. Wynik Stopy zwrotu narastająco wzrosła z 22,9% do 35,9% - czyli mamy dalszy wzrost o 57% i w sumie do wyniku pierwotnego 10,4% mamy wzrost około 250%. StopLoss zmniejszył się do -2,5% a TakeProfit zwiększył się do +8%.

wykres 3+4

System powyższy musi być zastosowany razem ze StopLoss i TakeProfit bo gdybyśmy ich nie stosowali razem wynik inwestowania zmalał by do 5,5% (Tabela nr 4 i niebieska krzywa na wykresie).

Analizując większą ilość walorów i w dłuższych okresach czasowych efekty zastosowania narzędzi StopLoss i TakeProfit są oczywiście bardzo różne - od bardzo zyskownych po nie dających korzystnych efektów. Mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą jaką musimy pamiętać dla rynków finansowych - wszystkie narzędzia pomagają jedynie w osiąganiu lepszych wyników ale nie gwarantują wyeliminowania całkowicie ryzyka - prędzej czy później w niektórych transakcjach będą występować straty, ale efekty stosowanej strategii powinniśmy rozliczać co najmniej po 3 latach inwestowania w funduszach. Ponadto trzeba pamiętać, że rynki są zmienne i co jakiś okres trzeba dostosowywać do nich nasze systemy - w tych okresach przejściowych występuje najczęściej większe ryzyko strat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Mechaniczny system transakcyjny - nowe wskaźniki.
 Oceń wpis
   

Najczęściej dostępne dane dotyczące notowań jednostek uczestnictwa jakie mamy ogólnie dostępne, to bieżące notowania, dzienne wzrosty oraz wzrosty za 1, 3, 6 miesięcy oraz za 1, 3 lub 5 lat.

Analizy na podstawie tych danych są oczywiście możliwe ale porównywanie tych danych względem innych funduszy jest już sporym utrudnieniem.

Dlatego wprowadziłem trzy wcześniej przedstawione wskaźniki które zdecydowanie przyśpieszają nasze analizy funduszy.

Powyższa tabela jak widzimy dodane mają wzrosty za ostatnie 7 dni i 14 dni. Te dane umożliwiają oczywiście określić wskaźnik szybki który wykorzystuje te dwie dane.

Wskaźnik mocy jak widzimy nie zawsze potwierdza wzrost funduszu za ostatnie 12 miesięcy. Wskaźnik ten koryguje wzrost za 12 miesięcy o ostatnie zachowanie się funduszu za 1 i 3 ostatnie miesiące.

W ostatniej kolumnie mamy wskaźnik kupna A , który uwzględnia wszystkie trzy podstawowe wskaźniki. Wskaźnik ten będzie wykorzystywany w przypadku wyboru funduszu akcyjnego do zakupu przy pierwszym zakupie lub przy podmianie na lepszy fundusz.

Przedstawiona analiza funduszy krajowych wskazuje na dzień 30 listopada 2010 roku ich dużą słabość. Jak wyglądała taka analiza dla funduszy polskich inwestujących za granicą ?

Tutaj mamy wskaźniki kupna zdecydowanie wyższe - wynika to oczywiście z bardzo dynamicznego zachowania się naszych funduszy szczególnie w ostatnich 7 dniach.

Praktycznie dobrze mieć wgląd do takich analiz codziennie - można wtedy bez większych trudności wychwycić z pośród kilkuset funduszy najbardziej rokujące w danym okresie wzrosty w przyszłych okresach uwzględniając jednocześnie kilka ważnych cech tego funduszu.

Dla funduszy bezpiecznych wprowadziłem wskaźnik kupna B, który ujmuje wskaźnik bezpieczeństwa i wskaźnik mocy tych funduszy.

Przedstawione wskaźniki kupna nie muszą oczywiście być decydującymi przy wyborze funduszu ale zawierają bardzo istotne informacje powiązane ze sobą.

Poniżej przykładowy ranking dla wszystkich funduszy dostępnych w mBanku.

Obecnie jestem na etapie sprawdzania skuteczności wybranych proporcji składowych wskaźników mocy, szybkiego i bezpieczeństwa we wskaźnikach kupna.

Mając dodatkowo dostępne wykresy OPI  możemy wizualnie zobaczyć zachowanie się tych funduszy.

A jak zachowywały się te fundusze do dzisiaj?

Jak widzimy nie wszystkie fundusze potwierdziły sygnalizowane wzrosty w dłuższym terminie.

Faktem jest też, że nasze wejście było spóźnione kilka dni.

Co ciekawe wzrosty funduszy z Rosji wyprzedziły wzrosty na rosyjskiej giełdzie indeksu RST.

Na bieżąco będą dostępne tego rodzaju zestawienia tabel i wykresów po uruchomieniu nowej stronki. Kiedy - to zależy od przygotowujących tę stronę - ostatni termin to około 10 lutego.

Komentarze (0)
Jak system OPI i Ichi oceniały sytuację na rynkach 3 grudnia
 Oceń wpis
   

Wielu z nas czekało na "rajd św. Mikołaja" i myślę, że raport systemu OPI z 3 grudnia wyraźnie wskazuje kiedy rajd rozpoczął się u nas.

Potwierdza się także jak przydatnym narzędziem jest stosowanie systemu OPI. Jak widzimy od sygnału z 13 lipca o konwersji z funduszy  bezpiecznych do akcyjnych, system wskazuje, że powinniśmy pozostać w funduszach akcyjnych. System pozwolił zachować tę pozycję także dwukrotnie kiedy wartości indeksu WIG20 dwa razy "otarły' się o granicę kiedy wygenerowane były by sygnały konwersji w fundusze bezpieczne.

Jak trudny był to okres od drugiej połowy października pokazuje metoda ICHI - dwukrotnie wygenerowała "średnie" sygnały sprzedaży i jeden "mocny" sygnał kupna. Jak na razie górą był system OPI.

W tym okresie wartość indeksu WIG20 wzrosła 13,3 %.

Jak widzimy najlepsze wzrosty w tym okresie osiągnęły aż trzy fundusze AVIVy. Najlepszy wynik wyniósł 19,18 %. Co ciekawe tylko 7 funduszy osiągnęło wyniki lepsze od WIG20. W tym okresie MWIG40 osiągnął wzrost 13,36 % a  SWIG80 tylko 3,19 %.

Wniosek z tego, że albo zarządzający wybrali słabe firmy z WIG20 i MWIG40 albo mają w swoich portfelach za dużo akcji spółek z SWIG80 który bardzo słabo zachowywał się w tym okresie a razem z nim fundusze małych i średnich spółek.

Oczywiści dzisiaj mamy inne pytanie - rajd już się kończy czy ma tylko mały przystanek do dalszych wzrostów ?

 

 

 

 

Komentarze (1)
Technika ICHIMOKU a inwestycje w fundusze - rewelacja.
 Oceń wpis
   

Jak wcześniej przedstawiałem wszystkie analizowane przeze mnie wskaźniki wykorzystywane w analizie technicznej przez inwestorów miały niższą efektywność niż średnie kroczące wykorzystywane w systemie OPI.

Szukając jednak dalej jeszcze lepszych systemów sięgnąłem przez coraz częściej wykorzystywany system zwany Techniką Ichimoku.

Technika ta została opracowana jeszcze przed II wojną światową ale pierwszy podręcznik zawierający kompletny opis zastosowania tej metody ukazał się dopiero w 1968 roku.

Wskaźnik ten, to kompletny system handlowy, określający obszary wsparcia i oporu wykresu cenowego, wraz z sygnałami otwarcia pozycji, czyli zakupu instrumentu finansowego. Wskaźnik znajduje zastosowanie praktycznie na wszystkich rynkach finansowych: od akcji, poprzez obligacje, waluty, indeksy, opcje aż po towary. Samo słowo Ichimoku może być przetłumaczony jako "jedno spojrzenie", a rysunek stworzony przy zastosowaniu tej techniki można przetłumaczyć jako "jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi" lub też "ujęcie panoramiczne".

Unikalność Ichimoku polega na opóźnianiu w czasie jednych wykresów a przyspieszaniu innych, przez co otrzymujemy pełen panoramiczny pogląd na aktualną sytuację.

Wykres wskaźnika składa się z pięciu linii, które w swej charakterystyce są bardzo podobne do średnich kroczących bazujących na cenach maksymalnych i minimalnych w określonych zakresach czasowych.

Przechodzę jednak do konkretów. Analizując możliwość wykorzystania techniki Ichimoku okazało się, że nie jest to takie prostę - system ten generuje co najmniej sześć sygnałów oraz okoliczności ich otoczenia - pod chmurką, w chmurce czy nad chmurką.

Po wielu próbach udało mi si znaleźć takie uwarunkowania, które umożliwiły w sposób mechaniczny określać sygnały zakupu i sygnały sprzedaży najbardziej optymalne.

Na poniższych wykresach widzimy porównanie sygnałów generowanych przez system OPI-max oraz Ichimoku od 2009 roku.

Na pierwszy rzut oka widzimy, że sygnały zakupów są blisko siebie ale sygnały sprzedaży w systemie Ichimoku są wcześniej i najczęściej zdążą przed spadkami wartości funduszu, czego w zasadzie nie potrafił wykazać żaden wskaźnik. System OPI także zakładał pewną barierę spadku wartości do sygnału sprzedaży - przez co traciliśmy do samego momentu wygenerowania sprzedaży.

Technika Ichimoku dzięki wyznaczaniu wcześniejszych sygnałów sprzedaży umożliwiła podwyższyć efektywność naszego zarządzania inwestowaniem w funduszach - np. dla prezentowanego na wykresach funduszu UniKorona Akcji nawet ponad 10 % średnio w roku. Wynik jest imponujący. Dzięki temu systemowi unikniemy także praktycznie ryzyka straty - występuje bardzo rzadko i jeśli wystąpi jest bardzo niska.

Oczywiście cała trudność polegała na odpowiedniej interpretacji sygnałów jakie generuje ta technika.

Bardzo istotna jest także inna właściwość tego systemu - jest jeden zestaw wykorzystywanych parametrów dla wszystkich instrumentów, a w naszym przypadku umożliwia analizę każdego funduszu przy tych samych parametrach systemu.

Sprawdza się także zarządzanie funduszami akcyjnymi krajowymi uniwersalnymi i MiŚ sp. przy pomocy analizy indeksu WIG20.

Komentarze (0)
Systemy zarządzania na bazie danych historycznych.
 Oceń wpis
   

Wielokrotnie spotykam się z opinią, że strategie inwestowania oparte na danych historycznych mijają się z prawdą. Osoby te albo nie maja do nich zaufania albo wręcz twierdzą, że są to jedynie chwytliwe materiały aby pozyskać sobie nowych klientów.

Co ciekawe, osoby te jednocześnie stosują wiele instrumentów zbudowanych na bazie danych historycznych - przecież większość wskaźników stosowanych w analizach technicznych na rynkach finansowych opracowane są na bazie danych z przeszłości.

Oczywiście nie ma idealnego wskaźnika, który przewidział by przyszłość na rynkach w 100 % - ale celem opracowania takiego wskaźnika jest, aby na tyle przewidzieć zachowanie się instrumentu (akcji, funduszu..) w przyszłości, żeby w efekcie otrzymywać optymalnie duże zyski w wyniku jego stosowania.

Czytałem książki kilkunastu najlepszych traderów na rynkach finansowych i okazało się, że praktycznie każdy stosował inne strategie w swoim inwestowaniu, a wszyscy uzyskiwali wysokie zyski. Mam tutaj dwa podstawowe wnioski. Jeżeli opracujemy strategię która będzie się sprawdzała na danych historycznych to sprawdzi się także w przyszłości. Jest jednak dodatkowy warunek - trzeba tą strategię stosować konsekwentnie bez zbędnych modyfikacji (chyba, że modyfikacje potwierdzą się na danych historycznych).

Szukając ostatnio nowych strategii pod okres kiedy mamy trend boczny, jak mamy od stycznia 2010 roku, opracowałem strategię o nowych parametrach która w badanym okresie dała by lepsze efekty, ale jak zauważył jeden z czytelników, strategia ta nie sprawdziła by się wcześniej ani nie sprawdzi się kiedy zmieni się charakter naszego rynku. Można to będzie zobaczyć na poniższym rysunku.

Aby sprawdzić jak zachowuje się strategia opracowana na danych historycznych w dalszym okresie, opracowałem parametry strategii za okres od roku 1998 do końca 2008, zakładając, że będę tą strategię stosował od początku 2009 roku.

Do analizy wybrałem jeden konkretny fundusz UniKorona Akcji.

Dla badanego okresu otrzymałem określone parametry metody OPI i otrzymałem całkowity wzrost 446 % przy średniej rocznej rentowności (śrr) 15,3 %.

Sprawdzając tą strategią wyniki za okres do 16 września 2010 roku wzrost całkowity wyniósł 743 % a śrr wyniosła a 16,9 %.

Za okres od 1 stycznia 2009 roku wzrost wyniósł 61,7 % a śrr 32,7 %.

Aby poprawić strategię za lata 1998 – 2008 sprawdziłem jak się zmieni uwzględniając nowy zakres czasowy. Za okres od 1998 roku do 30 czerwca 2009 roku okazało się, że otrzymałem te same parametry jak wcześniej. Korygując czas historyczny do końca 2009 roku i dalej do 30 czerwca 2010 roku otrzymywałem nadal te same parametry strategii.

Tutaj byłem w zasadzie sam zaskoczony takimi wynikami. Okazało się, że wcześniejszy okres 11 lat był wystarczający aby określić optymalny plan.

A jaki wynik osiągnęła strategia ogólna OPI-max oparta na WIG20 ?

Do końca 2008 roku otrzymałem wzrost całkowity 351 % przy śrr 13,4 %. Za okres 2009 do dzisiaj 71,6% przy śrr 37,2 %. A za cały okres od 1998 roku do dzisiaj wzrost całkowity wyniósł 639 % i śrr 15,8 %.

Dalej opracowałem strategię na bazie danych od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Otrzymałem teraz już inne parametry które pozwoliły by uzyskać wzrost od 1 stycznia 2009 roku do dzisiaj 91,3 % przy śrr 46,5 %.

Licząc wg nowej strategii wynik od 1998 roku otrzymałem wzrost 383 % i śrr 12,2 %. To potwierdza, że zbyt krótkie okresy badawcze nie wyznaczą nam optymalnej strategii.

Na pierwszym rysunku mamy trzy wykresy w okresie 2009 do dzisiaj określające momenty konwersji. Najwyżej jest wynik dla systemu OPI-max, poniżej dla systemu dla samego funduszu UniaKorona Akcji oraz najniżej dla optymalizacji okresu 2009 do dzisiaj. Na rysunkach tych możemy zobaczyć na ile przesuwały się sygnały konwersji zależnie od strategii.

Na następnym rysunku mamy wykres dla OPI 2009-2010 i OPI 2010. Jak widzimy, co wcześniej wspomniałem, OPI 2010 w roku 2009  już by się  nie sprawdził – mieli byśmy zbyt często niepotrzebne sygnały konwersji.

Wniosek z przedstawionych wyliczeń jest prosty i oczywisty – budowa strategii na bazie danych historycznych jest całkowicie zasadna i sprawdza się w bieżącym zarządzaniu, jeżeli jest zbudowana na odpowiednio długim okresie czasowym.

W kwestii założeń do wyliczeń. Obliczenia zostały wykonane dla pojedynczego funduszu – nie ma tutaj efektu wypełnienia przerw funduszami bezpiecznymi. Wartości jednostek uczestnictwa do wyliczenia wzrostów dobrano 2 dni po wystąpieniu sygnału konwersji.

Na koniec – myślę że wszyscy oportuniści i niedowiarkowie powinni się wstydzić - bo albo nie rozumieją zasad tworzenia systemów optymalizujących albo nie wyciągają odpowiednich wniosków z tego co robią.

 

Komentarze (1)
Systemy dla funduszy dolarowych i złota.
 Oceń wpis
   

Po analizach efektywności badanych wskaźników  dla budowania mechanicznych systemów zarządzania funduszami krajowymi akcji myślę, że powinniśmy sprawdzić jak zachowują się te wskaźniki w przypadku funduszy zachowujących się przeważnie odwrotnie do zachowań naszego indeksu WIG.

Do analizy wybrałem UniDolar Obligacji, PIONEER Obligacji Dolarowych, PIONEER Obligacji Dolarowych Plus i DWS Gold.

Jak zachowywały się te fundusze na tle WIG20 od 2009 roku przedstawia poniższy wykres.

Na wykresie tym widzimy jak często fundusze dolarowe wzrastały kiedy mieliśmy spadki na WIG20. Ale nie zawsze jest to regułą i aby odpowiednio z korzyścią wykorzystać te fundusze, powinniśmy opracować indywidualne systemy zarządzania nimi.

Poniżej przedstawiam optymalne systemy otrzymane w ten sam sposób jak robiłem wcześniej, ale ograniczyłem się tylko do średnich kroczących SMA.

 

Jak widzimy otrzymane systemy dają wysoki stopień trafności decyzji i możliwość optymalnego wykorzystania w okresach kiedy mamy spadki na giełdach.

Mając więc  wcześniejsze systemy dla funduszy akcyjnych polskich, możemy optymalnie i bezpiecznie zarządzać naszymi funduszami.

Powyższe, oraz wiele innych systemów można otrzymywać na bieżąco w ramach rozszerzonego abonamentu dostępnego na moim portalu www.inwestujwfunduszach.pl.

Komentarze (0)
Jakie stopy zwrotu pozwolą uzyskać wskaźniki SMA,EMA,DEMA ?
 Oceń wpis
   

Dotarliśmy do najbardziej popularnych wskaźników - średnich kroczących. Do niedawna trochę były niedocenione. Poszukując lepszych wskaźników pozostawiono je trochę na boku - myślano chyba, że stosując coraz bardziej wyszukane metody dzięki dostępności systemów komputerowych otrzyma się bardziej skuteczne systemy zarządzające transakcjami giełdowymi.

Prawda jest chyba inna - od pewnego czasu można zauważyć powrót do najprostszych postaci wskaźników. Jak zobaczymy posiadają one wiele dodatkowych wariantów obliczania dzięki czemu osiągają wciąż najwyższe efektywności.

Na początek trochę opisów.

Dwa następne typy średnich to podwójnie wygładzana - DEMA i potrójnie wygładzana - TEMA.

Aby nie przedłużać analizy i optymalizacji wykorzystałem dla oceny poszczególnych średnich SMA, EMA i DEMA od razu trzy możliwe funkcje: wiązkę tolerancji - zakładając optymalny korytarz dopuszczanych zmian wartości bez naszej reakcji, oraz przesunięcie krzywych do przodu o kilka sesji.

Nie chwaląc się muszę jednak stwierdzić, że nie znalazłem wcześniejszego zastosowania wykorzystywanych przeze mnie interpretacji - granic plus - minus oraz przesunięć w czasie.

Zapraszam do wykresów.

Okres optymalizacji obejmuje oczywiście lata 1999 do dzisiaj przy analizie funduszu akcji Legg Mason Akcji. Wykresy mamy dla zakresu od  2007 roku. Rentowności obejmują tylko efekt wynikający z zakupu i sprzedaży naszego funduszu Legg Mason Akcji - nie ma tutaj efektu wykorzystania funduszu bezpiecznego. Zasady są stałe dla wszystkich optymalizacji.

Na powyższym wykresie mamy 4 pozycje.

Pozycja nr 1 to stosowana ostatnio przeze mnie wersja OPI-max.

Dla przyjętych parametrów rentowność w tym teście wyniosła 509%, czyli śrr=16,8% i ilość zakupów 23.

Pozycja nr 2 to optymalna wersja średniej typu MA lub inaczej SMA.

Całkowita rentowność wyniosła 674%, czyli średnia roczna rentowność 19,3 %. Ilość zakupów 34.

Pozycja nr 3 to optymalna wersja średniej typu EMA.

Całkowita rentowność wyniosła 716%, czyli śrr = 19,8% a ilość zakupów 28.

Pozycja nr 4 to optymalna wersja średniej typu DEMA.

Całkowita rentowność wyniosła 603%, czyli śrr = 18,3%, a ilość zakupów 38.

Jak widzimy najlepszą efektywność otrzymaliśmy dla średniej typu EMA  i jest ona najwyższa jaką dały nam wszystkie analizowane wskaźniki. Niewiele gorszy wynik dała średnia SMA ale nadal pozostawiając inne wskaźniki z tyłu. Jeżeli uwzględnimy jeszcze ilość występujących zakupów przewaga tych dwóch wskaźników nad pozostałymi jest zdecydowana.

Porównując otrzymaną optymalną średnią ze stosowaną jako OPI-max możemy zyskać na średniej rocznej rentowności około 3,0%.

Pamiętać jednak musimy, że parametry dla OPI zostały dobrane wg analizy indeksu WIG20 i obejmowały okres od 2000 roku.

W drugim etapie sprawdziłem jak zachowują się optymalne wskaźniki otrzymane za okres 12 lat, w okresie od początku 2009 roku.

Dla średniej typu MA parametry określone wcześniej okazały się nadal najlepsze - śrr wyniosła za okres od początku 2009 roku 35,0%.

Dla średniej EMA parametry optymalnej krzywej zmieniły się i pozwoliły podnieść śrr z 34,4% (za okres od 2009 r) do 36,7%.

Dla średniej DEMA także nowe parametry średniej pozwoliły podnieść śrr z 20,2% do 37,6 %.

Przebiegi dla okresu od 2009 roku z nowymi parametrami przedstawia następny wykres.

A jak sprawdzają się optymalne średnie za okres od 2009 roku - w całym badanym okresie od 1999 roku - w następnym poście.

 

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?