Technika ICHIMOKU a inwestycje w fundusze - rewelacja.
 Oceń wpis
   

Jak wcześniej przedstawiałem wszystkie analizowane przeze mnie wskaźniki wykorzystywane w analizie technicznej przez inwestorów miały niższą efektywność niż średnie kroczące wykorzystywane w systemie OPI.

Szukając jednak dalej jeszcze lepszych systemów sięgnąłem przez coraz częściej wykorzystywany system zwany Techniką Ichimoku.

Technika ta została opracowana jeszcze przed II wojną światową ale pierwszy podręcznik zawierający kompletny opis zastosowania tej metody ukazał się dopiero w 1968 roku.

Wskaźnik ten, to kompletny system handlowy, określający obszary wsparcia i oporu wykresu cenowego, wraz z sygnałami otwarcia pozycji, czyli zakupu instrumentu finansowego. Wskaźnik znajduje zastosowanie praktycznie na wszystkich rynkach finansowych: od akcji, poprzez obligacje, waluty, indeksy, opcje aż po towary. Samo słowo Ichimoku może być przetłumaczony jako "jedno spojrzenie", a rysunek stworzony przy zastosowaniu tej techniki można przetłumaczyć jako "jedno spojrzenie na wykres ceny równowagi" lub też "ujęcie panoramiczne".

Unikalność Ichimoku polega na opóźnianiu w czasie jednych wykresów a przyspieszaniu innych, przez co otrzymujemy pełen panoramiczny pogląd na aktualną sytuację.

Wykres wskaźnika składa się z pięciu linii, które w swej charakterystyce są bardzo podobne do średnich kroczących bazujących na cenach maksymalnych i minimalnych w określonych zakresach czasowych.

Przechodzę jednak do konkretów. Analizując możliwość wykorzystania techniki Ichimoku okazało się, że nie jest to takie prostę - system ten generuje co najmniej sześć sygnałów oraz okoliczności ich otoczenia - pod chmurką, w chmurce czy nad chmurką.

Po wielu próbach udało mi si znaleźć takie uwarunkowania, które umożliwiły w sposób mechaniczny określać sygnały zakupu i sygnały sprzedaży najbardziej optymalne.

Na poniższych wykresach widzimy porównanie sygnałów generowanych przez system OPI-max oraz Ichimoku od 2009 roku.

Na pierwszy rzut oka widzimy, że sygnały zakupów są blisko siebie ale sygnały sprzedaży w systemie Ichimoku są wcześniej i najczęściej zdążą przed spadkami wartości funduszu, czego w zasadzie nie potrafił wykazać żaden wskaźnik. System OPI także zakładał pewną barierę spadku wartości do sygnału sprzedaży - przez co traciliśmy do samego momentu wygenerowania sprzedaży.

Technika Ichimoku dzięki wyznaczaniu wcześniejszych sygnałów sprzedaży umożliwiła podwyższyć efektywność naszego zarządzania inwestowaniem w funduszach - np. dla prezentowanego na wykresach funduszu UniKorona Akcji nawet ponad 10 % średnio w roku. Wynik jest imponujący. Dzięki temu systemowi unikniemy także praktycznie ryzyka straty - występuje bardzo rzadko i jeśli wystąpi jest bardzo niska.

Oczywiście cała trudność polegała na odpowiedniej interpretacji sygnałów jakie generuje ta technika.

Bardzo istotna jest także inna właściwość tego systemu - jest jeden zestaw wykorzystywanych parametrów dla wszystkich instrumentów, a w naszym przypadku umożliwia analizę każdego funduszu przy tych samych parametrach systemu.

Sprawdza się także zarządzanie funduszami akcyjnymi krajowymi uniwersalnymi i MiŚ sp. przy pomocy analizy indeksu WIG20.

Komentarze (0)
Systemy zarządzania na bazie danych historycznych.
 Oceń wpis
   

Wielokrotnie spotykam się z opinią, że strategie inwestowania oparte na danych historycznych mijają się z prawdą. Osoby te albo nie maja do nich zaufania albo wręcz twierdzą, że są to jedynie chwytliwe materiały aby pozyskać sobie nowych klientów.

Co ciekawe, osoby te jednocześnie stosują wiele instrumentów zbudowanych na bazie danych historycznych - przecież większość wskaźników stosowanych w analizach technicznych na rynkach finansowych opracowane są na bazie danych z przeszłości.

Oczywiście nie ma idealnego wskaźnika, który przewidział by przyszłość na rynkach w 100 % - ale celem opracowania takiego wskaźnika jest, aby na tyle przewidzieć zachowanie się instrumentu (akcji, funduszu..) w przyszłości, żeby w efekcie otrzymywać optymalnie duże zyski w wyniku jego stosowania.

Czytałem książki kilkunastu najlepszych traderów na rynkach finansowych i okazało się, że praktycznie każdy stosował inne strategie w swoim inwestowaniu, a wszyscy uzyskiwali wysokie zyski. Mam tutaj dwa podstawowe wnioski. Jeżeli opracujemy strategię która będzie się sprawdzała na danych historycznych to sprawdzi się także w przyszłości. Jest jednak dodatkowy warunek - trzeba tą strategię stosować konsekwentnie bez zbędnych modyfikacji (chyba, że modyfikacje potwierdzą się na danych historycznych).

Szukając ostatnio nowych strategii pod okres kiedy mamy trend boczny, jak mamy od stycznia 2010 roku, opracowałem strategię o nowych parametrach która w badanym okresie dała by lepsze efekty, ale jak zauważył jeden z czytelników, strategia ta nie sprawdziła by się wcześniej ani nie sprawdzi się kiedy zmieni się charakter naszego rynku. Można to będzie zobaczyć na poniższym rysunku.

Aby sprawdzić jak zachowuje się strategia opracowana na danych historycznych w dalszym okresie, opracowałem parametry strategii za okres od roku 1998 do końca 2008, zakładając, że będę tą strategię stosował od początku 2009 roku.

Do analizy wybrałem jeden konkretny fundusz UniKorona Akcji.

Dla badanego okresu otrzymałem określone parametry metody OPI i otrzymałem całkowity wzrost 446 % przy średniej rocznej rentowności (śrr) 15,3 %.

Sprawdzając tą strategią wyniki za okres do 16 września 2010 roku wzrost całkowity wyniósł 743 % a śrr wyniosła a 16,9 %.

Za okres od 1 stycznia 2009 roku wzrost wyniósł 61,7 % a śrr 32,7 %.

Aby poprawić strategię za lata 1998 – 2008 sprawdziłem jak się zmieni uwzględniając nowy zakres czasowy. Za okres od 1998 roku do 30 czerwca 2009 roku okazało się, że otrzymałem te same parametry jak wcześniej. Korygując czas historyczny do końca 2009 roku i dalej do 30 czerwca 2010 roku otrzymywałem nadal te same parametry strategii.

Tutaj byłem w zasadzie sam zaskoczony takimi wynikami. Okazało się, że wcześniejszy okres 11 lat był wystarczający aby określić optymalny plan.

A jaki wynik osiągnęła strategia ogólna OPI-max oparta na WIG20 ?

Do końca 2008 roku otrzymałem wzrost całkowity 351 % przy śrr 13,4 %. Za okres 2009 do dzisiaj 71,6% przy śrr 37,2 %. A za cały okres od 1998 roku do dzisiaj wzrost całkowity wyniósł 639 % i śrr 15,8 %.

Dalej opracowałem strategię na bazie danych od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2010 roku. Otrzymałem teraz już inne parametry które pozwoliły by uzyskać wzrost od 1 stycznia 2009 roku do dzisiaj 91,3 % przy śrr 46,5 %.

Licząc wg nowej strategii wynik od 1998 roku otrzymałem wzrost 383 % i śrr 12,2 %. To potwierdza, że zbyt krótkie okresy badawcze nie wyznaczą nam optymalnej strategii.

Na pierwszym rysunku mamy trzy wykresy w okresie 2009 do dzisiaj określające momenty konwersji. Najwyżej jest wynik dla systemu OPI-max, poniżej dla systemu dla samego funduszu UniaKorona Akcji oraz najniżej dla optymalizacji okresu 2009 do dzisiaj. Na rysunkach tych możemy zobaczyć na ile przesuwały się sygnały konwersji zależnie od strategii.

Na następnym rysunku mamy wykres dla OPI 2009-2010 i OPI 2010. Jak widzimy, co wcześniej wspomniałem, OPI 2010 w roku 2009  już by się  nie sprawdził – mieli byśmy zbyt często niepotrzebne sygnały konwersji.

Wniosek z przedstawionych wyliczeń jest prosty i oczywisty – budowa strategii na bazie danych historycznych jest całkowicie zasadna i sprawdza się w bieżącym zarządzaniu, jeżeli jest zbudowana na odpowiednio długim okresie czasowym.

W kwestii założeń do wyliczeń. Obliczenia zostały wykonane dla pojedynczego funduszu – nie ma tutaj efektu wypełnienia przerw funduszami bezpiecznymi. Wartości jednostek uczestnictwa do wyliczenia wzrostów dobrano 2 dni po wystąpieniu sygnału konwersji.

Na koniec – myślę że wszyscy oportuniści i niedowiarkowie powinni się wstydzić - bo albo nie rozumieją zasad tworzenia systemów optymalizujących albo nie wyciągają odpowiednich wniosków z tego co robią.

 

Komentarze (1)
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
 Oceń wpis
   

W trakcie występowania trendu bocznego mamy do czynienia z krótkotrwałymi wzrostami o małym wskaźniku wzrostu - przez co większość systemów mających zbyt długie czasy reakcji nie jest w stanie określić jednocześnie szybko sygnału zakupu, a potem sygnału sprzedaży. Jeden i drugi sygnał powinien być potwierdzony, bo mając poślizg 2 do 3 dni między decyzją a realizacją nie bylibyśmy w stanie nadążyć za zmianami.

Jak zmieniały się wartości funduszy od marca pokazuje nam poniższy wykres.

Jak widzimy powyżej, od 3 marca WIG20 mieścił się w zakresie wzrostów między -3,5 % a 10,5 % - czyli pełna amplituda wyniosła około 14 %. Fundusze na szczęście dzięki ostatnim wzrostom mieściły się między -1% a 20% (najlepszy). Z zasady zarabianie na tak małych zmianach wartości jest bardzo utrudnione.

Jeżeli ktoś nie ma możliwości opracowania we własnym zakresie optymalnego systemu transakcji dla swoich funduszy, skorygowanego np. do najnowszego okresu ( od początku 2010 roku), sprawdźmy inny prosty system inwestowania stosowany także często na giełdzie.

Na poniższych wykresach widzimy efekty stosowania systemu OPI-max w tym roku. Mamy tam określone momenty konwersji, wartości WIG20 w dniu wystąpienia sygnału konwersji oraz wartość WIG20 w dniu realizacji zlecenia konwersji. W dniach sprzedaży wyliczone są osiągnięte wzrosty od zakupu. Zbyt małe wzrosty przy trendzie bocznym powodują małe zyski.

Dla poprawy efektywności skorygowałem system dla WIG20 do okresu od stycznia 2010 roku. Efekty jego ewentualnego stosowania widzimy na następnym wykresie. Co ciekawe, daje on sygnały zakupu funduszy akcji w tych samych dniach ale przyśpiesza sygnały sprzedaży - dzięki czemu mamy o wiele lepsze efekty na inwestycjach.

Wracając do metody małych kroków - za dzień zakupu funduszy akcyjnych przyjmujemy oczywiście sygnały zgodne z systemem OPI. Moment sprzedaży określamy jednak w inny sposób.

Badamy na bieżąco przyrosty na indeksie WIG20 od dnia w którym nastąpiła realizacja zlecenia konwersji do dnia wystąpienia np. wartości 5 % - po przekroczeniu tej wartości, bez względu na to, co dzieje się na rynkach giełdowych, zlecamy konwersję dla naszych funduszy akcyjnych.

Następny zakup robimy oczywiście znowu zgodnie z sygnałem systemu OPI. Pierwszy sygnał zakupu nastąpił 3 marca a drugi 13 lipca.

Poniższe wyliczenia pokazują jak zmieniały się przyrosty WIG20 i wybranych funduszy w okresie od 3 marca do 7 maja kiedy nastąpiła ich sprzedaż.

Jak widzimy wzrost WIG20 powyżej 5,0 % nastąpił 1 kwietnia i wyniósł w tym dniu 6,8 %. Po 2 dniach po realizacji zlecenia konwersji wzrost WIG20 wyniósł 7,2 % a wzrosty przykładowych funduszy wyniosły od 6,2 do 9,4 %.

Gdybyśmy czekali do sygnału konwersji wg systemu OPI - do 5 maja,  wzrosty były by od -0,7 do +5,1 %.

Następny sygnał konwersji wystąpił 13 lipca.

Po 13 lipca WIG20 przekroczył wzrost o 5 % w dniu 2 sierpnia. W momencie realizacji zlecenia konwersji jego wzrost wyniósł 6,7% a na naszych funduszach od 3,2 do 6,2 %.

Dokonując kolejnego zakupu teraz zgodnie z zoptymalizowaną strategią OPI do roku 2010 - jesteśmy 14 września do przodu o następne 1,1 %.

Ponieważ nie wystąpił jeszcze sygnał sprzedaży zgodnie z systemem OPI-max, obecny wzrost WIG20 wynosi 6, 6 % a wzrosty naszych funduszy wynoszą od 3,7 do 9,7 %.

Teraz zachodzi oczywiście pytanie - czy kontynuować inwestycję czy dokonać konwersji, zadawalając się aktualnymi wynikami ?

System ten ma także inny plus - jeżeli fundusze będą dalej rosły to skorzystamy na tym dalszy wzrost, a jeżeli zaczną maleć - trochę stracimy, ale zostaniemy jeszcze na plusie. Czekając na sygnał systemu możemy niestety zarobić bardzo mało albo nawet stracić, Jest to oczywiście konsekwencją trendu bocznego, kiedy krótkoterminowe wzrosty są niewielkie.

Oczywiście bardzo istotnym elementem jest tutaj  moment zakupu, który powinien być określony koniecznie wg systemu który oznaczy prawidłowy trend.

Komentarze (4)
Trend boczny - czy system OPI może nam pomóc ?
 Oceń wpis
   

Zanim dojdziemy do taktyki małych kroków zbadajmy, co można uzyskać wykorzystując system OPI optymalizując przy jego pomocy nasze bazy (WIG20, sWIG80) za okres od stycznia 2010 roku - czyli okres trwania trendu bocznego.

Szukając różnych metod na sposób zarządzania funduszami w okresie jaki mamy ostatnio, sprawdziłem, czy okres od stycznia 2010 roku jest wystarczająco długi aby system optymalizujący dał pozytywne wyniki.

Przeprowadziłem więc optymalizację systemu dla wszystkich indeksów naszej giełdy - WIG, WIG20, MWIG40 oraz sWIG80.

Jako wskaźniki wybrałem wszystkie wcześniej analizowane i wstępna selekcja wykazała, że najlepsze są jednak średnie kroczące. Przeliczyłem więc optymalizacje dla średnich SMA, EMA i DEMA.

Wyniki krzywych przedstawiam na wykresach poniżej.

Powyżej mamy optymalizacje dla WIG20. Pierwszy od góry to wskazania systemu OPI-max.

Jak widzimy nowe optymalizacje potwierdziły konwersję z 12-13 lipca ale dodały nowe umożliwiając dodatkowe zyski.

I tak System Transakcyjny z MA pozwolił na zysk w tym roku 14,1 % ( ś=18,3%),

EMA dała zysk w tym roku 11,6 % (śrr=18,3%),

DEMA dała  zysk w tym roku 17,8% (śrr=28,4%).

Teraz poniżej optymalizacje dla sWIG80.

Otrzymane zyski w tym roku wyniosły dla MA 13,6% (21,5%), dla EMA 13,1% (20,6%), dla DEMA 15,4% (24,5%).

 A jakie efekty dał system na bazie WIG20 dla  funduszu np Legg Mason Akcji - wykres poniżej.

Dla OPI-max zysk jest 3,4%, dla ST MA 7,0%, dla ST EMA 6,6%, dla DEMA 1,9%.

To mamy przykład na średnim funduszu. Dla Avivy Nowych Spółek zysk z OPI-max 8,5%, przy ST MA 15,1%, przy ST EMA 14,9%.

A co nam da zoptymalizowanie indywidualne danego funduszu - np Avivy Nowych Spółek ?

Poniżej mamy zachowanie się Avivy NS dla ST na bazie WIG20.

A teraz wykres Avivy NS dla systemów na swojej bazie.

Zyski wzrosły na ST MA do 21,6% (śrr=38,4%), a dla ST EMA do 20,1 %.

Na wykresach widzimy jak poszczególne systemy transakcyjne generują nowe sygnały konwersji dzięki którym można uzyskać znaczną poprawę rentowności.

Nie będę się bardziej rozpisywał bo wszystko widzimy na wykresach. Zakładam, że wszyscy macie możliwość podglądania wykresów w ich naturalnej wielkości.

Mamy tutaj jeszcze jedno potwierdzenie, jak bardzo przydatny jest system oparty na optymalizacji sygnałów konwersji przy pomocy zasady OPI (Optymalnego Planu Inwestowania), który wykorzystuje analizę przypadków które zaszły w określonych okresach i sytuacjach na rynku giełdowym i buduje na tej bazie odpowiednie krzywe kroczące.

cdn.

Komentarze (0)
Trend boczny - może taktyka małych kroków ?
 Oceń wpis
   

Od dłuższego już czasu rynki giełdowe i co za tym idzie nasze fundusze nie pozwalają nam praktycznie wiele zarobić. Wartości funduszy mieszczą się w zasadzie w kilku procentach swoich zmian.

Analizując zmiany wartości funduszy akcji od 5 marca tego roku (moment konwersji w fundusze akcji) WIG 20 zamknął swoje zmiany w 14 % (-5% do 9%). Najlepsze fundusze także nie przekroczyły granic zmian 14%. AVIVA nowych Spółek oscylowała między 0 a 13 %, Idea Akcji między 0 a 14 % i Fortis Akcji miedzy 0 a 13,5 %. Pozostałe fundusze mieściły się w granicy -5% a 10 %.

Analizując okres między konwersjami 5 marca i 7 maja ( dni realizacji), maksymalne wartości wzrostów wystąpiły 30 kwietnia i wyniosły do 13% Funduszu Aviva Nowych Spółek i od 5% do 11,5 % pozostałych funduszy. W dniu realizacji konwersji 7 maja wzrosty wyniosły już tylko max 5,12 % dla Avivy Nowych Spółek a część spadła nawet do poziomu -2% czyli bez szans na naszą reakcję.

Czyli średnio można było zarobić około 3 do 4%.

Okres między 7 maja a 10 lipca to wybitnie trend boczny - zmiany na funduszach oscylowały między +6,5 %% a -4 % w  krótkich odstępach czasu.

    Dopiero od 2-3 lipca nastąpił wzrost trwający do 5 sierpnia gdzie pełny przyrost na wartościach funduszy wyniósł znowu około  13 %.

12 lipca nasz system wskazał sygnał konwersji i zakup funduszy akcji z datą realizacji zlecenia konwersji w dniu 15 lipca pozwoliła osiągnąć wzrost około 7%  dla najlepszego funduszu a większość funduszy osiągnęła wzrost 2 do 5 %.

Po 6 sierpnia nastąpiły znowu spadki i 31 sierpnia byliśmy na wartościach wzrostów od 15 lipca od -1,5% do +4 %.

Zachodzi oczywiście pytanie, czy można było w okresie od 5 maja do 31 sierpnia coś zarobić na funduszach ?

Dalszy ciąg w następnym poście - w między czasie proszę o propozycje czytelników.

Komentarze (1)
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?