Systemy dla funduszy dolarowych i złota.
 Oceń wpis
   

Po analizach efektywności badanych wskaźników  dla budowania mechanicznych systemów zarządzania funduszami krajowymi akcji myślę, że powinniśmy sprawdzić jak zachowują się te wskaźniki w przypadku funduszy zachowujących się przeważnie odwrotnie do zachowań naszego indeksu WIG.

Do analizy wybrałem UniDolar Obligacji, PIONEER Obligacji Dolarowych, PIONEER Obligacji Dolarowych Plus i DWS Gold.

Jak zachowywały się te fundusze na tle WIG20 od 2009 roku przedstawia poniższy wykres.

Na wykresie tym widzimy jak często fundusze dolarowe wzrastały kiedy mieliśmy spadki na WIG20. Ale nie zawsze jest to regułą i aby odpowiednio z korzyścią wykorzystać te fundusze, powinniśmy opracować indywidualne systemy zarządzania nimi.

Poniżej przedstawiam optymalne systemy otrzymane w ten sam sposób jak robiłem wcześniej, ale ograniczyłem się tylko do średnich kroczących SMA.

 

Jak widzimy otrzymane systemy dają wysoki stopień trafności decyzji i możliwość optymalnego wykorzystania w okresach kiedy mamy spadki na giełdach.

Mając więc  wcześniejsze systemy dla funduszy akcyjnych polskich, możemy optymalnie i bezpiecznie zarządzać naszymi funduszami.

Powyższe, oraz wiele innych systemów można otrzymywać na bieżąco w ramach rozszerzonego abonamentu dostępnego na moim portalu www.inwestujwfunduszach.pl.

Komentarze (0)
Jakie stopy zwrotu pozwolą uzyskać wskaźniki SMA,EMA,DEMA ?
 Oceń wpis
   

Dotarliśmy do najbardziej popularnych wskaźników - średnich kroczących. Do niedawna trochę były niedocenione. Poszukując lepszych wskaźników pozostawiono je trochę na boku - myślano chyba, że stosując coraz bardziej wyszukane metody dzięki dostępności systemów komputerowych otrzyma się bardziej skuteczne systemy zarządzające transakcjami giełdowymi.

Prawda jest chyba inna - od pewnego czasu można zauważyć powrót do najprostszych postaci wskaźników. Jak zobaczymy posiadają one wiele dodatkowych wariantów obliczania dzięki czemu osiągają wciąż najwyższe efektywności.

Na początek trochę opisów.

Dwa następne typy średnich to podwójnie wygładzana - DEMA i potrójnie wygładzana - TEMA.

Aby nie przedłużać analizy i optymalizacji wykorzystałem dla oceny poszczególnych średnich SMA, EMA i DEMA od razu trzy możliwe funkcje: wiązkę tolerancji - zakładając optymalny korytarz dopuszczanych zmian wartości bez naszej reakcji, oraz przesunięcie krzywych do przodu o kilka sesji.

Nie chwaląc się muszę jednak stwierdzić, że nie znalazłem wcześniejszego zastosowania wykorzystywanych przeze mnie interpretacji - granic plus - minus oraz przesunięć w czasie.

Zapraszam do wykresów.

Okres optymalizacji obejmuje oczywiście lata 1999 do dzisiaj przy analizie funduszu akcji Legg Mason Akcji. Wykresy mamy dla zakresu od  2007 roku. Rentowności obejmują tylko efekt wynikający z zakupu i sprzedaży naszego funduszu Legg Mason Akcji - nie ma tutaj efektu wykorzystania funduszu bezpiecznego. Zasady są stałe dla wszystkich optymalizacji.

Na powyższym wykresie mamy 4 pozycje.

Pozycja nr 1 to stosowana ostatnio przeze mnie wersja OPI-max.

Dla przyjętych parametrów rentowność w tym teście wyniosła 509%, czyli śrr=16,8% i ilość zakupów 23.

Pozycja nr 2 to optymalna wersja średniej typu MA lub inaczej SMA.

Całkowita rentowność wyniosła 674%, czyli średnia roczna rentowność 19,3 %. Ilość zakupów 34.

Pozycja nr 3 to optymalna wersja średniej typu EMA.

Całkowita rentowność wyniosła 716%, czyli śrr = 19,8% a ilość zakupów 28.

Pozycja nr 4 to optymalna wersja średniej typu DEMA.

Całkowita rentowność wyniosła 603%, czyli śrr = 18,3%, a ilość zakupów 38.

Jak widzimy najlepszą efektywność otrzymaliśmy dla średniej typu EMA  i jest ona najwyższa jaką dały nam wszystkie analizowane wskaźniki. Niewiele gorszy wynik dała średnia SMA ale nadal pozostawiając inne wskaźniki z tyłu. Jeżeli uwzględnimy jeszcze ilość występujących zakupów przewaga tych dwóch wskaźników nad pozostałymi jest zdecydowana.

Porównując otrzymaną optymalną średnią ze stosowaną jako OPI-max możemy zyskać na średniej rocznej rentowności około 3,0%.

Pamiętać jednak musimy, że parametry dla OPI zostały dobrane wg analizy indeksu WIG20 i obejmowały okres od 2000 roku.

W drugim etapie sprawdziłem jak zachowują się optymalne wskaźniki otrzymane za okres 12 lat, w okresie od początku 2009 roku.

Dla średniej typu MA parametry określone wcześniej okazały się nadal najlepsze - śrr wyniosła za okres od początku 2009 roku 35,0%.

Dla średniej EMA parametry optymalnej krzywej zmieniły się i pozwoliły podnieść śrr z 34,4% (za okres od 2009 r) do 36,7%.

Dla średniej DEMA także nowe parametry średniej pozwoliły podnieść śrr z 20,2% do 37,6 %.

Przebiegi dla okresu od 2009 roku z nowymi parametrami przedstawia następny wykres.

A jak sprawdzają się optymalne średnie za okres od 2009 roku - w całym badanym okresie od 1999 roku - w następnym poście.

 

Komentarze (0)
Jakie stopy zwrotu pozwala uzyskać wskaźnik %K%D ?
 Oceń wpis
   

Kolejnym bardzo popularnym wskaźnikiem wykorzystywanym do analizy technicznej przez inwestorów rynków finansowych jest oscylator stochastyczny %K%D. Bliższe informacje na jego temat podaję poniżej.

Zgodnie z powyższymi danymi przeprowadziłem analizę i optymalizację tego oscylatora dla dwóch podstawowych interpretacji. Dla przypadku, kiedy momenty konwersji wskazywane są przez wzajemne przecięcia krzywej %K i %D oraz przecięcia tych krzywych z poziomami między 20 a 80%.

Powyższy wykres przedstawia sześć pozycji.

Pozycja nr 1 to wykres systemu OPI-max z momentami konwersji. Badany okres to lata od początku 1999 roku. Wykres obejmuje zakres od początku 2009 roku.

Pozycja nr 2 to przypadek najczęściej stosowanej postaci analizowanego wskaźnika - dla parametrów 8, 3 i 3. Rentowność w przypadku wykorzystania tego wskaźnika dla funduszu akcyjnego Legg Mason Akcji od 1999 roku wyniosła 134 % przy średniej rentowności rocznej 7,6%. Ilość konwersji wyniosła jednak 350. Jak widzimy, ta opcja zupełnie nie pasuje dla naszych potrzeb.

W pozycji nr 3  mamy przypadek optymalnej postaci naszego wskaźnika przy jego interpretacji polegającej na wzajemnym przecinaniu się krzywej %K i %D. Dla otrzymanych parametrów 16, 30 i 2 rentowność całkowita wyniosła 410%, (śrr = 15,1%) a ilość konwersji niestety nadal duża : 198.

W następnej pozycji nr 4 mamy optymalny przypadek przy wykorzystaniu przecięcia się krzywych %K i %D z wartościami granicznymi między 20% a 80%.

Rentowność maksymalna wyniosła 619 % , śrr=18,5% a ilość konwersji 83 przy wykorzystaniu wartości granicznych 60% i 20%. Ilość konwersji mamy jednak nadal wysoką.

W pozycji nr 5 mamy przypadek dla parametrów 16, 8 i 6 dla granic 60% i 20% - rentowność całkowita wyniosła 556%, śrr=17,6% a ilość konwersji 40. Jest to optymalny przypadek dla naszych potrzeb.

W pozycji nr 6 przedstawiam ciekawy przypadek - dla 7 konwersji otrzymaliśmy rentowność całkowitą 513 % (śrr = 16,9%). Parametry wyniosły 8, 20 i 2 przy granicach 80% i 20%.

Na wykresie są przedstawione zielone i czerwone linie dla zaznaczenia momentów konwersji dla optymalnego przypadku z pozycji nr 5. Momenty konwersji powstają przy przecięciu przez krzywą %D z linią 20% - sygnał sprzedaży, oraz przy przecięciu linii %K z linią 60% dla sygnału zakupu.

 

Komentarze (0)
Jakie stopy zwrotu pozwala uzyskać wskaźnik MACD ?
 Oceń wpis
   

Drugim bardzo popularnym wskaźnikiem stosowanym przez inwestorów różnych rynków finansowych jest MACD. Krótki jego opis przedstawiam poniżej.

W wyniku analizy i optymalizacji otrzymałem następujące wyniki:

Na wykresie widzimy trzy wersje wskaźnika MACD na tle wykresu OPI-max na górze rysunku.

W pierwszej pozycji wskaźnika MACD mamy jego wersję najpopularniejszą dla wartości parametrów 12, 26 i 9. Dla tych parametrów w przypadku naszego funduszu Legg Mason Akcji rentowność całkowita od 1999 roku wyniosła 284 % i odpowiednio średnia roczna rentowność 12,3 %. Ilość zakupów wyniosła 110. Jak widzimy mamy tutaj za dużo zakupów i wynik rentowności też jest skromny.

Najlepsza rentowność wyszła dla parametrów 25, 49, 6 i wyniosła 327 %, śrr = 13,3 % i ilość zakupów 78.

Dla nas interesująca wersja dla ilości zakupów 56, parametry wyniosły 25, 50, 12 a rentowność całkowita 293 %, śrr = 12,5 %.

Momenty zakupów wyznaczone są przez przejście białego wykresu przez linię zero.

Na wykresie przedstawiłem dodatkowo linie które wyznaczają punkty konwersji dla ostatniej wersji wskaźnika MACD.

Jak widzimy często potwierdzają sygnały systemu OPI ale wprowadzają także dodatkowe sygnały nawet w okresie kiedy wartość funduszu wzrasta (np od września 2009 r do stycznia 2010 r).

Należy więc w naszym przypadku (dla funduszy) wykorzystywać  ten wskaźnik jako potwierdzenie sygnału otrzymanego z systemu OPI.

Komentarze (1)
Jakie stopy zwrotu pozwala uzyskać wskaźnik RSI ?
 Oceń wpis
   

Dla sprawdzenia, czy system OPI jest najbardziej skutecznym systemem wspomagającym aktywne zarządzanie inwestowania w funduszach inwestycyjnych, postanowiłem wykorzystać profesjonalne narzędzie stosowane przez inwestorów - program Amibroker.

Program ten umożliwia budowanie wszelkich wskaźników jakie sobie wymyślimy, analizę ich skuteczności, opracowywanie mechanicznych systemów inwestowania oraz optymalizację parametrów jakie stosujemy w ramach naszej strategii.

Na początek przyznam się, że budowę systemu OPI rozpocząłem bez wcześniejszych analiz skuteczności szeroko znanych wskaźników, bo krzywe średnich kroczących było można najłatwiej liczyć przy pomocy arkusza kalkulacyjnego i przy pomocy arkusza kalkulacyjnego można wyliczać jednocześnie wiele innych funkcji niedostępnych w programach profesjonalnych.

Taką funkcją jest np. możliwość liczenia skuteczności inwestowania przy jednoczesnych zmianach rodzajów wybieranych funduszy, czy to akcyjnych czy bezpiecznych.

Ponieważ w efekcie otrzymałem bardzo dobre wyniki i zdecydowanie lepsze od stosowanych przez innych . pozostałem przy tej metodzie wykorzystującej arytmetyczne średnie kroczące.

Aby nasze wyniki były porównywalne założyłem analizę i optymalizację poszczególnych wskaźników dla znanego nam już funduszu Legg Mason od momentu jego wejścia na rynek, tj od stycznia 1999 roku.

Pamiętać także należy, że program liczy sygnały konwersji a my wykorzystujemy je do kupna albo sprzedaży naszego waloru, nie uwzględniając efektów między sprzedażą j.u. naszego funduszu a ponownym ich zakupem. Nie badamy więc efektów z zakupu funduszu bezpiecznego. Z analiz wynika, że efekty wykorzystania funduszu bezpiecznego pozwala dodać do średniej rocznej stopy zysku z funduszu akcji około 1 do 3 % rocznie.

Na początek przeanalizujemy wskaźnik RSI.

Dla oszczędności czasu opisy wskaźników przytaczam za innymi portalami.


Tutaj  wykorzystałem waluty.com.

A teraz efekty naszej analizy.

Na powyższym rysunku mamy w pozycji 1 wykres przebiegu wartości j.u. naszego funduszu Legg Mason. Pozycje  2 do 5 to wykresy naszego wskaźnika RSI w "ubarwionej" przeze mnie formie.

Wykres 2 przedstawia zachowanie się RSI przy najpopularniejszej jego wartości parametru równej 9 i przy zaznaczonych zakresach wartości ponad 70 i poniżej 30. Dla naszej analizy wykorzystałem wariant dla granicy 50 - przekroczenie której wyznaczało punkty konwersji, zakupu zielona część i sprzedaży część czerwona.

Dla parametru równego 9 otrzymaliśmy rentowność całkowitą 470 % co dało średnią roczną stopę zwrotu 16,2 % ale jak widzimy wiele punktów konwersji bo 171 , czyli około 15 na rok.

Wykorzystując program optymalizujący otrzymałem wartość parametru równą 33 (wykres 4 ) dla której rentowność całkowita wyniosła 566 %, średnia roczna stopa zwrotu 17,8 % a ilość punktów konwersji 69 czyli około 6 na rok.

Dla drugiej popularnej wartości parametru równej 15 rentowność wyniosła 498 % i śrr 16,7 % przy 135 punktach konwersji ( 12 na rok ).

Jak widzimy, efektywność skorygowanego wskaźnika RSI jest wysoka i warto go wykorzystać. Potwierdza się także potrzeba dostosowania wartości  parametru wskaźnika do cech naszej inwestycji - dla nas jest najważniejszy czas inwestycji, czyli typ długoterminowy przy względnie małej ilości punktów konwersji.

O ile funkcje wskaźników używane w programie są automatyczne to programy zliczające rentowność i optymalizujące opracowałem  sam.

Komentarze (0)
Jakie mamy do wykorzystania systemy analizy technicznej ?.
 Oceń wpis
   

Jak wielokrotnie wykazywałem, zmienność wartości jednostek uczestnictwa jest nierozerwalnie powiązana z kursami akcji na giełdach. Jest to jednoznaczne z możliwością wykorzystania do analizy przebiegu wartości j.u. poszczególnych funduszy, narzędzi stosowanych do analizy technicznej wartości akcji. W jednym z postów przedstawiłem jak zachowują się podstawowe wskaźniki - MACD, ADX i oscylator stochastyczny %K%D.

Jak pamiętamy w wielu przypadkach wskazania wskaźników były zbliżone do momentów wskazywanych przez system OPI.

Dzisiaj przedstawię wskaźniki - systemy, które wykorzystują do swoich analiz kilka wskaźników jednocześnie.

Powyżej widzimy cztery złożone wskaźniki które w bardzo zbliżony sposób wskazują momenty konwersji - do wykorzystania ich trzeba mieć jednak profesjonalne programy.

Powyższe wskazania obejmują okres od grudnia 2009 roku.

Jak widzimy podobnie, jak wcześniejsze wskaźniki, ostatni sygnał konwersji jest koło 12-14 lipca, dokładnie zgodnie ze wskazaniem systemu OPI.

Obecnie jestem na etapie adaptacji powyższych systemów do wykorzystania w ramach mojego systemu.

Na dzień dzisiejszy mogę kontrolować wszystkie  fundusze przy pomocy systemu OPI,  sprawdzając jednocześnie potwierdzenie otrzymanych sygnałów powyższymi narzędziami.

Komentarze (0)
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?