Dlaczego aktywne zarządzanie i metoda OPI ?
 Oceń wpis
   

Ponieważ mamy nowych czytelników naszego bloga, a nie każdemu chce się cofać do pierwszych postów, przedstawiam powód i cel dla którego redaguje cały mój blog.

Jak wiemy, w czasie bessy większość osób które miały rozpoczęte swoje inwestycje w planach oszczędnościowych w ramach  produktów towarzystw ubezpieczeniowych czy zainwestowali bezpośrednio w TFI, stracili wiele na wartości swoich kapitałów. Straty te mogły wynieść nawet do 60%  swoich wkładów.

W związku z tą sytuacją wiele osób straciło całkowicie zaufanie do inwestycji w funduszach inwestycyjnych jako alternatywnego do banków i efektywniejszego źródła oszczędzania.

Większość tych osób nie miało jednak wiedzy, że ich oszczędzanie w funduszach bez aktywnego zarządzania tymi wkładami zdane jest na przypadek losu - na sytuację finansową panującą na rynku kapitałowym. Niestety ani towarzystwa ubezpieczeniowe ani towarzystwa funduszy nie stosują aktywnego zarządzania - a jedynymi mającymi takie możliwości są doradcy finansowi z których tylko garstka stosuje te techniki.

Dla "ratowania" naszych oszczędności, i co najważniejsze, umożliwienia zarządzania swoimi inwestycjami w funduszach każdej osobie, nawet nie specjalnie znającej się na funduszach, powstał system mailowego powiadamiania o potrzebie zastosowania konwersji w naszych funduszach w momencie zmiany trendu na rynku kapitałowym.

System ten był w zasadzie konsekwencją umożliwienia przez same towarzystwa, tak funduszy jak i ubezpieczeniowe, i powstające platformy inwestycyjne w internecie, zarządzania naszymi inwestycjami bezpośrednio przez nasze konta inwestycyjne  przez internet podobnie jak to robimy z naszymi kontami bankowymi.

Jakie możliwości daje nam zastosowanie aktywnego zarządzania inwestycjami w funduszach inwestycyjnych obrazuje nam poniższy rysunek.

Mamy tutaj zobrazowanie efektów trzech podstawowych systemów oszczędzania jakie stosowaliśmy do tej pory. Jako założenie mamy tutaj oszczędzanie, przez jednorazową wpłatę 1000 zł początkiem 2000 roku, jako lokatę bankową, inwestycję w fundusz bezpieczny (obligacyjny) i fundusz agresywny -  akcyjny.

Jak widzimy, o ile lokata bankowa i inwestycja w bezpieczny fundusz są bardzo stabilne w całym okresie czasu, tak inwestycja w fundusz akcyjny podlega bardzo dużym wahaniom.

Bank pozwolił nam zarabiać średnio w roku około 4,3 % a fundusz obligacji 7,1 %.

Fundusz akcyjny praktycznie do połowy 2003 roku dawał nam straty. Następny rok potrzebowaliśmy na przekroczenie efektów oszczędzania w banku, a dopiero po 5 latach przekroczyliśmy efekty oszczędzania w funduszu obligacji.

Oczywiście dzięki bardzo długiej hossie fundusz akcyjny pozwolił nam zarobić w połowie 2007 roku nawet 270 %, ale jeżeli nasze finanse zostały pozostawione dalej - a tak najczęściej się działo przy polisach wykupionych przecież na co najmniej 10 lat, wartość naszych oszczędności spadła do wartości z połowy 2005 roku - zazwyczaj o około 60 % do wartości z połowy 2007 roku.

Na dzień dzisiejszy stan średniej rocznej stopy zysku jest na poziomie 8,8 %.

A co obrazuje ta piękna czerwona krzywa powyżej - jest to efekt zastosowania aktywnej strategii zarządzania naszymi oszczędnościami w funduszach wykorzystując jedynie oba wcześniej przedstawione fundusze.

W prostych słowach, w odpowiednich momentach podmieniano fundusz akcyjny w fundusz obligacji i odwrotnie.

Aby aktywnie zarządzać trzeba jednak umieć określić momenty w których należy zastosować konwersję naszych funduszy - czyli kupowanie jednostek uczestnictwa funduszu akcyjnego w momencie powstania trendu wzrostowego i odwrotnie, w momencie zmiany trendu wzrostowego na trend spadkowy sprzedanie j.u. funduszu akcyjnego i zakup j.u. funduszu bezpiecznego, np. funduszu obligacji.

Właśnie do takiej analizy funduszy służy system OPI - Optymalny Plan Inwestycyjny, który wykorzystuje odpowiednio dopasowane krzywe średnich kroczących, do wyznaczania sygnałów określających newralgiczne momenty konwersji.

Określaniem tych sygnałów konwersji zajmuje się właśnie portal www.inwestujwfunduszach.pl, który poprzez mailowe powiadamianie przekazuje te informacje zainteresowanym.

Jak widzimy efekty zastosowania metody OPI są imponujące. Średnia stopa zysku wynosi na dzień dzisiejszy około 22,8 %.

Na tak wysoki wynik wpłynęła na pewno bardzo długa hossa, ale podstawowe zadanie tej metody to optymalne ograniczanie strat i maksymalne wykorzystanie wzrostów.

Metoda ta sprawdza się nie tylko od roku 2000 jak tutaj pokazałem, ale także od 1996 roku.

Nasz blog służy właśnie przybliżeniu wiedzy na temat wątpliwości jakie mają zainteresowani czytelnicy i bliższe wyjaśnienie zastosowanej metody w systemie OPI.

Komentarze (1)
Inwestowanie w fundusze zagraniczne - jak wybierać ?
 Oceń wpis
   

Wybór dobrych zagranicznych funduszy inwestycyjnych nie jest oczywiście trudne. Przeglądamy zestawienia wyników osiągniętych przez wszystkie fundusze lub ograniczamy się do tych które mamy w swoim TU lub na swojej platformie. Wg jakiego okresu oceniać - myślę, że najlepszy okres to 1 rok. Możemy sprawdzić także jak zachowywał się względem innych funduszy w sąsiednich okresach - półrocznym i dwuletnim. Dalej trzeba sprawdzić jakie minimalne wpłaty ten fundusz wymaga i oczywiście czy jest otwarty.

Dla ominięcia podatku powinno się dobrać do najlepszych funduszy akcji najlepsze fundusze obligacji dla tego samego TFI.

Poniżej przedstawiam przykładowe zestawienia z mBanku.

Fundusze akcji.

Fundusze obligacji.

Jak widzimy najlepsze wyniki mają fundusze HSBC jednak minimalne wartości pierwszych wpłat to 4000  zł.

Przed wejściem w któryś z tych funduszy powinniśmy sprawdzić na prostych wykresach jak zachowują się w czasie.

Jak widzimy większość tych funduszy ma bardzo dynamiczne zmiany swoich wartości. Nie jest więc obojętne w jakim momencie wchodzimy w wybrany, fundusz jeżeli nie chcemy zaraz na początku za dużo stracić. Niektóre z nich mają także największe wzrosty za sobą.

Do określenia momentu wejścia proponuje metodę wykorzystującą średnie kroczące - czyli system OPI. Najpierw wykres zmienności notowań funduszu HSBC GIF Turkey Equity i średniej kroczącej.

Jak widzimy już momenty przecięć obu krzywych sugerują momenty konwersji ale czy można je ograniczyć ? Sprawdzimy dodaniem granic "pasa tolerancji" w jakim pozwolimy zmieniać się wartościom funduszu.

Jak widzimy wprowadzenie granic "+" i "-" określające momenty kupna lub sprzedaży, oznaczone są żółtymi kółkami, ogranicza nam ryzyko większych strat i określenie momentu kiedy możemy wejść w ten fundusz.

Jakie efekty w cyfrach możemy osiągnąć stosując metodę OPI ?

Jak widzimy na wykresach obejmują one okres od 3 marca 2009 roku. W tym okresie wzrost wartości tego funduszu wyniósł 234 % - z wartości 9,79 EUR (3 marca 2009 r) do 22,93 EUR (23 lipca 2010 r). Widzimy także, że największe wzrosty na tym funduszu zakończyły się początkiem maja.

Analizując wzrosty wykorzystując metodę OPI - zakładając, że między sprzedażą a zakupem funduszu zmiany są zero, otrzymałem całkowitą rentowność 261 % a średnioroczna rentowność wyniosła 152 %.

Jak widzimy wykorzystanie metody OPI do indywidualnego zarządzania funduszami jest bardzo dobrym narzędziem. Najczęściej stosowane wchodzenie w fundusz wg dobrych wyników w okresie 7 do 14 dni powoduje stratę największych wzrostów które są zazwyczaj na początku każdej zmiany trendu.

Dalsze analizy w następnym poście.

Komentarze (1)
Na czym można więcej stracić - złym doborze funduszu czy ?
 Oceń wpis
   

W przypadku aktywnego  zarządzania inwestycją w funduszach inwestycyjnych zachodzi jedne z istotnych pytań - co jest ważniejsze: wybranie najlepszego funduszu czy wybór odpowiednich momentów konwersji?

Dla zbadania tego problemu wykorzystałem notowania w ostatnich 10 latach najlepszych,średnich i najgorszych funduszy akcyjnych, obligacyjnych i pieniężnych dla systemu OPI i systemu D+D - które wcześniej analizując, wykazywało o wiele mniejszą efektywność przy wielu przesunięciach sygnałów konwersji.

W wykresach poniżej pokazuję przebieg wartości funduszy akcyjnych, obligacyjnych i pieniężnych od 2000 roku.

Jak widzimy najlepszy fundusz akcji to:

UniKorona Akcji    +221,77 %   czyli 11,7 % średniorocznie;

średni to Legg Mason Akcji    +143,13 %   czyli  8,8 % średniorocznie;

najgorszy to  Pioneer akcji Polskich    +46,43 %  czyli  3,7 %  średniorocznie.

Dla funduszy obligacji:

najlepszy fundusz to  BPH Obligacji 2 i UniKorona Obligacji  odpowiednio 158,78% i 147,23 % rentowności i średniorocznie  9,5% i 9,0 %.

Średni fundusz to  Skarbiec Obligacji 106,67 % i średniorocznie  7,1 %;

Najsłabszy to  DWS Dłużnych Papierów Wartościowych +74,06 %; średniorocznie  5,4 %.

Dla funduszy pieniężnych:

najlepszy  to UniKorona Pieniężny +114,67 %; średniorocznie 7,5%,

średni fundusz to Skarbiec Pieniężny - Kasa 102,52 %; średniorocznie 6,9%,

najgorszy to Arka Ochrony Kapitału 93,37 %; średniorocznie 6,5%.

Dla zbadania wpływu doboru optymalnej pary i określonej metody równolegle przeliczono efekty zastosowania momentów konwersji uzyskanych przy pomocy metody OPI i metody D+D.

Powyższa tabela przedstawia efekty rentowności różnych układów funduszy: najlepszych, średnich i najgorszych, i ich wyników za 10,5 lat dla strategii OPI oraz dla strategii D+D.

Jak widzimy straty na rentowności średnio rocznej wynikłe z dobrania gorszej pary funduszy od UniKorona Akcji + BPH Obligacji 2 w inwestycji od 2000 roku stosując strategię OPI wyniosły od  1,5 % do maksymalnie 23 % przy wykorzystaniu pary najsłabszej Pioneer Akcji i Skarbiec Obligacji.

Dla porównania strategii - gdzie było wiele błędnie dobranych momentów konwersji wybrałem metodę D+D, dla której straty te wyniosły od 31,1 % do 45,0 % na wartości średniej rocznej rentowności, co w całkowitej rentowności za 10,5 lat dawało straty od 57 % do 71 %. Odpowiednio największa strata całkowita na dobraniu najgorszej pary dla metody OPI wyniosła 46,2 %.

Wniosek ogólny jest prosty - lepiej pomylić się przy doborze optymalnej pary funduszy przy lepszej metodzie (tutaj OPI ) niż wybrać nawet najlepszą parę dla złego systemu (np. D+D).

Inaczej : jeżeli stosując metodę D+D dla najlepszej pary funduszy zarobiliśmy przez 10,5 lat 100 000 zł to dla najgorszej pary funduszy stosując metodę OPI zarobilibyśmy 125 000 zł, a wykorzystując tą sama najlepszą parę zarobiliśmy nie 100 000 zł ale 233 000 zł.

Komentarze (0)
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
 Oceń wpis
   

Analizując dokładniej zestawienie wskazań analizowanych narzędzi badających trendy - MACD, ADX, %K i nasze średnie kroczące MA, proponuje zobaczyć jakie mają korzystne a jakie negatywne wskazania.

Poniżej zamieszczam ponownie wykresy czterech wskaźników ale w większym zakresie czasowym i dopasowanym dokładnym wykresem wartości jednostek uczestnictwa funduszu UniKorona Akcji ze średnimi kroczącymi oraz sygnałami konwersji wskazanymi przez system OPI.

Dla ułatwienia analizy poprowadziłem pionowe linie przez punkty konwersji oznaczone na linii brążowj narastającej wartości inwestycji w UniKoronie Akcji. Linie zielone oznaczają zakup funduszy akcji a czerwone sprzedaż funduszy akcji.

Poniżej brązowej linii z punktami konwersji, mamy zmiany wartości jednostek ze średnią kroczącą oraz jej granicą "-". Te dane mamy na dolnym wykresie (wykres zielony).

Patrząc od góry mamy wykres MACD, %K%D i ADX.

Linia nr 2 - patrząc na zmiany wartości j.u. punk zakupu jest opóźniony. Wcześniej sygnalizują nam potrzebę wszystkie trzy wskaźniki.

Linia nr 3 - moment zakupu na rysunku bazowym (pierwszy od dołu) jest w dobrym momencie i wszystkie pozostałe wskaźniki sygnalizują ten moment w tym samym czasie.

Linia nr 4 - na rysunku bazowym zakup raczej trochę spóźniony. Pozostałe wskaźniki sygnalizują wcześniejszy zakup ale zaraz potem kasują go aby potwierdzić moment zakupu linii zielonej.

Linia nr 5 - wszystkie wskaźniki sygnalizują sprzedaż praktycznie w tym samym czasie - jedynie %K%D lekko jest do przodu.

Linia nr 6 - znowu kupujemy za późno względem wskazań MACD, ADX i %K%D.

Linia nr 7 - wskaźniki sygnalizują sprzedaż o około 2 tygodnie wcześniej niż MA.

Linia nr 8 - zakup praktycznie potwierdzony przez pozostałe wskaźniki.

Linia nr 9 - miedzy linia 8 i 9 mamy bardzo ciekawa sytuację - praktycznie sprzedaż sygnalizowana jest przez MACD, ADX i %K%D już na początku września 2009 roku a później ADX i %K%D praktycznie nie daje zdecydowanego sygnału co dalej. Jedynie MACD słabo, ale podtrzymuje sprzedaż ( małe sygnały na plusie możemy pominąć) do momentu z końca stycznia 2010 roku kiedy wszystkie wskaźniki zdecydowanie potwierdzają sprzedaż. Tymczasem w okresie tych wahań wskaźników wartość j.u. mimo pewnych krótkoterminowych zmian ciągle rosła do momentu zaznaczonego przez linię nr 9.

Linia nr 10 - zakup jednocześnie sygnalizują wszystkie wskaźniki oprócz ADX - spóźnia sie o około 10 dni.

Linia nr 11 - wskaźniki MACD, ADX i %K%D sygnalizują sprzedaż o około tydzień wcześniej.

Linia nr 12 - Praktycznie wszystkie wskaźniki jednocześnie sygnalizują sygnał zakupu funduszy akcyjnych - to było dokładnie 13 lipca.

Mimo tej dużej zgodności wskaźników 13 lipca, praktycznie do dzisiaj nie było zdecydowanego ruchu do góry - czy potwierdzą się wzrosty zobaczymy.

Wnioski:

Na sześć zakupów trzy mieliśmy spóźnione względem sygnałów MACD, ADX i %K%D - co ciekawe wystąpiły one w czasie spadków. W okresie wzrostów idealnie pokrywały się.

Odwrotnie mamy z sygnałami sprzedaży - na sześć sprzedaży trzy w okresie spadków są zgodne a trzy w okresie wzrostów opóźnione względem sygnałów pozostałych wskaźników.

Wszystkie sygnały generowane przez system OPI potwierdzane są przez pozostałe wskaźniki - przy niektórych opóźnieniach względem tych wskaźników. Przewaga OPI to jednak podtrzymanie funduszy akcyjnych w okresie między 8 i 9 linią kiedy wartości j.u. w mniejszym tempie ale rosły a wskaźniki sugerowały raczej wyjście z funduszy akcyjnych albo po prostu gubiły się - nie umiały dokładnie ocenić trendu.

Mała uwaga -  parametry wykorzystanych wskaźników zostały zmienione względem tzw. standardowych i dostosowane do charakteru naszego rynku funduszy.

Jak widzimy, mimo wysokiej efektywności naszego systemu OPI, są jeszcze rezerwy nad którymi można popracować w celu dalszej poprawy osiąganych już obecnie wartości stóp zysku naszych inwestycji.

 

Komentarze (1)
Trend a MACD, ADX, %K - czy jednak średnie kroczące.
 Oceń wpis
   

Od dawna zastanawiamy się, czy aby średnie kroczące są optymalnym sposobem na opracowanie strategii zarządzania inwestycjami w funduszach.

Myślę, że nikogo nie trzeba już przekonywać, że wycena jednostek funduszy jest nierozerwalnie związana z wynikami giełd i zmianami wartości akcji jakie mają w swoim portfelu poszczególne fundusze.

Wielu z Was zastanawia się, czy inne wskaźniki oznaczające kierunek i siłę trendu nie są jednak lepsze. Przygotowałem więc na dzisiaj porównanie trzech wskaźników i oczywiście średnich kroczących.

Jak widzimy na naszym wykresie mamy wskazanie jak zachowują się cztery najczęściej wykorzystywane wskaźniki do badania trendu i określania, w którym momencie należy wykonać transakcję kupna a kiedy transakcję sprzedaży.

Na górnym wykresie mamy wykres wartości jednostek uczestnictwa funduszu Legg Mason Akcji jako czarne krótkie kreseczki. Czarna linia to średnia dwóch wartości j.u. Zielona linia to średnia krocząca z 35 ostatnich sesji. Linia czerwona - średnia krocząca z 35 ostatnich sesji przesunięta o 5 sesji w lewo.

Przecięcia linii czarnej i zielonej dają sygnały kupna i sprzedaży dodatkowo oznaczone okręgami czerwonym jako sygnał sprzedaży funduszy akcyjnych, i zielone jako sygnał kupna funduszy akcyjnych.

poniżej mamy bardzo dobry wskaźnik MACD - sygnały przecięcia linii zielonej i czerwonej oznaczają sygnały kupna - sprzedaży.

Jeszcze niżej mamy oscylator stochastyczny %K - sygnały kupna - sprzedaży występują także w momentach przecięć linii czerwonej i zielonej - ale ważna tez jest pozycja pionowa wystąpienia przecięcia.

Najniżej mamy wykres wskaźnika ADX. Trend wzrostowy jest w przypadku położenia linii zielonej powyżej wartości 50 - 60.

Jak widzimy wszystkie wskaźniki sygnalizują bez problemu mocne trendy ale w przypadku słabych i krótkich trendów dają sygnały fałszywe.

Dlatego praktycznie nie stosuje się tylko jednego wskaźnika określającego decyzję o kupnie czy sprzedaży. zaleca się np. stosowanie dwóch albo trzech wskaźników i czeka się na sygnał potwierdzający jeżeli już jeden wcześniej wystąpił.

Zakłada się, że np. wskaźnik MACD daje sygnał mocny i czeka się na potwierdzenie sygnału na  wskaźniku %K czy ADX.

Wracając do średnich kroczących. Widzimy, że sygnał bazowy dawał by też więcej błędnych wskazań i dlatego stosowane są przeze  mnie przesunięcia krzywej bazowej i jej tolerancję +/- dające sygnały sprzedaży i kupna.

Krzywe tolerancji dopuszczają po prostu pewne wahania wartości jednostek i chwilowe zmiany kierunku krótkoterminowego.

Myślę, że możemy przyjąć, że średnie kroczące mimo tak prostej postaci nie ustępują skuteczności pozostałych wskaźników a są o wiele łatwiejsze do przekształcania i dopasowywania do naszych danych.

Nie jest też zaskoczeniem wysoka efektywność zastosowanej metody OPI do budowy strategii zarządzania naszą inwestycją w funduszach.

Komentarze (1)
Jakie efekty daje wykorzystanie lepszych funduszy?
 Oceń wpis
   

Aby lepiej demonstrować efekty poszczególnych opcji metody OPI wykorzystywałem do obliczeń tylko dwa fundusze - Legg Mason Akcji i Skarbiec Obligacji. Przy takim założeniu można po prostu demonstrować obiektywne efekty.

Wiemy jednak, że te dwa fundusze nie były najlepszymi w badanym okresie od stycznia 2000 roku.

Myślę, że najwyższy czas wskazać możliwości metody OPI przy doborze najlepszych funduszy w kilku okresach czasowych.

Żeby nie "przedobrzyć" wybrałem tylko kilka funduszy. Zbyt duża ilość zmian funduszy także jest niekorzystna - kiedyś to bliżej wyjaśnię.

Jako fundusz bezpieczny zamiast Skarbiec Obligacji wybrałem tylko jedno zastępstwo - wymieniłem go na BPH Obligacji 2 - w badanym okresie miał wzrost około 158 % (Skarbiec Obligacja miał około 104 %).

Do funduszy akcji wybrałem -

- od stycznia 2000 r do maja 2002 - Unikorona Akcje +17,24 % (LM Akcji miał wtedy -16,98%)

- od maja 2002 r do marca 2009 r - Aviva Polskich Akcji +84,4 % (lipiec 2007 miał około 490 %); LM Akcji odpowiednio +71,2 %  (lipiec 2007 okolo 350%)

- od marca 2009 do czerwca 2010 - Quercus Agresywny +126,65 % (LM Akcji miał +66,73 %)

Powyższa tabela przedstawia efekty kilkakrotnej  podmiany funduszy - nie są to więc maksymalne możliwości , ale przedstawiają efekty jakich możemy oczekiwać przy odpowiednim doborze funduszy.

Jak widzimy średnioroczne stopy zwrotu z inwestycji okresowych wzrosły (jako różnice a nie iloczyny) o 3 do 7 %.

Z inwestycji narastających za ostatnie 10,5 roku wzrosty były o 9 do 11 %.

Jakie to daje efekty rzeczywiste proponuje przeliczyć samodzielnie.

Oczywiście są to wartości brutto - bez żadnych obciążeń. Aby przybliżyć je do realnych należy odjąć około 3 do 4 % za zarządzanie przez poszczególne TFI i chociaż na koniec odjąć podatek Belki 19%.

Przykładowo dla 35 % brutto liczymy:

35 % odjąć 4 % = 31 % x 0,81 = 25,1 %.

Komentarze (0)
Porównanie dwóch metod - OPI daje o wiele lepsze stopy zysku
 Oceń wpis
   

Od dłuższego czasu otrzymuje liczne pytania : która z metod jest efektywniejsza - OPI czy D+D ?

Nie jest łatwo porównać dwóch metod nie mając dokładnych parametrów drugiej metody. Jednak ponieważ opublikowano dokładne momenty konwersji dla metody D+D i przedstawiono liczne wyliczenia zgodnie z tymi dniami,  mogłem bez problemów przeliczyć efekty stosowania metody D+D wg analogicznych warunków z metodą OPI.

Dni konwersji wstawiłem do mojego programu symulacyjnego i otrzymałem wyniki metody D+D liczone dokładnie w ten sam sposób jak liczę dla metody OPI.

Do wyliczeń wykorzystałem oczywiście tą samą parę funduszy w całym badanym okresie od stycznia 2000 roku, czyli Legg Mason jako fundusz akcyjny i Skarbiec Obligacja jako fundusz bezpieczny.

Wyniki pokazałem w tabeli wykorzystanej w ostatnim poście, gdzie obok efektów stosowania kilku moich strategii umieściłem odpowiednie wyniki jakie daje metoda D+D.

I odpowiednio dla "wzrokowców" wykres:

Wnioski są w zasadzie oczywiste - możliwości metody OPI są zdecydowanie lepsze. Dla strategii Średnioterminowej mediana inwestycji 5-letniej jest wyższa o  całe 9,5 % co dla inwestycji 5-letniej daje wzrost o 57 % a dla całej inwestycji 10,5-letniej da wzrost zysku o 150%.

Np. zamiast zyskać 50 000 zł można zyskać po 10,5 latach 125 000 zł.

Jak poszczególne metody zachowywały się w poszczególnych latach:

Oraz w okresach bessy i między nimi:

Jakie wyniki daje metoda OPI przy wykorzystaniu najlepszych funduszy w ostatnich 10 latach przedstawię w następnym poście.

Komentarze (0)
1 | 2 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?