Czy obecne mocne korekty negują wystąpienie Rajdu Św. M. ?
 Oceń wpis
   

W ostatnim poście przedstawiłem przykłady jak zachowywały się indeksy światowe i fundusze w okresie tzw. rajdu Św. Mikołaja. Ale myślę, że jeszcze ciekawsze mogą być analizy jak wyglądały wzrosty w okresie poprzedzającym nasze "rajdy"

Obecnie mamy na rynkach dość mocną korektę - czy to oznacza, że tym razem "rajd" nie wystąpi ?

Sprawdźmy więc jak wyglądały okresy przed wystąpieniem "rajdów".

Najpierw przypominam 2009-2010 rok.

A tydzień wcześniej sytuacja na rynkach światowych:

Jak widzimy na wielu rynkach w okresie od 19 listopada wystąpiły spadki od 2 do 9 %. WIG20 z opóźnieniem także miał dołek około 4%.

Jak reagowały na tę sytuację nasze fundusze akcji?

Jak widzimy fundusze najpierw zyskały mniej niż WIG20 a później straciły więcej niż WIG20. Gdy sprawdzimy wykres z wcześniejszego postu dopiero w drugiej części grudnia dogoniły WIG20.

Rok wcześniej.

Pytanie - czy Rajd zaczął się 24 XI czy może dopiero 5 XII ?

A sytuacja od 14 XI wyglądała następująco:

W tym krótkim okresie mamy spadki od 6 do 18 %. Może poprawkę trzeba dać na to, że jest to jeszcze okres bessy.

Fundusze zachowywały się następująco:

Fundusze dołowały od 5 do 7,5 % a WIG20 prawie 10%.

Jak widzimy w obu tych przypadkach wcześniejsze spadki nie przeszkodziły w wystąpieniu "rajdu".

Nie potwierdza to oczywiście żadnej zasady a jedynie potwierdza, że spadki w tym okresie nie negują możliwości wystąpienia naszego "rajdu".

Czas pokaże jak będzie w tym roku ...

Komentarze (1)
Rajdy Św. Mikołaja w poprzednich latach - czy można zarobić.
 Oceń wpis
   

Rajd Świętego Mikołaja - odbywa się prawie co roku na rynkach giełdowych i każdy grający na giełdzie liczy wtedy na co najmniej kilku procentowe wzrosty.

Oczywiście równolegle do wzrostów na giełdach wzrastają także wartości jednostek uczestnictwa funduszy. Jest więc szansa na pewne zarobki ?

Pamiętajmy, że czas naszych reakcji jest bardzo długi i szanse są oczywiście mniejsze niż grających na giełdzie.

Aby się lepiej przygotować do tego okresu przypominam "jak to niegdyś bywało".

Najpierw zobaczmy jak przebiegały wzrosty w interesującym nas okresie na różnych rynkach świata.

Na przełomie 2009 i 2010 roku dniem bazowym był 27 listopada i  zdecydowanie najwyższe wzrosty były w Japonii - koło połowy stycznia wzrost wyniósł na indeksie Nikkei około 21 %.

U nas WIG20 osiągnął pierwszy szczyt 4 grudnia a drugi dopiero w styczniu 2010 i maksymalne wzrosty wyniosły 5 do 7 %.

Trafienie przez nas w szczyt 4 grudnia był raczej niemożliwy a dopiero w styczniu można było realizować 6 - 7 % zyski. Ale kto by trafił w pierwszy szczyt mógł zaliczyć jeszcze jeden w styczniu wchodząc ponownie koło 16 do 20 grudnia.

A jak ten okres wyglądał w przypadku funduszy?

W przypadku funduszy pierwszy szczyt 4  i 7 grudnia maksymalne wzrosty osiągnęły tylko dwa fundusze - około 4%. Reszta była w zakresie od 1,7 do 3,5 %. Dopiero po nowym roku fundusze znowu przekroczyły wzrosty z 4 grudnia i osiągnęły od 5,4 % Legg Mason do 9,3% Quercus Agresywny.

Dla porównania na poniższych rysunkach prezentuje zachowanie się rynków światowych we wcześniejszych latach.

2008 - 2009       Mimo ogólnej bessy ten grudzień pozwolił na zarobki.

Dla funduszy także był to dobry "Rajd". Można było w łatwy sposób - jeżeli trafiło się z zakupem przed 20 listopada, zarobić od 5 do 15 %.

2007 - 2008   W tym przypadku raczej trudno było mówić o zyskach.

2006 - 2007

2005 - 2006   Bardzo różne zachowanie się rynków

2004 - 2005

Na ostatnim rysunku przedstawiłem zaznaczone okresy nas interesujące, na pełnym przebiegu wzrostów rynków światowych od listopada 2002 roku. Kto będzie chciał ewentualnie uchwycić pewne prawidła najlepszych wzrostów grudniowych od ogólnego trendu na poszczególnych rynkach - będzie to pomocnym narzędziem.

Myślę, że ten materiał pozwoli nam się lepiej przygotować do próby zarobienia na tegorocznym "Rajdzie". Mamy także przegląd jak różne scenariusze mogą nas spotkać.

Komentarze (0)
Sytuacja na rynkach wg OPI i ICHI - indeksy światowe.
 Oceń wpis
   

Podobnie jak w ostatnim poście zamieszczam wykresy Systemu OPI i metody Ichimoku dla najważniejszych indeksów giełd światowych.

Zainteresowani mogą sami ocenić jak w ujęciu obu metod wygląda obecnie sytuacja na rynkach światowych.

 

Jak widzimy indeks HANGSENG był najbliższy przekroczenia granicy generującej w systemie OPI sygnał konwersji dla funduszy inwestujących w obszar chiński.

Także B-SHARES w Hongkongu bardzo mocno zareagował.

 

 

Indeks DAX najsłabiej zareagował na ostatnią korektę.

Jak widzimy wszystkie rynki po małym przyśpieszeniu wzrostów - skorygowały te wzrosty spadkami proporcjonalnie do ostatniego przyśpieszenia.

Najkorzystniej prezentuje się ostatnio rynek japoński - co oczywiście przekłada się na wzrosty funduszy inwestujących w tamtej strefie.

Ogólnie można chyba przyjąć, że obserwacja określonych indeksów pozwala nam na lepszą kontrolę ewentualnych zachowań funduszy inwestujących w tamte regiony. Fundusze te będą zachowywać się podobnie jak nasze fundusze krajowe względem indeksu WIG20 czy sWIG80.

Tym bardziej taka obserwacja może być przydatna - jeżeli wyceny wielu funduszy zagranicznych opóźniają się kilka dni.

 

Komentarze (0)
Sytuacja na rynkach wg OPI i ICHI - indeksy WIG.
 Oceń wpis
   

Jak pamiętamy system OPI wygenerował ostatni sygnał zakupu funduszy akcyjnych 13 lipca. Od tego dnia praktycznie system wskazuje kontynuowanie inwestowania w funduszach akcyjnych.

Obecnie mamy  trzeci dołek w czasie trwania trendu wzrostowego który zaczął się początkiem lipca.

Wielu zastanawia się co dalej - jak długo jeszcze będziemy mieli wzrosty, kiedy może nastąpić odwrócenie trendu na spadkowy.

Aby przedstawić jakie wskazania mamy na naszych systemach - OPI i ICHI zamieszczam najnowsze wykresy. Na początek nasze krajowe indeksy WIG, WIG20, MWIG40 i sWIG80.

W górnym lewym rogu umieściłem wiele pomocnych wskaźników.

System OPI opisują dwa parametry:

- C/baza - to wartość odległości ostatniej wartości indeksu od wartości bazy OPI (biała linia na szarej wstążce),

- C/gr-   - to wartość najważniejsza dla systemu OPI - mówi nam jak jesteśmy daleko ( w % ) od sygnału konwersji sprzedaży - linia czerwona wstążki.

Dla powyższego wykresu C/baza=0,9% - czyli jesteśmy nad sygnałem bazowym OPI 0,9 %;

C/gr- = 3,5 %  - do sygnału sprzedaży brakuje nam spadku 3,5 % na wartości indeksu WIG20.

Dla systemu ICHI mamy wskaźnik C/TL - czyli usytuowanie wartości indeksu do linii TL (czerwona linia, której przecięcie linii czarnej generuje sygnał ostrzegawczy o sprzedaży).

Mamy tutaj C/TL = -1,0 % - czyli jesteśmy poniżej linii TL 1,0 %.

Ostatnie dwa wskaźniki to max i min - czyli wartości maksymalne i minimalne jakie mieliśmy w ostatnich 22 notowaniach. Wskaźniki C/max i C/min mówią nam jak daleko wartość bieżąca indeksu oddalona jest od max i min.

Wartość C/max (tutaj -2,9 %) mówi nam, że bieżąca wartość jest 2,9% poniżej maksymalnej wartości jaką mieliśmy w ostatnich 22 notowaniach (około miesiąca). Wykorzystać możemy tą wartość jako warunek stop loss dla naszego systemu - tutaj mamy 3,0% i wyznaczona jest przerywaną linią czerwoną.

 

 

Jak widzimy przebiegi dla poszczególnych indeksów bardzo się różnią. Mają jednak wspólny podstawowy sygnał - wszystkie wygenerowały sygnał zakupu w  tym samym dniu - zielone kółko z cyrą 1 w środku - jest to sygnał zakupu generowany przez system OPI.

Dla porównania zamieszczam poniżej jak zachowywał się fundusz akcji - UniKorona Akcji i fundusz akcji z grupy MiŚ - UniAkcje MiŚ Spółek.

 


Jak widzimy zarządzanie funduszami przy pomocy systemu OPI i metody Ichimoku zdecydowanie ułatwia nasze decyzje i umożliwia bezpiecznie zarabiać.

Tutaj mamy przykłady dla funduszy akcji krajowych uniwersalnych i małych i średnich spółek.

Komentarze (5)
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?