Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?
 Oceń wpis
   

Jak poprawić skuteczność inwestowania w fundusze ?

Ostatnie kilka lat mamy bardzo zmienne i  niekorzystne notowania na rynkach funduszy krajowych. Trend mamy najczęściej boczny a okresy wzrostów na tyle krótkie, że trudno jest zarobić więcej niż np. 5%.

Dla przykładu zastosowania dodatkowych narzędzi wykorzystaliśmy notowania dla indeksu krajowego WIG. Mamy tutaj okres od początku 2013 roku i 7 pełnych transakcji  w których mamy dwa pozytywne wyniki - w transakcji nr 3 mamy zysk 6,2 % i w transakcji nr 7 mamy zysk 5,4 %.


WIG od 2013 do 1-03-2016 wykres

Jednym z prostszych narzędzi umożliwiających poprawę skuteczności systemu jest zastosowanie dostępnych w ramach naszego portalu narzędzi stop loss i take profit - czyli wykorzystanie ograniczenia straty zaraz po zakupie funduszu ( w systemie SuperTrend mamy wbudowany kroczący stop loss) i zakończenie transakcji po osiągnięciu określonego zysku.

Narzędzie to widzimy poniżej - dostępne jest po każdym kliknięciu na nazwę funduszu. Po wybraniu funkcji (1) StopLossTakeProfit i aktywacji wykresu (2) klikając na pozycję Edytuj będziemy mogli dobrać dla naszej transakcji poziom StopLoss i TakeProfit  z określonym dniem zakupu (3). Poniżej mamy przykład aktywowania narzędzi StopLoss i TakeProfit dla transakcji dla indeksu WIG z sygnałem zakupu w dniu 27 Luty 2015 roku (patrz na wykres powyżej - transakcja nr 7 od 27 lutego 2015 roku).

Wybieramy np walor WIG, tutaj aktywujemy narzędzie StopLossTakeProfit (1) i klikamy na pozycję Edytuj(2). Teraz możemy wpisać datę zakupu naszego waloru (3) - czyli np dwa dni po sygnale kup (27 luty) wypadło na 3 marca. Dalej wprowadzamy wartość StopLoss do pozycji Ogranicz stratę [%] (4) - wartość -2,5% i wartość TakeProfit do pozycji Realizuj zysk [%] (5) - wartość +8%. Dalej klikamy pozycję Testuj (8) - na wykresie pojawią się dwa poziomy: (5) poziom StopLoss i (7) poziom TakeProfit. Po przekroczeniu wartości notowania naszego waloru poziomu TakeProfit (10) otrzymujemy powiadomienie o występującym sygnale (pozycja (1) StopLossTakeProfit na żółto i opis ON). Analogicznie otrzymali byśmy powiadomienie przy przekroczeniu poziomu StopLoss. Nie wyłączając tego narzędzia otrzymamy takie sygnały jeszcze 8 maja, 18 maja i 21 maja. Zakładając, że sprzedamy walor po pierwszym sygnale 27 kwietnia zamknie nam się transakcja po 2 dniach 29 kwietnia z zyskiem 7,2%. Bez tej funkcji mieliśmy wynik 5,4%.

WIG stoploss+takeprofit

Podobnie postępując przy każdej transakcji będziemy mieli wyniki jak w Tabeli nr 2 niżej.


Poniżej mamy wyniki transakcji dla samego systemu SuperTrend w Tabeli nr 1 i z zastosowaniem dodatkowo narzędzi StopLoss i TakeProfit w Tabeli nr 2. Zysk skumulowany liczony jest dla wartości początkowej inwestycji 10 000 zł.

tab1 + tab2

Jak widzimy powyżej Stopa zwrotu narastająco dla badanych 7 i rozpoczętej 8 transakcji wyniósł 10,4%. Przy zastosowaniu narzędzi StopLoss i TakeProfit wynik narastający wynosi 22,9%. Dzięki funkcji TakeProfit skorzystaliśmy na zysku w transakcjach nr 2 (6,98% zamiast 2,34%), nr 6 (6,53% zamiast 1,61%) i nr 7 (7,03% zamiast 5,43%). Skorzystaliśmy więc w transakcjach typu Long(profit) - tam gdzie osiągaliśmy w trakcie transakcji zysk co najmniej 7%. Transakcja typu Long(max loss) nr 4, czyli z wykorzystaniem StopLoss dała nam korzyść tylko z -2,21% do -2,05%.

Przedstawiliśmy tutaj efekt zastosowania do aktualnego optymalnego systemu SuperTrend narzędzi StopLoss i TakeProfit. Zysk wzrósł nam przeszło dwukrotnie.

wykres 1+2

Jak zmieniała się narastająca stopa zwrotu dla tego przypadku mamy pokazane na powyższym wykresie.

A co, gdybyśmy parametry systemu SuperTrend od razu dobrali z parametrami StopLoss i TakeProfit ? Wyniki takiej operacji pokazujemy dalej. Dla optymalnych parametrów mamy wyniki w Tabeli nr 3. Mimo ograniczenia StopLoss pojawiła się strata w przed ostatniej transakcji -4,44%.

tab 3 + tab 4

Ilość transakcji zwiększyła się z 8 do 11. Wynik Stopy zwrotu narastająco wzrosła z 22,9% do 35,9% - czyli mamy dalszy wzrost o 57% i w sumie do wyniku pierwotnego 10,4% mamy wzrost około 250%. StopLoss zmniejszył się do -2,5% a TakeProfit zwiększył się do +8%.

wykres 3+4

System powyższy musi być zastosowany razem ze StopLoss i TakeProfit bo gdybyśmy ich nie stosowali razem wynik inwestowania zmalał by do 5,5% (Tabela nr 4 i niebieska krzywa na wykresie).

Analizując większą ilość walorów i w dłuższych okresach czasowych efekty zastosowania narzędzi StopLoss i TakeProfit są oczywiście bardzo różne - od bardzo zyskownych po nie dających korzystnych efektów. Mamy tutaj do czynienia z pewną zasadą jaką musimy pamiętać dla rynków finansowych - wszystkie narzędzia pomagają jedynie w osiąganiu lepszych wyników ale nie gwarantują wyeliminowania całkowicie ryzyka - prędzej czy później w niektórych transakcjach będą występować straty, ale efekty stosowanej strategii powinniśmy rozliczać co najmniej po 3 latach inwestowania w funduszach. Ponadto trzeba pamiętać, że rynki są zmienne i co jakiś okres trzeba dostosowywać do nich nasze systemy - w tych okresach przejściowych występuje najczęściej większe ryzyko strat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze (0)
Jakie fundusze w listopadzie w mBanku i Multibanku
 Oceń wpis
   

Jakie fundusze w listopadzie w mBanku i Multibanku dały zarobić najlepiej ... 

Listopad mieliśmy bardzo trudny do inwestowania. Polski rynek to praktycznie ciągłe spadki a rynki zagraniczne działały z dużą zmiennością. Najlepiej sprawowały się najbardziej ryzykowne rynki - Turcja, Chiny, Rosja i fundusze krajowe typu short.

Analizując fundusze dostępne w mBanku popatrzmy w Tabelach jakie fundusze pozwalały najlepiej zarobić w listopadzie.

Tabela dla najlepszej 10 funduszy akcyjnych dla wzrostów za 1m (1 miesiąc) w listopadzie:

 

 

Największy wzrost miał Quercus Turcja 9,68%, dalej Quercus short 6,81% i Altus short 5,77%. Niestety fundusze TFI Quercus są osiągalne dla małej grupy inwestorów - pierwsza wpłata w mBanku wynosi 20 tys zł dla Quercus Turcja lub 200 tys zł dla Quercus short.

O wiele tańszą alternatywą jest Altus short, pierwsza wpłata wynosi 1 tys zł.

Fundusze typu short zarabiają na spadkach i dlatego są najlepszym wyborem dla okresów spadkowych na giełdzie na której inwestują - oba przedstawiane fundusze typu short inwestują na naszej giełdzie.

A ile te fundusze pozwalały zarobić wykorzystując nasz system OPI SuperTrend ?

Quercus short:

W okresie od 25 V do 10 IX pozwolił zarobić 10,4%, od 23 IX do 8 X stracił 2,7% a od 28 X zarobił do 15 XII 14,7%. Dodając te wzrosty mamy w sumie 22,5%. Narastająco w rachunku składanym mamy zysk 23,3%.

 

Altus short w okresie od 25 V do dzisiaj zarobił 24,0 %.

 

Quercus Turcja w okresie od 5 X do 26 XI pozwolił zarobić 13,3%. Następne krótkie wejście od 1 do 4 XII dało by już stratę 4,1%.

Mimo ryzykownego rynku w okresie od 1-01-2012 roku wykorzystując system SuperTrend można było zarobić na tym funduszu 43,9% przy zmianie wyceny na tym funduszu w tym okresie -13,7%.

 

Następnym funduszem, który miał spory wzrost w XI jest Investor Rosja.

O ile miał w XI wzrost 5,28% to jednak przy wyjściu z niego zgodnie z systemem wynik już mamy ujemny -1,3%. Jest to przykład ryzykownego rynku. Wskaźnik bezpieczeństwa WB dla tego funduszu wynosi -10,2%.

 

Kolejny fundusz to reprezentant rynku amerykańskiego MetLife Akcji Amerykańkich. W listopadzie miał wzrost 4,58%. Na koniec listopada od sygnału kupna 2 X miał zysk 10,1 %. Jednak po korekcie początkiem grudnia w efekcie sprzedaży 11 XII dał zysk 4,4%. Patrząc na wyniki tego funduszu za ostatni rok - a rynek amerykański w tym okresie był raczej wzrostowy ale z kilkoma korektami, widzimy, że po zarobku 24,3% za okres od 20 X 2014 roku do 25 III 2015 mieliśmy straty -3,1%, -6,9% i -4,4%. Od stycznia 2012 roku SuperTrend pozwolił zarobić na tym funduszu 52,7%.

 

 

Kolejny ciekawy fundusz to PKO Technologii i Innowacji Globalny - dał zarobić przez ostatnie 4 lata 47,5%. W listopadzie miał wzrost 3,51%. Jednak po korekcie początkiem grudnia po sygnale sprzedaży 11 XII dał stratę -4,0%.

 

Pozostałe fundusze z pierwszej dziesiątki największych wzrostów w listopadzie mamy w Tabeli.
 
Dwa podstawowe wnioski to:
- najlepsze zyski pozwalały uzyskiwać fundusze krajowe typu short,
- wzrosty danego funduszu w określonym czasie nie zawsze przekładają się na jego zyski w naszym portfelu - najpierw trzeba go wybrać z pośród wielu dostępnych, potem kupić w dogodnym dniu a w końcu w odpowiednim dniu sprzedać go.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Narzędzia inwestującego w funduszach–system stop loss
 Oceń wpis
   

 Dla prowadzenia aktywnego inwestowania w funduszach niezbędne są dwa podstawowe narzędzia:

- zestaw wskaźników umożliwiających dobór optymalnie najlepszych funduszy,

- system do określania najbardziej dogodnych momentów do zakupu i sprzedaży funduszu.

Przykład pierwszych narzędzi przedstawiłem we wcześniejszym wpisie.

Różnymi systemami przydatnymi w inwestowaniu w funduszach zajmę się dzisiaj.

Podstawowym i chyba najczęściej stosowanym systemem określającym kiedy powinniśmy sprzedać nasz fundusz jest tzw. kroczący stop loss. Analogicznie dla zakupu funduszu możemy określić przy jakiej wielkości wzrostu od minimalnej wartości notowania chcemy otrzymać powiadomienie stop buy. Dalej możemy wykorzystać prosty stop loss czyli określamy poziom straty od wartości notowania funduszu w chwili jego zakupu lub przy rozszerzonych jego możliwościach od dowolnej osiągniętej już wartości funduszu. Jeżeli chcemy mieć sygnał, że nasz fundusz zarobił już określoną wartość osiągnął założony przez nas wzrost w %, stosujemy tzw. stop profit.

Dla bardziej zaawansowanych inwestorów mogą być powiadomienia o przekroczeniu założonych przez nas poziomów wsparcia i oporów dla obserwowanego funduszu.

 

Kroczący stop loss i stop buy.

 

Zasada działania narzędzia kroczący stop loss.

Po zakupie funduszu zgodnie z sygnałem 10 września system zaczyna analizować notowania funduszu. Szuka następujące z czasem nowe maksima i od nich ustawia poziom sprzedaży obniżony względem lokalnego maksimum o ustawiony Próg sprzedaży np. -6%.

Graficznie mamy wskazane te poziomy na rysunku w pozycjach (2) i (3), dalej (4) i (5) oraz (6) gdzie mamy ostatnie maksimum przed sygnałem sprzedaj powstającym w momencie obniżenia się wartości notowania funduszu poniżej poziomu sprzedaży (7) o wartości maksimum (6) pomniejszonego o 6 %. Sygnał sprzedaży został wygenerowany 12 grudnia (8) a wynik w tej transakcji (9)  wyniósł  5,8%.

Przy pomocy systemu kroczącego stop loss możemy określić maksymalną stratę od ostatniej maksymalnej wartości notowania naszego funduszu po jakiej chcemy otrzymać sygnał wygenerowany dla takiego założenia.

Narzędzie do ustawiania kroczącego stop loss.

Wybieramy interesujący nas fundusz (1) oraz system TrailingStop (2) czyli kroczący stop loss..

Dla domyślnych wartości stop loss (tutaj Próg sprzedaży = -4%) i stop buy (Próg kupna = 4%) otrzymujemy wykres z generowanymi sygnałami do tej pory i wynikiem (6) jaki uzyskał by fundusz w okresie od 1-01-2012 (6) dla zakładanych przez nas parametrów.

Wynik stosowania naszego systemu(6) liczony jest dla notowań przesuniętych o 2 dni od wystąpienia sygnału jako okres potrzebny na realizację naszego zlecenia.

Aby zmienić parametry Próg sprzedaży i Próg kupna klikamy na funkcję Edytuj (obok Progu kupna (9)) i możemy wpisywać swoje wartości.

W pozycji Próg sprzedaży (10) wpisujemy np. -3 oraz w pozycji Próg kupna (11) np. 2 oraz klikamy funkcję Testuj (12). W pozycji Wynik od 2012-01-01 (13) otrzymujemy wynik naszego funduszu dla zakładanych parametrów (-3,2).

Wpisując kilkakrotnie różne wartości Progów sprzedaży i kupna możemy ocenić najbardziej pasujące wartości dla zmienności notowań naszego funduszu.

Wprowadzając zbyt małe wartości okaże się, że mamy np. dobry wynik, niskie transakcje stratne ale zbyt dużo sygnałów. Wprowadzając zaś duży próg sprzedaży będziemy mieli po drodze dość wysoko stratne transakcje ale w końcowym efekcie wynik będzie zdecydowanie najlepszy. Od nas i naszej odporności na chwilowe straty będzie zależała decyzja o poziomie przyjętych wartości stop loss.

Dla parametrów (-6,4) mamy wyniki jak niżej. Oceniamy wynik i np. ilość sygnałów i poziom stratnych transakcji.

 

Zakładając ostatecznie określone wartości progu sprzedaży i Progu kupna klikamy na funkcję Zapisz (14). Od tego momentu system będzie nam monitorował wybrany fundusz i w chwili wygenerowania się sygnału Sprzedaj czy Kupuj otrzymamy o nim  informację na naszego maila.

W następnym wpisie dalsze systemy.
Komentarze (0)
Narzędzia inwestora w funduszach – Ranking funduszy
 Oceń wpis
   

 We wpisach Jak wybrać fundusze ? wskazywałem sposób wykorzystywany w systemie OPI do wyboru najlepszych funduszy do naszego portfela. Wykorzystujemy tam specjalnie utworzony wskaźnik WKA, który charakteryzuje zachowanie się danego funduszu w ostatnim roku analizując kilka okresów tego roku przy różnej ich wadze. Wskaźnik ma wartość relatywną czyli pozycja danego funduszu określana jest w porównaniu do tego samego wskaźnika dla innych funduszy w tym samym okresie.

Wybór funduszu wybierany był więc zależnie od wartości tego wskaźnika ale po sygnale KUP wygenerowanego przez stosowany system, np. system OPI SuperTrend.

Efektywność stosowania systemu OPI SuperTrend dla poszczególnych funduszy w wybranym okresie (np. w tabeli badamy wynik funduszu od 1-01-2013 roku), czyli osiągnięty zysk lub strata, zostały umieszczone w pierwszej kolumnie Tabel dostępnych dla każdego klienta. Możemy więc szybko sprawdzić jaki wynik można było osiągnąć na danym funduszu stosując dla niego sygnały generowane przez system. Druga kolumna SupT Fund to wynik jaki ma obecnie fundusz od swojego ostatniego sygnału KUP.

Przykładowe zestawienia pokazuję poniżej:
Fundusze akcyjne krajowe dostępne w TU Skandia

Fundusze akcyjne zagraniczne dostępne w TU Skandia

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU AXA

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Aegon

Fundusze zagraniczne akcyjne dostępne w TU Generali

Wyniki w Tabelach pokazują jakie potencjalne możliwości mieliśmy przy wykorzystaniu systemu OPI SuperTrend. Jednak jak to zawsze bywa w praktyce nie jest to tak łatwe do osiągnięcia w szczególności przy jednoczesnym pilnowaniu kilkudziesięciu funduszy. Okazało się, że do tworzenia optymalnego portfela przy wykorzystaniu funduszy zagranicznych nie wystarczą tylko sygnały KUP i wskaźnik WKA w portfelu możemy wykorzystać maksymalnie 10 funduszy a do wykorzystania mamy ich kilkadziesiąt i sygnały kupna są w bardzo różnych terminach.  Wykorzystując 10 funduszy uśredniamy swój wynik i zamiast zbliżać się do maksymalnych możliwości mamy wynik pośredni z najlepszego i najgorszego wybranego funduszu.

Pracowaliśmy więc dalej w poszukiwaniu metody umożliwiającej prawie automatyczne wskazywanie potencjalnie najlepszych funduszy w danym okresie. Jeden cel to dobór odpowiednich funduszy do portfelu a drugi, to podmiana najsłabszych funduszy w portfelu na pojawiające się lepsze fundusze.

Wstępnym etapem jest tzw. Ranking funduszy, który wykorzystuje przy doborze funduszy do portfeli oprócz wskaźnika WKA  jeszcze inne parametry i wskaźniki. Oprócz wcześniej obliczanych wskaźników dodano nowy WTK (wskaźnik trendu krótkoterminowego), który także warunkuje wskazanie funduszu do portfela.

Tak wyglądały np. wskazania rankingu w styczniu 2015 roku w TU Skandia dla jednego z produktów.

O wskazaniu funduszu do fazy (3) kupuj decyduje wartość wskaźnika WKA (1) czym wyższa wartość WKA  tym wyżej fundusz jest ustawiony w Rankingu. Warunkiem dodatkowym jest, aby wartość WKA dla danego funduszu była wyższa od wsk. WKA dla indeksu WIG oraz wartość wskaźnika WTK powinna być wyższa od określonej wartości (np. tutaj 3%).

Pierwsze 4 fundusze mają specjalne wskazania łapek OK (4) do umieszczenia funduszu w naszym portfelu ale kupić można każdy ze wskazaniem kup w kolumnie Fazy (3).

Powyższy Ranking funduszy szybko wskazuje nam sytuację funduszy w danym dniu czy są fundusze godne zainteresowania w danym okresie, co mamy robić z funduszami które nas interesują (różne fazy kup, sprzedaj, obserwuj, uważaj) itp.

Wstępne analizy automatycznego doboru funduszy potwierdzają przyjęte założenia. Dla np. pierwszej dziesiątki Wyników dla funduszy agresywnych zagranicznych TU Skandia średni wynik wynosi 46,4% - wynik automatu wyniósł dla tego okresu 36,2%. Analogicznie dla TU Aegon przy średniej dla pierwszej dziesiątki wyniku 81,9% - wynik automatu wyniósł 55,4%.

Ranking ponadto umożliwia ograniczenie ilości analizowanych funduszy do wybranych przez nas przez zaznaczenie w kolumnie M monitorowania funduszu.

O innych nowych narzędziach w następnym wpisie.
 
 
 
 
Komentarze (0)
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
 Oceń wpis
   

Podsumujmy więc wcześniejsze wyliczenia.
Oceniliśmy, że potrzebujemy wg dzisiejszych potrzeb dodatkowej emerytury w kwocie 2.500 zł netto.
Jej równowartość za 20 lat przy założeniu średniej rocznej inflacji 2,5%  będzie wynosiła 4.100 zł.
Nasz kapitał będzie nadal pracował z 8% kapitalizacją - a ja będę korzystał z co miesięcznej kapitalizacji mojego kapitału - po opodatkowaniu będę otrzymywał około 4.000 zł.
Aby tak pracował mój kapitał będę potrzebował w 2033 roku około 741.000 zł kapitału.


Teraz przeanalizujemy jakie warunki musimy spełniać aby osiągnąć określony cel - uzbierać około 700.000 zł. (piszę około bo w tabelach wyliczenia mamy dla okrągłych kwot inwestowania - wystarczy to na tego typu analizy).
1. Plan inwestycyjny z regularną składką dla średniej rocznej kapitalizacji inwestycji 15 %.
   Bez kosztów zarządzania: dla 20 lat oszczędzania potrzebujemy regularnie inwestować 500 zł na miesiąc lub 6 000 zł na rok.2. Plan inwestycyjny z regularną składką dla średniej rocznej kapitalizacji inwestycji 15 %.
   Z kosztami zarządzania 2,5% rocznie: dla 20 lat oszczędzania potrzebujemy regularnie inwestować 700 zł na miesiąc lub 8 400 zł na rok.


3. Plan inwestycyjny z jednorazową składką dla rocznej kapitalizacji 15 % bez kosztów zarządzania:
  Dla 20 lat oszczędzania należy wpłacić 43 000 zł.

4. Plan inwestycyjny z jednorazową składką dla rocznej kapitalizacji 15 % z kosztami zarządzania 2,5% rocznie:
  Dla 20 lat oszczędzania należy wpłacić 70 000 zł.Wszystkie te przypadki zakładają korzystanie tylko z odsetek z kapitału  - czyli cały kapitał pozostaje dodatkowo dla naszych potomnych.


A jak wyglądała by sytuacja gdy założymy korzystanie także z naszego kapitału - czyli część wykorzystujemy jak z odsetek a część poza odsetkami.
W analizach mamy cztery przypadki jak korzystać z naszego wcześniej wyliczonego kapitału około 700 000 zł.
Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 2 000 zł starczy nam kapitału na około 13 lat
Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 1 500 zł starczy nam kapitału na około 15,5 lat.
Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 1 000 zł starczy nam kapitału na około 19 lat.


Dla wypłacanych kwot netto 4 000 zł  plus 500 zł starczy nam kapitału na około 25 lat
Wszystkie wyliczenia przygotowane są na dynamicznych funkcjach dzięki czemu można przeanalizować praktycznie wszystkie interesujące nas przypadki.


Przedstawione przypadki należy przeanalizować aby wyrobić sobie pogląd na to jak wiele parametrów ma wpływ na realizację naszego ostatecznego celu jakim jest emerytura, dodatek do emerytury lub inny cel inwestycyjny.


Bardzo istotnym jest oczywiście sposób wyliczenia niezbędnego minimum jakie powinna zabezpieczyć nam emerytura - powinniśmy tutaj na pewno uwzględnić takie koszty jak:
- czynsz;
- media (prąd, woda, gaz);
- wyżywienie;
- chemia gospodarcza;
- lekarstwa;
- tv, telefon;
- obuwie i ubrania


Proponuje każdemu przygotowanie takiej minimalnej wartości potrzebnych środków na czas emerytury i dodanie do niej dodatkowej wartości potrzebnej do radosnego korzystania z wolnego czasu: wycieczki kilkudniowe, długie podróże, realizację wielu innych zainteresowań na które wcześniej nie mieliśmy czasu.

Następnie oszacowanie wartości swojej emerytury oraz ewentualnej sumy potrzebnej do realizacji podstawowych i dodatkowych wydatków.

Komentarze (1)
Moja własna emerytura - jaki kapitał będzie nam potrzebny?
 Oceń wpis
   

 

Moja własna emerytura - jaki kapitał będzie nam potrzebny?

Jak nam pokazał ostatni okres, jeszcze dobitniej powinniśmy założyć, że musimy sami zadbać o naszą przyszłą emeryturę. Obecnie ma ona wynosić około 50% naszych ostatnich zarobków.

Z biegiem lat kwota ta będzie coraz bardziej maleć - i za kilkanaście lat może to być już tylko 30% a może i mniej.

Podstawową miarą naszej emerytury lub dodatku do emerytury z ZUS będzie wartość kapitału jaki powinniśmy zgromadzić aby już bez dodatkowych wpłat korzystając tylko z odsetek od tego kapitału, starczyło nam na stałe oczekiwane wypłaty w stosunkowo długim okresie lat.

Najprościej można założyć, że powinniśmy zgromadzić taki kapitał który pozwoli uzyskiwać oczekiwaną co miesięczną wartość wypłat netto z kapitalizacji naszego kapitału.

Zakładamy więc w jaki sposób będzie pracował nasz kapitał po jego zgromadzeniu - czyli jakich odsetek będziemy mogli spodziewać się z naszej dalszej ale bezpiecznej inwestycji.

Przy założeniu, że nasz kapitał będzie inwestowany w bezpieczne fundusze obligacji - będziemy mogli spodziewać się około 8% zysku rocznego.


Jak to będziemy liczyli ?

Przykład wyliczenia nr 1.

Kapital zgromadzony  500 000 zł

rentowność inwestycji    8 %

podatek dochodowy      19 %


Wyliczamy miesięczny dochód brutto z takiej inwestycji:

500 000 * 0,08 / 12  = 3 333 zł

po opodatkowaniu mamy:

3 333 * 0,81 = 2 700 zł.

Takiej właśnie wartości wypłaty netto będziemy mogli się spodziewać.

Dla ułatwienia przedstawiam niżej tabele dla różnych przyjętych rentowności naszego dalszego inwestowania kapitału.
Jest to jednak tylko część prawdy o naszych przyszłych potrzebach - przecież za 10, 20 czy 30 lat inflacja zdecydowanie zweryfikuje nasze oczekiwania i założenia.

Dlatego aby wyliczyć wartość naszej przyszłej oczekiwanej emerytury musimy ją wstępnie  określić na naszych obecnych potrzebach (kosztach) i skorygować o inflację do planowanego rozpoczęcia korzystania z odsetek z naszego kapitału.

Poniżej mamy tabelę ułatwiającą przeliczenie przyszłej wartości naszych aktualnych oczekiwań przy średniorocznej inflacji 2,5 %.


600

Jak korzystamy z takiej tabeli ?

Pozycja nr 1 - określamy wartość naszej oczekiwanej emerytury na dzisiaj - tutaj 2500 zł

Pozycja nr 2 - wybieramy wiersz zgodny z okresem po jakim zaczniemy

                      korzystać z naszej emerytury                                  - tutaj przyjęliśmy za 20 lat

Na przecięciu kolumny 2 500 zł i wiersza 20 lat mamy przyszłą wartość naszej emerytury skorygowanej o inflację                                                                    - tutaj mamy 4097 zł.

 

Czyli, aby żyć na poziomie jak dzisiaj za 2500 zł (netto) będziemy potrzebowali za 20 lat około 4100 zł.

 

Teraz dopiero możemy wrócić do wcześniejszych tabel i wyszukać wartość potrzebnego kapitału np. zakładając, że będzie pracował z 8% kapitalizacją.

 

Dla 4 000 zł przychodu netto (w 2033 roku)  potrzebować będziemy więc około 741 000 zł.

Dokładnie możemy wyliczyć potrzebny kapitał przetwarzając wcześniejszy wzór:

 KAPITAŁ = ( 4100 * 1,19 ) / (0,08 / 12) = 731 923 zł


Jak można zgromadzić taki kapitał - zobaczymy w drugiej części artykułu.

Komentarze (0)
Jak wybrać fundusze, które zarobią najwięcej? Część 2
 Oceń wpis
   

 

Po wielu miesiącach głębokiej bessy w latach 2007-2008, 23 marca 2009r. system OPI-WIG wygenerował sygnał zakupu funduszy akcyjnych.Z poprzedniej części artykułu wiemy, że wybór funduszy akcyjnych po ostatnim sygnale w czerwcu tego roku nie był sprawą łatwą. W zależności od wybranego kryterium mogliśmy wybrać fundusze których jednostki straciły kilka procent lub fundusze które zarobiły 9,2% w ciągu 5 miesięcy.

Przenieśmy się więc do marca 2009r. i sprawdźmy jak wytypowalibyśmy fundusze opierając się ponownie na wskaźnikach wzrostu 6 i 12 miesięcznym oraz na wskaźnikach WM, WKA i DMax z systemu OPI

W dniu wystąpienia sygnału dysponowaliśmy notowaniami z 20 marca 2009r. Poniżej widzimy fundusze, które osiągnęły najlepsze wyniki za ostatnie 6 i 12 miesięcy, w tym przypadku są to te fundusze, które miały najmniejszą stratę:


wg najlepszych dla 6m

 

wg najlepszych dla 12m


Postanowiłem również sprawdzić ideę zaproponowaną w komentarzu pod pierwszą częścią artykułu przez jednego z naszych abonentów. Pomysł polega na tym, aby wybrać fundusze, które straciły najwięcej w okresie bessy, zakładając że skoro tak dużo straciły to inwestują bardzo agresywnie i gdy zacznie się hossa to te fundusze zarobią najwięcej.

Poniżej mamy więc listę funduszy, które w okresie bessy poniosły największe straty:

wg najgorszych dla 12m


Teraz sprawdzamy jeszcze co proponują wskaźniki OPI:

wg najlepszych dla WM

 

wg najlepszych dla WKA

wg najlepszych dla DMaxWskaźniki OPI wytypowały 4 te same fundusze (tylko w innej kolejności). Ponadto wskaźniki WM i WKA wytypowały Allianz Selektywny (d. Budownictwo 2012) a DMax zaproponował Novo Akcji.

Sprawdzamy wyniki
Przenieśmy się teraz o 3 miesiące do przodu i sprawdźmy jakie wyniki osiągnęły wybrane przez nas fundusze do 22 czerwca 2009r. Na poniższym rankingu od góry widzimy fundusze, które w ciągu 3 miesięcy od wygenerowania sygnału zarobiły najlepiej (wskaźnik OPI WIG określa ile dany fundusz zarobił lub stracił od ostatniego sygnału OPI dla indeksu WIG). Od góry najlepsze fundusze, na dole najsłabsze:

Liczbami w kolorowych kółkach zaznaczyłem fundusze wytypowane przez poszczególne wskaźniki w dniu wygenerowania sygnału 3 miesiące wcześniej.

Nad tabelą czerwonym kolorem dopisałem średnie zyski osiągnięte przez portfele wytypowane przez dany wskaźnik. Fundusze wybrane przy pomocy wskaźników OPI osiągnęły średni zysk 20,3%, a fundusze wybrane przy wykorzystaniu wskaźników wzrostu zarobiły 10,9 i 9,9%, czyli niemal o połowę mniej.

Pozostało nam jeszcze sprawdzić pomysł Pana Pawła, aby dobrać fundusze, które najbardziej straciły podczas bessy. Fundusze wytypowane tym sposobem zaznaczyłem po prawej stronie w kolumnie Data wyceny kółeczkami żółtego koloru. Wynik jest zaskakujący - portfel taki zarobiłby aż 14,4%, czyli mniej niż portfele OPI, ale wyraźnie więcej niż portfele budowane w sposób standardowy.  Panu Pawłowi gratuluję pomysłu.


PODSUMOWANIE

Inwestowanie w fundusze wiąże się podejmowaniem 2 rodzajów decyzji: KIEDY i w CO inwestować. Nasze przyszłe zyski są ściśle uzależnione od kryteriów jakimi będziemy się kierować przy podejmowaniu decyzji. Wybór funduszu w oparciu o jego wyniki historyczne nie jest zbyt efektywnym sposobem pomnażania pieniędzy i może prowadzić do wyboru najgorszych funduszy na rynku.

Różnica między wynikami jakie osiągnęły fundusze dobierane metodą OPI, a tymi dobieranymi przy pomocy wskaźników wzrostu jest bardzo duża. Jeśli w marcu 2009r. w dniu wygenerowania sygnału mielibyśmy zaledwie 10 tys zł inwestycji, to wybierając w tym dniu fundusze metodą OPI zyskalibyśmy 1000 zł więcej w ciągu 3 pierwszych miesięcy w porównaniu gdybyśmy inwestowali bez OPI. A przecież inwestujemy zwykle na całe lata i znacznie większe kwoty.

Oczywiście pozostaje nam jeszcze weryfikacja naszych funduszy w portfelach w trakcie inwestycji, ale to temat na osobny artykuł.

Uruchomiliśmy w tym tygodniu możliwość pozostawiania komentarzy na blogu pod artykułami, więc zachęcam do dyskusji.

Komentarze (0)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
O mnie
Adam Gibas
Twórca portalu opi-invest.pl. Proste i skuteczne inwestowanie w funduszach. Własne wskaźniki i strategie umożliwiające aktywne zarządzanie inwestycjami w funduszach inwestycyjnych.
Najnowsze komentarze
2016-01-12 09:15
przypadkowy czytelni:
Moja własna emerytura 2 - jak zgromadzić potrzebny kapitał ?
roczna kapitalizacja odsetek 15%?????????? Facet odleciał...
2013-12-23 13:31
rtvagd.net:
Plusy i minusy wskaźników MACD, ADX, %K%D, MA .
:)
2013-08-16 06:44
banki_:
Taktyka małych kroków dla transakcji na funduszach.
Tak szczerze, udaje się Panu zarabiać na funduszach znacząco?